Privacybeleid LifePoints-panel

Privacybeleid LifePoints-panel

Privacybeleid Lightspeed

Laatst bijgewerkt: September 23rd, 2020

 

1.    Inleiding

 

Dit Privacybeleid beschrijft de verbintenis van Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, Verenigde Staten en haar dochterondernemingen, waaronder Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, Londen, SE1 2QY, Verenigd Koninkrijk (samen “Lightspeed”), een bedrijf van de Kantargroep (“Kantar”), met betrekking tot de privacy van haar panelleden (“Panellijsten”, “Panellijst”), en regelt de rechten van panelleden ten aanzien van privacy en gegevensbescherming.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Lightspeed-panels, bekend als LifePoints en All Global Circle, die in dit Privacybeleid samen worden aangeduid als de Lightspeed-panels (de “Panels”). Voor alle duidelijkheid: dit beleid is publiekelijk beschikbaar op de site van het LifePoints-panel als “Privacybeleid LifePoints-panel” en op de All Global Circle-site als “Privacybeleid All Global Circle”. Panelleden zijn leden van de Panels, beheerd door Lightspeed en waarvoor Lightspeed de gegevensbeheerder is. Deelname aan onze panels, enquêtes en onderzoeksactiviteiten is geheel vrijwillig. Door u te registreren bij de Panels en deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen. We vragen u om dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

In het kader van dit Privacybeleid zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar levend individu (of de gelijkwaardige toepasselijke term in uw rechtsgebied – bijvoorbeeld in Californië, zou persoonlijke informatie ook op een specifiek huishouden betrekking hebben).

 

2.    Wettelijke verzameling en gebruik van gegevens 

 

We verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals via onze website(s) (bijvoorbeeld uw panelportaal), onze mobiele applicaties en andere activiteiten zoals sociale media, apps en online, persoonlijke of telefonische onderzoeken of andere onderzoeksactiviteiten. We kunnen in de toekomst andere manieren en activiteiten toevoegen, maar we zullen altijd handelen in overeenstemming met dit beleid.

Hieronder lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. We zijn ook wettelijk verplicht om de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens uit te leggen. Deze rechtsgrondslagen worden hieronder opgesomd en kunnen per gebruik verschillend zijn:

 1. we hebben uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 2. we moeten uw persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst met u aan te gaan;
 3. we moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 4. we moeten uw gegevens verwerken om uw vitale belangen of iemand anders te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang uit te voeren; of
 6. het gebruik van uw persoonsgegevens is nodig voor onze legitieme belangen (of die van onze klanten – in welk geval we u uitleggen wat deze belangen zijn).

We geven nooit een onjuiste voorstelling van onszelf of van wat we doen. Indien u een e-mail ontvangt die voor u bestemd is waarin wordt beweerd dat deze van ons komt, kunt u ons dit laten weten zoals hieronder weergegeven in ‘Contact met ons opnemen’.

 

Beheer van onze website(s)

Doel

Ervoor zorgen dat de inhoud van onze site effectief wordt gepresenteerd, afhankelijk van het apparaat waarop u deze opent.

Analyseren van statistische gegevens over de browse-acties van de gebruiker(s) en hun patronen

Verzameld/verwerkte gegevens

IP-adres, informatie over het besturingssysteem, browsertype


Bron

Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van u


Panelregistratie en beheer

Doel

Het beheer van uw panelprofiel ten de communicatie met u, inclusief u informeren over het panel, u selecteren voor toekomstige enquêtes, contact met u opnemen om deel te nemen aan onze enquête en andere onderzoeksactiviteiten, uw beloning verstrekken, u helpen wanneer u contact opneemt met onze panelondersteuning, enz.

