Dagens fakta - Hamlet

Det engelske ordet «hamlet» betyr en liten landsby uten en kirke, og i England kan ikke en liten by («town») kalles en «city» med mindre den har en katedral.

Dagens fakta - Hamlet

Det engelske ordet «hamlet» betyr en liten landsby uten en kirke, og i England kan ikke en liten by («town») kalles en «city» med mindre den har en katedral.