LifePoints Panel adatvédelmi szabályzat

LifePoints Panel adatvédelmi szabályzat

A Lightspeed adatvédelmi szabályzata

Utolsó frissítés: September 23rd, 2020

 

1.    Bevezetés

 

Ez az Adatvédelmi szabályzat ismerteti a Kantar („Kantar”) vállalatcsoporthoz tartozó Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, Egyesült Államok, és társai, köztük a Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Egyesült Királyság (együtt: „Lightspeed”) kötelezettségvállalásait a paneltagok adatainak védelmével kapcsolatban, és szabályozza a paneltagoknak a magánéletéhez és adataik védelméhez fűződő jogait.

Ez az Adatvédelmi szabályzat a LifePoints és az All Global Circle néven ismert Lightspeed-panelekre vonatkozik, rájuk ebben a szabályzatban együttesen mint Lightspeed-panelekre („Panelek”) hivatkozunk. Az érthetőség kedvéért ez a szabályzat nyilvánosan elérhető a LifePoints paneljének webhelyén a LifePoints-panel adatvédelmi szabályzata címen, és az All Global Circle webhelyén az All Global Circle adatvédelmi szabályzata címen. A paneltagok a Lightspeed által működtetett panelek tagjai, és ebben a tekintetben a Lightspeed az adatkezelő. A paneljeinkben, felméréseinkben és kutatási tevékenységeinkben való részvétel teljesen önkéntes alapú. A panelekre való regisztrációval és a jelen feltételek elfogadásával megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.

A jelen Adatvédelmi szabályzat tekintetében személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosítható élő magánszemélyre vonatkozik (vagy ahogy azt az Ön lakóhelye szerinti joghatóság értelmezi – pl. Kaliforniában a személyes adat egy konkrét háztartásra is vonatkozik).

 

2.    Az adatok törvényes gyűjtése és felhasználása 

 

Több módon gyűjtjük a személyes adatait, például a webhelyeinken (pl. a panelje portálján), a mobilalkalmazásainkban, és más tevékenységeken keresztül, például közösségi oldalon, alkalmazásban, online, személyesen vagy telefonon végzett kutatásokban vagy más kutatási tevékenységekben. Ezt a jövőben további módokkal és tevékenységekkel bővíthetjük, de mindig meg fogunk felelni ennek a szabályzatnak.

A következőkben részletesebben ismertetjük, hogyan használjuk fel a személyes adatait. A törvény azt is előírja nekünk, hogy elmagyarázzuk a személyes adatai felhasználásának jogi alapját. A jogi alapok alább vannak felsorolva, és esetenként eltérőek lehetnek:

 1. Ön beleegyezett abba, hogy felhasználjuk a személyes adatait;
 2. az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében szükségünk van az adatai felhasználására;
 3. egy jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében van szükségünk az adatainak a feldolgozására;
 4. az Ön vagy egy más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükségünk az adatainak a feldolgozására;
 5. a feldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges; vagy
 6. az Ön személyes adatainak a felhasználása a mi törvényes érdekünk (vagy ügyfeleinké) – ilyen esetben el fogjuk magyarázni, hogy mik ezek a törvényes érdekek.

Sosem fogunk valótlant állítani magunkról és a tevékenységeinkről. Ha aggályosnak talál egy kapott e-mailt, kérjük, tájékoztasson minket a „Kapcsolattartás” résznél megadottak szerint.

 

A webhelyeink működtetése

Cél

Annak biztosítása, hogy a webhelyünk tartalma megfelelően jelenik meg az elérésére használt eszközön

A felhasználó(k) böngészési tevékenységeinek és szokásainak az elemzése

Gyűjtött/feldolgozott adat

IP-cím, operációs rendszer adatai, böngésző típusa


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


Panelen történő regisztráció és kezelés

Cél

Az Ön panelprofiljának kezelése, és az Önnel való kommunikáció, ideértve többek között az Ön panellel kapcsolatos információkról való tájékoztatását, a jövőbeni felmérésekre való kiválasztását, az Ön felméréseinkben és más kutatási tevékenységeinkben való részvétel miatti felkeresését, az ösztönzők adását, az Önnek történő segítségnyújtást, amikor felkeresi a paneli ügyfélszolgélatunkat stb.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Név, e-mail-cím, postai cím, mobilkészülék azonosítója, orvosi végzettségi szám (Egyesült Államok), GMC-szám (Egyesült Királyság), RPPS-szám (Franciaország), kamarai szám (Spanyolország), demográfiai, és más adatok, amiket megoszt velünk Önmagáról és a háztartásáról