Verzameld/verwerkte gegevens

Naam, e-mailadres, postadres, ID van mobiel apparaat, medical education number (VS), GMC Number (VK), le numéro RPPS (Frankrijk), el número de colegiado (Spanje), demografische gegevens en alle details die u met ons deelt over uzelf en uw huishouden


Bron

Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van u


Marktonderzoek

Doel

Om uw mening over bepaalde producten en diensten te begrijpen of om uw gedrag in verschillende situaties te begrijpen

Verzameld/verwerkte gegevens

Identificator, contactgegevens, e-mailadres, stem, foto, mening


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks


Wetenschappelijk onderzoek voor academici, volksgezondheidsorganisaties of onderzoeksraadinstituten

Doel

Met inbegrip van maar niet beperkt tot klinische studies, gezondheidseconomie en uitkomstenonderzoek (HEOR), niet-interventionele studies (NIS), real-world onderzoek (RWR), observationele studies, epidemiologisch onderzoek

Verzameld/verwerkte gegevens

Identificator, contactgegevens, e-mailadres, gezondheidsgegevens, bijv. ziekte, gezondheidsstatus, diagnose, behandelpatroon, onvervulde behoeften


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Wetenschappelijk onderzoek voor commerciële bedrijven en liefdadigheidsinstellingen

Doel

Met inbegrip van maar niet beperkt tot klinische studies, gezondheidseconomie en uitkomstenonderzoek (HEOR), niet-interventionele studies (NIS), real-world onderzoek (RWR), observationele studies, epidemiologisch onderzoek

Verzameld/verwerkte gegevens

Identificator, contactgegevens, e-mailadres, gezondheidsgegevens, bijv. ziekte, gezondheidsstatus, diagnose, behandelpatroon, onvervulde behoeften


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Veiligheidsbewaking (Rapportage van bijwerkingen bij geneesmiddelenbewaking)

Doel

Melden van bijwerkingen tijdens onderzoeken aan de bevoegde autoriteiten

Verzameld/verwerkte gegevens

Identificator, contactgegevens, e-mailadres, ziekte, behandeling, ingenomen product en bijwerkingen


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Openbaarmaking

Doel

Om te delen of openbaar te maken op grond van gerechtelijke of andere overheidsverplichtingen, bevelschriften, bevelen of op grond van vergelijkbare en andere wettelijke of regelgevende vereisten, zullen we dergelijke informatie aan de betreffende autoriteiten verstrekken

Verzameld/verwerkte gegevens

Identificator, naam, contactgegevens, e-mailadres, ontvangen beloning


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Bescherming tegen fraude

Doel

Bescherming van onze zakelijke belangen tegen frauduleus gedrag

Verzameld/verwerkte gegevens

IP-adres, browserspecificaties, apparaatspecificaties, postadressen, e-mailadressen, officieel identificatienummer (bv. ME-nummer)


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks


Deelname aan enquêtes door unieke personen

Doel

Het voorkomen dat enquêtes meerdere keren door dezelfde persoon worden ingevuld, in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden

Verzameld/verwerkte gegevens

IP-adressen, browserspecificaties, apparaatspecificaties


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks


Volgen van de antwoorden van terugkerende respondenten (speciale onderzoeksprojecten)

Doel

Wanneer u deelneemt aan onze enquêtes, gebruiken we doorgaans een tijdelijke ID die uw antwoorden in de enquête anoniem maakt voor onze klanten. Sommige van onze klanten hebben echter de behoefte aan een specifieke onderzoeksopzet om te begrijpen hoe uw mening zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Voor dit specifieke projecttype dat we “tracking”-projecten noemen, zullen we permanente ID's gebruiken en we zullen dit aan het begin van elk van deze enquêtes duidelijk maken. Uw antwoorden in enquêtes worden beschouwd als persoonsgegevens en u hebt het recht om ze in te zien. Dergelijke projecten bevatten een bericht op de allereerste pagina van de enquête, zodat u ze kunt identificeren en kunt beslissen of u al dan niet deelneemt

Verzameld/verwerkte gegevens

Persistente unieke projectspecifieke identificator


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks


Datavergelijking en verrijking

Doel

We verrijken de gegevens die we over u in ons bezit hebben door uw persoonsgegevens te vergelijken met derden. Dit helpt ons om uw panelprofiel te verbeteren en ervoor te zorgen dat we relevante enquêtes voor u selecteren.

