Motiverende sitater - Sikt på månen

Sikt mot månen. Selv om du bommer, kan du treffe en stjerne.

  Motiverende sitater - Sikt på månen

Sikt mot månen. Selv om du bommer, kan du treffe en stjerne.

W. Clement Stone