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


Piackutatás

Cél

Az Ön bizonyos termékekről vagy szolgáltatásokról alkotott véleményének megértése, vagy az Ön bizonyos helyzetekre adott reakciójának megértése.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, hang, kép, vélemény


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


Tudományos kutatás kutatóknak, közegészségügyi szervezeteknek vagy a kutatási tanács (Research Council) intézményeinek

Cél

Többek között klinikai kutatások, egészségügyi gazdaságtan és eredménykutatás, beavatkozással nem járó tanulmányok, valós világbeli kutatás, megfigyeléses vizsgálatok, járványügyi kutatások

Gyűjtött/feldolgozott adat

Azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, egészségügyi adatok, pl. betegség, egészségügyi állapot, diagnózis, kezelési séma, kielégítetlen igények


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


Tudományos kutatás kereskedelmi cégeknek és jótékonysági kutatási szervezeteknek

Cél

Többek között klinikai kutatások, egészségügyi gazdaságtan és eredménykutatás, beavatkozással nem járó tanulmányok, valós világbeli kutatás, megfigyeléses vizsgálatok, járványügyi kutatások

Gyűjtött/feldolgozott adat

Azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, egészségügyi adatok, pl. betegség, egészségügyi állapot, diagnózis, kezelési séma, kielégítetlen igények


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


A biztonság monitorozása (farmakovigilanciai nemkívánatos események jelentése)

Cél

Nemkívánatos események jelentése a kutatások során az illetékes hatóságoknak

Gyűjtött/feldolgozott adat

Azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, betegség, kezelés, beszedett termék és nemkívánatos események


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


Nyilvánosságra hozatal

Cél

Bírósági vagy más kormányzati paranccsal, végzéssel vagy határozattal, illetve hasonló vagy más jogi vagy szabályzási követelménnyel összhangban megosztjuk, közzétesszük vagy átadjuk az adatokat az illetékes hatóságoknak

Gyűjtött/feldolgozott adat

Azonosító, név, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, kapott ösztönző


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


Csalás elleni védelem

Cél

Az üzleti érdekeink védelmi csalárd magatartással szemben

Gyűjtött/feldolgozott adat

IP-cím, a böngésző jellemzői, a készülék jellemzői, postai cím, e-mail-cím, hivatalos azonosító szám (pl. ME-szám).


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


A felmérésben való egyszeri részvétel

Cél

Megakadályozni, hogy (a Feltételeinkkel és kikötéseinkkel összhangban) egy személy többször vegyen részt egy felmérésben

Gyűjtött/feldolgozott adat

IP-cím, a böngésző jellemzői, az eszköz jellemzői


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


A visszatérő válaszadók válaszainak nyomon követése (különleges kutatási tervű projektek)

Cél

Amikor Ön részt vesz a felméréseinkben, akkor mi jellemzően egy ideiglenes azonosítót használunk, így a felmérésben adott válaszai az ügyfeleink előtt névtelen maradnak. Azonban egyes ügyfeleink kutatásainak sajátos igénye az, hogy megértsék, hogyan alakult az Ön véleménye az idő teltével. Az ilyen típusú projekteket nyomonkövetési projekteknek hívjuk, és egy állandó azonosítót használunk, amit minden felmérés elején világosan közlünk. A felmérésekre adott válaszait személyes adatként kezeljük, és joga van bármikor hozzájuk férni. Az efféle projekteket a felmérés legelső oldalán közzétett értesítéssel azonosítjuk, így Ön eldöntheti, hogy részt kíván-e venni vagy sem.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Állandó, egyedi, projektre jellemző azonosító


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat


Adategyeztetés és -bővítés

Cél

Az Önről tárolt adatokat úgy bővítjük, hogy a személyes adatait harmadik felekkel egyeztetjük. Ez segít nekünk javítani az Ön panelprofilját, és biztosítani azt, hogy releváns felméréseket választunk Önnek.