We gebruiken deze matchingdiensten (dat zijn derden die gespecialiseerd zijn in gegevensbeheer) om aanvullende informatie over u te verkrijgen uit openbare en privégegevensbronnen (zoals sociale netwerken, detailhandelaren en content-abonnementsdiensten bij wie u een account hebt) of om uw persoonsgegevens te gebruiken als hulpmiddel om aanvullende of nieuwe soorten anonieme gegevenssets te ontwikkelen (d.w.z. we voegen uw geaggregeerde gegevens samen met gegevens van andere consumenten om een nieuw lifestyle-segment te creëren). De matchingdienst (onze gegevenspartner) bewaart de persoonsgegevens die we delen voor een korte tijd, gebruikt deze om de aanvullende informatie te verzamelen en stuurt vervolgens de gecombineerde gegevens naar ons terug. Gegevenspartners zijn contractueel verplicht om de gegevens die we met hen delen te verwijderen en/of zijn niet bevoegd om deze op een andere manier te gebruiken dan voor dit specifieke doeleinde.

Verzameld/verwerkte gegevens

Permanente unieke identificator, contactgegevens, e-mailadres, social login, cookie, ID van het mobiele apparaat, officieel identificatienummer (bv. ME-nummer)


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Onderzoek op het gebied van advertentietargeting en media-inkoop

Doel

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze klanten en gegevenspartners te helpen hun gegevens aan te vullen met behulp van ‘lookalike’-modelleringstechnieken.

Dankzij uw deelname aan onze enquêtes en uw profielgegevens, kunnen we onze klanten helpen hun advertentietargeting te verbeteren en betere online advertentiemodellen te creëren, door middel van ‘lookalike’-modellen of vergelijkbare onderzoeksmethoden. We gebruiken uw persoonsgegevens die we over u verzamelen door middel van profielopbouw, deelname aan onderzoeksenquêtes of gegevensvergelijking om ze te matchen met derden en platforms (onze gegevenspartners).

We nemen contractuele beveiligingen op om ervoor te zorgen dat u niet automatisch het doelwit wordt van commerciële doeleinden, omdat uw gegevens worden gebruikt om een ‘lookalike’-doelgroep te creëren, en dat onze gegevenspartners uw gegevens niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken.

Verzameld/verwerkte gegevens

Permanente unieke identificator, contactgegevens, e-mailadres, social login, cookie, IP-adres, ID van het mobiele apparaat, officieel identificatienummer (bv. ME-nummer)


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database


Blootstelling aan en meting van advertenties

Doel

Naast op cookies gebaseerde vergelijking (die u kunt beheren en waarmee u akkoord gaat via uw panelaccount), zullen we persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals een e-mailadres, gebruiken in een direct matchingproces met derden (d.w.z. onze klanten en uitgevers) om te bepalen of u een gebruiker van die dienst bent (zoals sociale netwerken, websites, mobiele apps) voor onderzoeksdoeleinden in verband met het meten van advertenties. We brengen in kaart aan welke advertenties u mogelijk bent blootgesteld op die websites en platforms en we meten hoe de houding ten opzichte van het merk of de herinnering aan het merk van invloed zijn geweest op de verkoop. De derden met wie wij samenwerken, mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Verzameld/verwerkte gegevens

Permanente unieke identificator, contactgegevens, e-mailadres, social login, cookie, IP-adres, ID van het mobiele apparaat, officieel identificatienummer (bv. ME-nummer)


Bron

We verkrijgen deze gegevens van u rechtstreeks, of gecombineerd met een andere secundaire database

 

3.    Derden (Klanten en leveranciers)

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe leveranciers en verwerkers om panelbeheergerelateerde activiteiten uit te voeren om paneldiensten en -activiteiten aan u te leveren. Dit kunnen leveranciers zijn die ons begeleiden of helpen bij het beheer van onze paneldatabases, marketingautomatisering en CRM, kwaliteitscontroles en fraudepreventie, incentivebeheer en klantenservice. Sommige leveranciers werken specifiek met ons samen om uw panelprofiel te verrijken, zodat wij u kunnen selecteren voor enquêtes, zoals leveranciers die gespecialiseerd zijn in, maar niet beperkt tot, gegevensvergelijking, online-effectiviteitsmeting van advertenties en gegevensinteracties via sociale media. Categorieën van persoonsgegevens die met deze leveranciers worden gedeeld, zijn doorgaans, maar zijn niet beperkt tot, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, cookie-ID, panel-ID en IP-adres. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Onze externe gegevenspartners en uitgevers zijn allen contractueel verplicht om gegevens die ze verzamelen en aan ons bekendmaken, of die wij verzamelen en aan hen bekendmaken, vertrouwelijk te houden en ze moeten ze beschermen met beveiligingsnormen en -praktijken die gelijk zijn aan die van ons.

