Motiverende sitater - Kjør dagen

Enten styrer du dagen, eller så styrer dagen deg.

 Motiverende sitater - Kjør dagen

Enten styrer du dagen, eller så styrer dagen deg.

Jim Rohn