Annak érdekében, hogy Önről további információkat szerezzünk, egyeztetési szolgáltatásokat (azaz adatkezelésre szakosodott harmadik feleket) veszünk igénybe, hogy nyilvános és magánforrásokból (pl. közösségi hálózatok, kiskereskedők, és tartalom-előfizetési szolgáltatások, ahol Ön fiókkal rendelkezik), vagy hogy a személyes adatai segítségével további vagy új típusú adatállományokat hozzunk létre (tehát az Ön összesített adatait hozzáadjuk más fogyasztók adataihoz, hogy ezáltal egy új, életstílussal kapcsolatos adathalmazt hozzunk létre). Az egyeztető szolgáltatás (az adatot szolgáltató partnerünk) rövid ideig őrzi meg az adatokat, amiket megosztunk velük, és arra használja fel, hogy további adatokat állítson össze, majd az összesített adatokat visszajuttatja nekünk. A partnerek szerződéses kötelezettsége, hogy töröljék az adatokat, amiket megosztunk velük, és azokat e kifejezett célon kívül másra nem használhatják fel.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Állandó egyedi azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, közösségi hálózati bejelentkezési adatok, cookie, mobileszköz-azonosító, hivatalos azonosító szám (pl. ME-szám)


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


Hirdetéscélzás és médiavásárlási kutatás

Cél

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy hasonlóságon alapuló modellezési technikákkal segítsük ügyfeleinket és partnereinket az adataik bővítésében.

Azzal, hogy kitölti a felméréseinket, és megadja a profiladatait, segíteni tudjuk az ügyfeleinket a hirdetéseik jobb célzásában, valamint hogy jobb online hirdetési modelleket hozhassanak létre hasonlóságon alapuló modellezés vagy hasonló kutatási módszerek használatával. A profilkészítés, a kutatási felmérésekben való részvétel és az adategyeztetés révén összegyűjtött személyes adatokat arra használjuk fel, hogy adatokat egyeztessünk harmadik felekkel és platformokkal (az adatpartnereinkkel).

Szerződéses biztosítékokkal gondoskodunk arról, hogy Önnek nem küldenek automatikusan kereskedelmi célú hirdetéseket abból kifolyólag, hogy adatait felhasználták hasonló érdeklődésű célközönségek meghatározásához, illetve azt, hogy az adatpartnereink semmilyen más célra nem használják fel az Ön adatait.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Állandó egyedi azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, közösségi hálózati bejelentkezési adatok, cookie, IP-cím, mobileszköz-azonosító, hivatalos azonosító szám (pl. ME-szám)


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival


Reklámok megtekintése és mérés

Cél

A cookie-alapú egyeztetésen túl (ezt szabályozhatja és ehhez a beleegyezését adhatja a panelja fiókjában), reklámmérési kutatási célokból, egy harmadik felekkel (azaz az ügyfeleinkkel és adatok közzétevőivel) folytatott közvetlen egyeztetési folyamatban is fel fogjuk használni a nekünk megadott személyes adatait, például az e-mail-címét, hogy megállapítsuk, hogy használja-e az adott szolgáltatást (például közösségi hálózatot, webhelyet, mobilalkalmazást). Meg fogjuk állapítani, hogy azokon a webhelyeken és platformokon mely reklámokat láthatta, és mérjük, hogy a márkák tevékenységei vagy a márka felidézése milyen hatással volt az értékesítésre. A velünk együttműködő harmadik felek semmilyen más célból nem használhatják fel az adatokat.

Gyűjtött/feldolgozott adat

Állandó egyedi azonosító, kapcsolattartási adatok, e-mail-cím, közösségi hálózati bejelentkezési adatok, cookie, IP-cím, mobileszköz-azonosító, hivatalos azonosító szám (pl. ME-szám)


Forrás

Közvetlenül Öntől gyűjtjük be ezeket az adatokat, vagy összesítjük másodlagos adatbázisok adataival

 

