Motiverende sitater - Du kan gjøre det

Hvis du kan drømme det, kan du gjøre det.

Motiverende sitater - Du kan gjøre det

Hvis du kan drømme det, kan du gjøre det.

Walt Dinsey