Voorwaarden LifePoints-beloningsprogramma

Voorwaarden LifePoints-beloningsprogramma

 

Voorwaarden LifePoints-beloningsprogramma

 1. Deze voorwaarden voor het LifePoints Beloningsprogramma ("Regels") zijn van toepassing op alle promoties van Lightspeed, inclusief, maar niet beperkt tot het Punten-programma, zoals gepromoot op de LifePoints-panelsite ("Site"). LifePoints ("LifePoints") is de naam van het panel onder beheer van Lightspeed.

Sparen Van LifePoints Punten

 1. Wanneer u eenmaal lid bent geworden van LifePoints, krijgt u stimulansen aangeboden in de vorm van punten ("Punten") of andere soorten LifePoints-stimulansen worden toegekend wanneer u verschillende activiteiten op de Site uitvoert.
 2. Wanneer u zich registreert bij LifePoints, krijgt uw account de status "Actief", kunt u deelnemen aan alle activiteiten waarvoor Lightspeed u uitnodigt en kunt u genieten van alle LifePoints-voordelen waaronder toegang tot onze Services en uw stimulansen, en de mogelijkheid tot contact opnemen met Lightspeed-personeel. Om uw account "Actief" te houden, moet u lid zijn van LifePoints en hebben deelgenomen aan een enquête of andere activiteit op de Site binnen 30 dagen na uw eerste registratie en daarna telkens binnen een periode van 90 dagen.
 3. Bij de meeste enquêtes kunt u momenteel Punten verdienen wanneer u deze invult. Indien een enquête geen Punten met zich meebrengt, wordt dit duidelijk vermeld op de Site aan de start van de enquête of in de uitnodigingsmail die u van ons ontvangt.
 4. Uw account kan ook worden opgeschort als zich een van de volgende situaties voordoet:

  • Geen deelname nadat u lid bent geworden van LifePoints
  • Geen deelname aan een enquête binnen uw eerste 30 dagen nadat u lid bent geworden van LifePoints
  • Geen deelname aan een enquête in een periode van 90 dagen

  Indien uw account werd opgeschort of gesloten, heeft u het recht om Lightspeed te vragen de situatie te onderzoeken. Neem hiervoor contact op met ons ondersteuningsteam. Als u denkt dat u account ten onrechte is opgeschort of gesloten, moet u binnen zestig (60) dagen na de vermeende fout per e-mail contact opnemen met Lightspeed en de basis van uw geschil volledig toelichten en relevante informatie bijvoegen die het bewijs van de discrepantie biedt. Na ontvangst van uw kennisgeving zullen wij uw claim onderzoeken en u binnen dertig (30) dagen op de hoogte stellen van onze beslissing. Als we extra tijd nodig hebben om over uw claim te beslissen, stellen we u hiervan op de hoogte en proberen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een beslissing te nemen. Elke beslissing van ons met betrekking tot een dergelijke claim is definitief.
 5. Lightspeed zal u niet op de hoogte brengen van de annulering en het vervallen van uw Punten. Lightspeed behoudt zich het recht voor om deze annulerings- en vervalregels naar eigen goeddunken te wijzigen.
 6. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door naar uw account op onze Site te gaan en vervolgens op "Mijn account annuleren" te klikken. Uw account wordt dan onmiddellijk geannuleerd. Neem contact op met het ondersteuningsteam als u problemen ondervindt bij het annuleren van uw account. Het ondersteuningsteam zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk antwoorden. Uw account wordt meteen na verwijdering of nadat u zich heeft teruggetrokken uit het LifePoints, gesloten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, zoals hierboven vermeld, bij opschorting, annulering of sluiting van uw account, uw recht op toegang tot de Services wordt beëindigd en alle Punten die op dat moment op uw account zijn gecrediteerd, ongeacht hoe en wanneer deze zijn verzameld, zullen vervallen. Lightspeed kan uw account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen.
 7. Toegekende Punten worden uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de enquête op uw account geplaatst en zijn beschikbaar voor inwisseling zodra ze op uw account zijn geplaatst. Lightspeed neemt redelijke maatregelen om te waarborgen dat Punten nauwkeurig op uw account worden gestort. Het is echter uw verantwoordelijkheid te waarborgen dat uw Punten correct worden gestort en u moet Lightspeed binnen 2 maanden na voltooiing van een enquête op de hoogte brengen indien LifePoints niet correct op uw account zijn geplaatst.