3.    Harmadik felek (ügyfelek és beszállítók)

Megoszthatjuk a személyes adatait a harmadik fél beszállítóinkkal és feldolgozóinkkal, hogy a panel működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végezzenek, így a panel szolgáltatásait és a tevékenységeket biztosíthassuk Önöknek. Idetartozhat az, hogy a beszállítók kezelik vagy segítenek nekünk kezelni a panel adatbázisait, a marketingautomatizálást és az ügyfélkapcsolatok kezelését, a minőségellenőrzéseket és a csalás megelőzését, az ösztönzők kezelését és az ügyfélszolgálatot. Egyes – többek között adategyeztetésre, az online reklámok hatásosságának mérésére vagy a közösségi hálózati adatokra specializálódott – beszállítók kifejezetten azért dolgoznak velünk, hogy bővítsék a panelprofilját, ami lehetővé teszi, hogy kiválasszuk Önt a felmérésekre. Az ilyen beszállítókkal megosztott személyes adatok kategóriái jellemzően többek között a név, e-mail-cím, postai cím, telefonszám, cookie-azonosító, panelazonosító, és IP-cím. A személyes adatait nem adjuk el harmadik feleknek.

Az adatot szolgáltató harmadik fél partnereink és közzétevő felek szerződéses kötelezettsége bizalmasan kezelni az általuk összegyűjtött és részünkre közzétett, illetve az általunk összegyűjtött és részükre közzétett adatokat, és a mieinkkel egyenértékű biztonsági szabványokkal és gyakorlatokkal kell védeniük azokat.

 

4.     Bizalmasság, biztonság, iparági követelmények és hol tároljuk a személyes adatait

Megfelelő technológiai és szervezeti intézkedésekkel védjük a személyes adatait azok továbbítása közben és átvétele után. A biztonsági eljárásaink összhangban vannak a személyes adatok védelmére használt általánosan elfogadott szabványokkal.

Az Öntől összegyűjtött adatokat a területén kívülre továbbíthatjuk és/vagy ott tárolhatjuk. Előfordulhat, hogy azokat az Ön területén kívül a nekünk dolgozó személyzet vagy az egyik beszállítónk dolgozza fel. Ha a személyes adatait az országán vagy területén kívülre továbbítjuk, ott tároljuk vagy más módon feldolgozzuk, és az adott terület vagy ország nem megfelelő szintű adatvédelmet nyújtó helyként van számon tartva, akkor a vonatkozó törvényekkel összhangban megfelelő biztosítékokat használunk a személyes adatai védelméért. Például, ha Ön az EGT területén él, akkor az általános szerződési feltételeket alkalmazzuk, ha az Ön adatait az EGT területén kívül dolgozzuk fel.

Az Ön fiókadatai és személyes adatai jelszóval védettek, így kizárólag Önnek van hozzáférése ezekhez az adatokhoz. A személyes adatai biztonságban tartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne adja meg senkinek se a jelszavát. A Lightspeed sosem fogja megkérdezni Öntől a jelszavát kéretlen telefonhívásban vagy kéretlen e-mailben. Ezenfelül, kérjük, ne felejtsen el kilépni a panelek fiókjából és bezárni a böngészőablakot, miután meglátogatta a webhelyünket. Ezzel gondoskodik arról, hogy mások nem férnek hozzá a személyes adataihoz és a levelezéséhez abban az esetben, ha megosztja valakivel a számítógépet vagy egy nyilvános helyen, például könyvtárban vagy internetkávézóban használja a számítógépet. Kérjük, változtassa meg a jelszavát rendszeresen.

 

5.     Iparági szabványok

 

A helyszínétől függően különböző szabványoknak és iparági kódexeknek felelünk meg, többek között:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA; Európai Gyógyszerészeti Piackutató Szövetség)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS Egyesült Királyság)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Cookie-használati nyilatkozat

 

A webhelyek cookie-kat, azaz rövid szövegfájlokat tárolnak a számítógépén vagy a mobilkészülékén, hozzárendelnek egy numerikus felhasználói azonosítót, és ezekben bizonyos információkat tárolnak az online böngészéséről. A cookie-k segítenek a felhasználóknak hatékonyan navigálni a webhelyeken és elvégezni bizonyos feladatokat. A webhely információk küld a böngészőnek, ami ezt követően létrehoz egy szövegfájlt a felhasználó számítógépén vagy mobilkészülékén. A felhasználó valahányszor visszatér egy weboldalra, a böngésző megkeresi és elküldi ezt a fájlt a webhely kiszolgálójának.

