Dagens fakta - Guinea pigs

In Switzerland it is illegal to own just one guinea pig (as they get lonely).

Dagens fakta - Guinea pigs

I Sveits er det ulovlig å eie bare ett marsvin (fordi de blir ensomme)