 

4.     Vertrouwelijkheid, beveiliging en branchevereisten en waar we uw persoonsgegevens opslaan

We nemen passende technologische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen. Onze beveiligingsprocedures zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen die worden gebruikt om persoonsgegevens te beschermen.

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en/of worden opgeslagen buiten uw gebied. Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten uw gebied die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen naar, opgeslagen in of anderszins worden verwerkt buiten uw land of gebied, en dat land of gebied niet wordt erkend een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zullen we aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u zich bijvoorbeeld in de EER bevindt, worden standaardcontractbepalingen gebruikt als we uw gegevens buiten de EER verwerken.

Uw accountgegevens en persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat u alleen toegang hebt tot uw gegevens. Om uw persoonsgegevens veilig te houden, raden we u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. Lightspeed zal u nooit om uw wachtwoord vragen in een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail. Vergeet ook niet om uit te loggen bij uw panelaccount en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met het bezoeken van onze site. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer gebruikt in een openbare ruimte zoals een bibliotheek of internetcafé. Wijzig uw wachtwoord regelmatig.

 

5.     Branchenormen

 

We houden ons aan verschillende normen en branchevoorschriften, afhankelijk van uw locatie, waaronder:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS UK)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Openbaarmaking cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen door een website die een numerieke gebruikers-ID toewijst en bepaalde informatie over uw online surfgedrag opslaat. Ze worden gebruikt om gebruikers te helpen efficiënt door websites te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren. De website stuurt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. Elke keer dat de gebruiker terugkeert naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de server van de website.

Om het volgen van gedrag te onderzoeken, maken we gebruik van optionele cookies of softwareapplicaties, maar alleen indien u met deze cookies of applicaties hebt ingestemd.

Zoals bij de meeste online enquêtes verzamelen we bepaalde gegevens automatisch en slaan ze op in enquête-gegevensbestanden. Deze gegevens kunnen o.a. het volgende bevatten: Internetprotocol-adressen (IP-adres), browsertype, Internet Service Provider (“ISP”); pagina's waarnaar verwezen wordt of uitstappagina's, besturingssysteem en datum-/tijdstempel.

We gebruiken deze automatisch verzamelde informatie om trends zoals browsergebruik te analyseren en om de site te beheren, bijvoorbeeld om de enquête-ervaring te optimaliseren afhankelijk van uw browsertype. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om te controleren of er vanaf dit IP-adres meerdere keren aan de enquête is deelgenomen en om ons bedrijf te beschermen tegen frauduleus gedrag.

Lightspeed definieert cookies in 3 categorieën:

 1. Vereist voor het gebruik van de Panels-site;
 2. Beveiligingsspecifieke cookies en
 3. cookies voor onderzoek naar gedrag of reclame.

Voor meer informatie kunt u inloggen en naar de pagina met uw cookievoorkeuren gaan, waar u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

 

7.     Nauwkeurigheid

 

We ondernemen alle redelijke stappen om persoonsgegevens in ons bezit juist, volledig en actueel te houden, op basis van de meest recente informatie die door u en/of onze klant aan ons beschikbaar wordt gesteld.

We vertrouwen op u om ons te helpen uw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden door onze vragen eerlijk te beantwoorden. U bent ervoor verantwoordelijk dat u ons op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 

8.     Gegevens van kinderen 

 

Lightspeed erkent de noodzaak om verdere privacybescherming te bieden met betrekking tot persoonsgegevens die van kinderen worden verzameld. We nodigen nooit bewust kinderen uit onder de wettelijke leeftijd die is vastgesteld door de autoriteiten van het land waar u woont om deel te nemen aan onderzoek zonder toestemming van de ouders. Als het voor een bepaald project noodzakelijk en gepast is om kinderen onder de wettelijke leeftijd rechtstreeks te betrekken, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat we toestemming hebben gekregen van een ouder en/of wettelijke voogd. Lightspeed zal ouders en/of een wettelijke voogd informatie verstrekken over het onderzoeksonderwerp, alle persoonlijke of gevoelige informatie die van de kinderen kan worden verzameld, de manier waarop de gegevens zullen worden gebruikt en of en met wie Lightspeed dergelijke informatie mag delen. Wij verkopen geen persoonsgegevens van kinderen.