A magatartás nyomon követése céljából opcionális cookie-kat/szoftveralkalmazásokat használunk, de csak abban az esetben, ha a beleegyezését adta ezekhez a cookie-khoz/szoftveralkalmazásokhoz.

Ahogy az az online felmérések többségére jellemző, bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk, és a felmérés adatfájljaiban tárolunk. Ezek közé az adatok közé tartozhat: IP-cím, a böngésző típusa, az internetszolgáltató, a hivatkozó weblap, a legutoljára meglátogatott weblap, az operációs rendszer, és a dátum/időbélyeg.

Arra használjuk az automatikusan gyűjtött adatokat, hogy elemezzük a szokásokat, mint például a böngészőhasználatot, és adminisztráljuk a webhelyet, pl. a böngésző típusának megfelelően optimalizáljuk a felmérés kitöltését. Annak ellenőrzésére is felhasználhatjuk az IP-címet, hogy többen is részt vettek-e a felmérésben ugyanarról az IP-címről, valamint védjük az üzleti vállalkozásunkat a csalárd magatartással szemben.

A Lightspeed 3 kategóriába sorolja a cookie-kat:

 1. szükségesek a panelek webhelyének használatához;
 2. biztonsággal kapcsolatosak; és
 3. magatartás- és reklámkutatási cookie-k.

További információkért, kérjük, jelentkezzen be, és nyissa meg a cookie-k beállításának oldalát, ahol módosíthatja a cookie-kkal kapcsolatos beállításokat.

 

7.     Pontosság

 

Észszerű lépéseket teszünk azért, hogy az Ön és/vagy ügyfelünk által rendelkezésünkre bocsátott legújabb információk alapján a birtokunkban vagy ellenőrzésünk alatt lévő adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek.

Számítunk Önre, hogy a kérdésekre adott őszinte válaszokkal segít nekünk abban, hogy az adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Az Ön felelőssége tájékoztatni minket a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

 

8.     Gyermekek adatai 

 

A Lightspeed elismeri, hogy a gyermekektől gyűjtött személyes adatoknak szigorúbb védelmet kell biztosítani. Szülői engedély nélkül szándékosan sosem kérjük fel a kutatási tanulmányban való részvételre azokat a gyerekeket, akik az országuk hatósága szerint a törvényes korhatár alatt vannak. Ha egy adott projekthez szükséges és megfelelő, hogy közvetlenül bevonjuk a törvényes korhatár alatti gyermekeket, akkor lépéseket teszünk annak biztosításáért, hogy megszerezzük a szülő vagy törvényes gyám beleegyezését. A Lightspeed tájékoztatni fogja a szülőket és/vagy a gyámot a felmérés témájáról, a gyermekektől gyűjthető személyes vagy érzékeny adatokról, az adatok felhasználásának módjáról, és arról, hogy a Lightspeed megosztja-e és kivel osztja meg ezeket az adatokat. Nem adjuk el a gyermekei személyes adatait.

A szülő és/vagy a gyám felelőssége felügyelni a gyermeket a felmérés kitöltése közben.

 

9.     Érzékeny adatok 

 

A Lightspeed időről időre különleges kategóriákba tartozó személyes adatokat is gyűjthet Öntől. Ezek közé tartoznak a faji vagy etnikai származással, politikai véleményekkel, vallási vagy világnézeti meggyőződéssel, vagy szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatok, egy természetes személy azonosítására alkalmas genetikai és biometrikus adatok, valamint az egészségügyi és egy személy szexuális életével vagy szexuális orientációjával kapcsolatos adatok. Ön dönti el, hogy megosztja-e ezeket az adatokat velünk.

 

10.     A személyek jogai 

 

Ha hozzáférést szeretne kérni azokhoz az adatokhoz, amelyeket Önről tárolunk, küldjön írásbeli kérést a „Kapcsolattartás” részben ismertetett e-mail-címre vagy postai címre. A kérésben adja meg a panelazonosítóját vagy más megfelelő azonosítóját. Megkérhetjük arra, hogy küldje el egy érvényes hatósági igazolványának vagy hivatalos személyazonosító dokumentumának (például jogosítvány vagy útlevél) másolatát, ha ellenőriznünk kell a kérését.

A személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

 1. joga van megváltoztatni a véleményét és visszavonni a beleegyezését;
 2. joga van hozzáférni a személyes adataihoz;
 3. joga van helyesbíteni a személyes adatait;
 4. joga van törölni a személyes adatait a rendszerünkből, kivéve, ha jogos érdekünk van arra, hogy folytassuk az adatok feldolgozását;
 5. joga van a személyes adatait megkapni (adathordozhatósághoz való jog);
 6. joga van korlátozni a személyes adatai feldolgozását;
 7. joga van megtiltani a személyes adatai feldolgozását;
 8. joga van megtiltani a személyes adatai eladását (ha eladnánk az adatait); és
 9. joga van ahhoz, hogy ne alkalmazzanak Önnel szemben hátrányos megkülönböztetést, ha gyakorolná a vonatkozó adatvédelmi törvények szerinti jogait.

Ha szükséges, és a kérésére változtatást hajtunk végre, akkor értesíteni fogjuk azokat a harmadik feleket is, akiknek továbbítottuk a személyes adatait. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bár a Lightspeed tájékoztatja ezeket a harmadik feleket, a Lightspeed nem felelős azért, hogy ezek a harmadik felek teljesítik-e az Ön kérését. Ön hozzáférhet a harmadik felek által tárolt személyes adatokhoz, és azok pontatlansága esetén helyesbítheti és módosíthatja, illetve törölheti azokat.

 

11.     Az adatok tárolása és megőrzése

 

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az helyénvaló a tervezett és törvényes használat számára. A Lightspeed addig őrzi meg az Ön adatait, amíg Ön a panelek tagja. Ha Ön leiratkozik a panelekről, a leiratkozást követően legfeljebb 3 hónapig őrizzük meg az adatokat, hacsak a törvény másként nem rendelkezik. A már nem szükséges személyes adatok eltávolításakor nem veszélyeztetjük azok bizalmas jellegét.

A vállalat üzleti folytonossági terve keretében és az ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252, és bizonyos esetekben a törvény követelményeinek megfelelően az elektronikus rendszereinkről biztonsági másolatot készítünk és archiváljuk. Ezeket az archívumokat egy szigorúan szabályozott környezetben, egy meghatározott ideig őrizzük. Az idő leteltével az adatokat töröljük és megsemmisítjük, ezzel biztosítva az adatok teljes törlését.

 

12.     Az Adatvédelmi szabályzat frissítése

 

Az Adatvédelmi szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, időnként és legalább 12 havonta módosíthatjuk. A webhelyünkön és a panelje portálján mindig a legújabb szabályzatot tesszük közzé. A szabályzat utolsó felülvizsgálatának dátumát feljegyezzük. Az Adatvédelmi szabályzat nem lényeges változásait csak a panelek webhelyein tesszük közzé. Ha a változások után is használja a panelek webhelyeit és a szolgáltatásokat, azzal egyértelműen jelzi, hogy elfogadja a változtatásokat.

 

13.     Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatai védelmével vagy a Lightspeed adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban (vagy például szeretne leiratkozni), kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Az adatvédelmi tisztviselőnk neve Ravinder Roopra, és a Lightspeeddel a következő módokon léphet kapcsolatba:

 1. E-mailben: privacy@lightspeedresearch.com 
 2. Postai úton: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Egyesült Királyság
 3. Telefonon: az 1-800 ingyenesen hívható számon, amit a Kantar.com webhelyen találhat (csak ha az Egyesült Államokban tartózkodik).

 

14.     Panaszok és országok szerinti tájékoztatások

Ha úgy véli, hogy a személyes adatai feldolgozásával megsértjük az adatvédelmi törvényeket, törvényes joga van benyújtani egy panaszt az adatvédelemért felelős szabályozó hatóságnak. Ezt megteheti a szokásos tartózkodási helye szerinti uniós tagállamban vagy joghatóságnál, a munkahelyén, vagy a vélt törvénysértés helyén. Az országában illetékes felügyeleti hatóság kapcsolattartási adatait az erre kijelölt oldalunkon találhatja.

 

 

VISSZA A TETEJÉRE