Waarde Van LifePoints Punten

 1. Je krijgt een bepaald aantal LifePoints Punten per voltooide activiteit (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad). Het aantal beschikbare LifePoints Punten voor elke activiteit wordt op de Website vermeld.
 2. Uw aantal punten, alsook de geschiedenis van uw verdiende en ingewisselde punten is beschikbaar op de individuele ledenpagina van de website.
 3. LifePoints Punten zijn uw individuele eigendom en kunnen niet worden overgedragen, verkocht of geschonken aan derden of andere panelleden.

Inwisselen En Gebruik Van LifePoints Punten

 1. U kan uw LifePoints Punten te allen tijde inwisselen via onze premiepagina's. Uw puntenaantal dient hoger te zijn dan of gelijk te zijn aan het aantal punten van de premie die u wenst te bestellen.
 2. Om uw punten in te wisselen dient u in te loggen op de website en naar de premiepagina's te gaan. Lightspeed behoudt het recht op elk moment deze inwisselmethode te veranderen.
 3. De waarde van één LifePoints Punten varieert afhankelijk van de beloning die je kiest. Lightspeed behoudt zich het recht voor om deze waarde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, en iedere wijziging zal op de Website of in deze regels uiteengezet worden.
 4. LifePoints Punten kunnen op dit moment worden ingewisseld voor cadeaubonnen.
 5. De LifePoints Punten kunnen worden ingewisseld op de Website. Verdere details van deze regeling zijn te vinden op de Website. Lightspeed behoudt zich het recht voor om merchandise en cadeaubonaanbiedingen op de Website naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan te passen. Je verklaart dat Lightspeed niet verantwoordelijk is voor eventuele acties van onze beloningspartners in verband met het inwisselen van LifePoints-punten.
 6. De waarde van je geselecteerde beloning mag niet hoger zijn dan het aantal LifePoints Punten in je account. Je kunt echter een beloning van een lagere waarde selecteren. Alle ongebruikte LifePoints Punten blijven in je account voor toekomstig gebruik en zodra je LifePoints Punten inwisselt, wordt het overeenkomstige aantal Punten van je account afgetrokken.
 7. LifePoints Punten zijn niet onderhandelbaar en kunnen alleen worden ingewisseld voor de beloningen die hierboven, of op de Website zijn vermeld.
 8. Beloningen ontvangen als gevolg van de verzilvering van LifePoints Punten kunnen niet worden geruild, teruggestuurd of ingewisseld worden voor een geldwaarde.
 9. De op de Website afgebeelde beloningen komen niet noodzakelijk overeen met de precieze kleuren of modellen van de werkelijke beloningen, als gevolg van drukvariaties en herzieningen van de fabrikant.
 10. Lightspeed behoudt zich het recht voor een beloning te vervangen door een beloning van gelijkwaardige of hogere waarde als een beloning niet beschikbaar is.

Beheer Van Beloningen

 1. Lightspeed behoudt zich het recht voor een derde partij aan te stellen om haar Punten-programma en beloningen te beheren. Je dient het Privacybeleid met betrekking tot informatie die aan derden wordt doorgegeven met het oog op het beheren van het Punten-programma en de beloningen te lezen.
 2. Lightspeed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die je lijdt als gevolg van een fout of nalatigheid van de derde partij in het beheren of leveren van beloningen.
 3. Apple is op geen enkele wijze betrokken bij de wedstrijd of sweepstakes van Lightspeed.
 

GA TERUG OMHOOG