Bij het invullen van de enquête is het de verantwoordelijkheid van de ouder en/of voogd om toezicht te houden op het kind.

 

9.     Gevoelige gegevens 

 

Lightspeed kan van tijd tot tijd persoonsgegevens verzamelen die als “speciale categorieën” van persoonsgegevens zijn geclassificeerd. Dit omvat raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. U kunt altijd kiezen of u deze gegevens aan ons verstrekt.

 

10.     Rechten van individuen 

 

Om toegang te vragen tot persoonsgegevens die we over u bewaren, dient u uw verzoek schriftelijk in te dienen via het e-mailadres of postadres dat hieronder wordt vermeld in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’. Wanneer u een verzoek indient, moet u uw panel-ID of andere relevante identificatiegegevens opgeven. We kunnen u ook vragen om een kopie van een geldig door de overheid uitgegeven of officieel identiteitsbewijs bij te sluiten (zoals rijbewijs of paspoort) als we uw verzoek moeten verifiëren.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 1. Het recht om van mening te veranderen en uw instemming in te trekken;
 2. Het recht van inzicht in uw persoonsgegevens;
 3. Het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren;
 4. Het recht om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen, tenzij we legitieme belangen hebben om de gegevensverwerking voort te zetten;
 5. Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (portabiliteits- of overdraagbaarheidsrecht);
 6. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 8. Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens (als we uw gegevens verkopen) en
 9. Het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van een van de rechten waarover u beschikt onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien nodig zullen we ook derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben doorgegeven, op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen die we op uw verzoek aanbrengen. Merk op dat hoewel Lightspeed met deze derde partijen communiceert, Lightspeed niet verantwoordelijk is voor de acties die deze derde partijen ondernemen om uw verzoek te beantwoorden. Mogelijk hebt u toegang tot uw persoonsgegevens die door deze derden worden bewaard en kunt u deze corrigeren, wijzigen of verwijderen als deze onjuist zijn.

 

11.     Opslag en behoud van gegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de periode die passend is voor het beoogde en rechtmatige gebruik. Lightspeed bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de Panels. In het geval dat u zich uitschrijft voor de Panels, bewaren we gegevens niet langer dan 3 maanden nadat u zich hebt uitgeschreven, tenzij anders vereist door de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd op een manier die ervoor zorgt dat het vertrouwelijke karakter niet in gevaar wordt gebracht.

Als onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan van het bedrijf en zoals vereist door ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 en in bepaalde gevallen door de wet, wordt van onze elektronische systemen een back-up gemaakt en wordt dit gearchiveerd. Deze archieven worden gedurende een bepaalde periode bewaard in een strikt gecontroleerde omgeving. Eenmaal verlopen, worden de gegevens verwijderd en vernietigd om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig worden gewist.

 

12.     Updates van ons privacybeleid

 

We herzien ons privacybeleid regelmatig en het kan van tijd tot tijd en ten minste elke 12 maanden worden gewijzigd. We hebben altijd het meest actuele beleid op onze website of in uw panelportaal. We registreren wanneer het beleid voor het laatst is herzien. Niet-materiële wijzigingen in dit privacybeleid zullen alleen via de Panel-sites worden aangekondigd. Uw voortdurende toegang tot de sites en diensten van de Panels na dergelijke wijzigingen toont onomstotelijk uw instemming met eventuele wijzigingen aan.

 

13.     Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot uw privacy of het privacybeleid van Lightspeed (of als u zich bijvoorbeeld wilt uitschrijven), neem dan gerust contact met ons op.

U kunt contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming, Ravinder Roopra, en u kunt contact opnemen met Lightspeed:

 1. per e-mail via privacy@lightspeedresearch.com 
 2. schriftelijk via: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Verenigd Koninkrijk
 3. bellen met het gratis nummer 1-800 dat op Kantar.com staat vermeld (alleen als u zich in de VS bevindt).

 

14.     Klachten en landenspecifieke openbaarmaking

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat of het rechtsgebied van uw vaste verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Raadpleeg voor de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit in uw land onze speciale pagina

 

 

GA TERUG OMHOOG