Điều khoản Chương trình Phần thưởng của LifePoints

Điều khoản Chương trình Phần thưởng của LifePoints

 

Điều khoản Chương trình Phần thưởng của LifePoints

 1. Các Điều khoản của Chương trình Phần thưởng LifePoints này ("Quy tắc") áp dụng cho tất cả các chương trình khuyến mãi do Lightspeed LLC ("Lightspeed") điều hành, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Chương trình Điểm, như được quảng bá trên trang web bảng điều khiển LifePoints ("Trang web"). LifePoints ("LifePoints") là tên của bảng điều khiển được điều hành bởi Lightspeed.

Tích Điểm LifePoints

 1. Khi bạn đã tham gia LifePoints, bạn sẽ được cung cấp các ưu đãi dưới dạng điểm (“Điểm”) hoặc các loại ưu đãi khác của LifePoints sẽ được trao khi bạn thực hiện các Hoạt động khác nhau trên Trang web.
 2. Khi bạn đăng ký với LifePoints, Tài khoản của bạn sẽ có trạng thái “Hoạt động” (Active), bạn có thể tham gia vào tất cả các Hoạt động mà bạn được Lightspeed mời và bạn có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của LifePoints như truy cập Dịch vụ của chúng tôi, ưu đãi của bạn và liên lạc với Nhân viên của Lightspeed. Để giữ tài khoản của bạn “Hoạt động” có nghĩa là bạn đã gia nhập LifePoints và tham gia vào khảo sát hoặc hoạt động khác trên Trang web trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký ban đầu hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian 90 ngày nào.
 3. Hiện tại, bạn có thể kiếm được Điểm bằng cách hoàn thành hầu hết các cuộc khảo sát. Trong trường hợp một cuộc khảo sát không mang lại Điểm, điều này sẽ được nêu rõ trên Trang web khi bắt đầu cuộc khảo sát hoặc trong email mời khảo sát mà bạn sẽ nhận được từ chúng tôi.
 4. Tài khoản của bạn cũng có thể bị đình chỉ nếu một trong những tình huống sau đây phát sinh:

  • Không tham gia sau khi bạn đã tham gia LifePoints
  • Không tham gia một cuộc khảo sát trong vòng 30 ngày kể từ ngày gia nhập LifePoints
  • Không tham gia một khảo sát trong bất kỳ khoảng thời gian 90 ngày

  Nếu Tài khoản của bạn đã bị đình chỉ hoặc đóng, bạn có quyền yêu cầu Lightspeed điều tra tình huống. Bạn nên liên lạc với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để biết điều đó. Nếu bạn cảm thấy tài khoản của mình bị đình chỉ hoặc đóng không đúng, bạn phải liên lạc với Lightspeed qua email trong vòng sáu mươi (60) ngày sau lỗi bị cáo buộc và giải thích đầy đủ cơ sở tranh chấp của bạn, đính kèm bất kỳ thông tin liên quan nào cung cấp bằng chứng về sự khác biệt. Khi nhận được thông báo của bạn, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để quyết định yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ nỗ lực để đưa ra quyết định ngay khi có thể thực hiện được. Bất kỳ quyết định nào của chúng tôi liên quan đến khiếu nại như vậy sẽ là quyết định cuối cùng.
 5. Lightspeed sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về việc hủy bỏ và tịch thu bất kỳ Điểm nào của bạn. Lightspeed có quyền sửa đổi các quy tắc hủy bỏ và tịch thu này theo quyết định riêng của mình.
 6. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi trong phần tài khoản của bạn và nhấp vào “hủy bỏ tài khoản của tôi” (cancel my account), và tài khoản của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong việc hủy tài khoản của mình, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ. Nhóm hỗ trợ sẽ trả lời bạn ngay khi có thể thực hiện được. Ngay lập tức sau khi xóa hoặc rút tiền từ LifePoints, tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn hiểu và đồng ý rằng, như đã lưu ý ở trên, khi bị đình chỉ, hủy hoặc đóng tài khoản, quyền truy cập Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt và tất cả các Điểm được ghi có vào tài khoản của bạn tại thời điểm đó, tuy nhiên và bất cứ khi nào điểm được tích lũy, sẽ bị mất. Lightspeed có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 7. Điểm thưởng sẽ được gửi vào tài khoản của bạn không quá 30 ngày sau khi hoàn thành khảo sát và sẽ có sẵn để đổi quà ngay khi chúng được đưa vào tài khoản của bạn. Lightspeed quản lý hợp lý để đảm bảo Điểm được gửi chính xác vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Điểm của bạn được gửi chính xác và bạn nên thông báo cho Lightspeed trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành bản khảo sát nếu Điểm LifePoints chưa được đăng chính xác vào tài khoản của bạn.

Giá Trị Điểm LifePoints

 1. Bạn sẽ nhận được một số Điểm LifePoints nhất định cho từng hoạt động đã hoàn thành (tùy thuộc vào độ phức tạp). Số lượng Điểm LifePoints có sẵn cho bất kỳ hoạt động nào sẽ được nêu trên Trang web.
 2. Bạn có thể xem tổng số Điểm LifePoints của mình trực tuyến bằng cách truy cập vào Trang của Thành viên trên Trang web.
 3. Điểm LifePoints là của riêng cá nhân bạn và không được chuyển nhượng nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Lightspeed. Chúng không được coi là tài sản và do đó, bạn không thể bán, chuyển nhượng hoặc gán Điểm của mình cho bất kỳ người nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Lightspeed.

Đổi Điểm LifePoints

 1. Bạn chỉ có thể đổi Điểm của mình nếu bạn có đủ điểm để đổi phần thưởng số điểm thấp nhất trên Trang web và nếu tài khoản của bạn ở trạng thái tốt.
 2. Tất cả Điểm LifePoints phải được đổi trực tuyến. Để đổi điểm, bạn nên truy cập trang của Thành viên. Các phương thức đổi điểm khác của LifePoints có thể được bổ sung hoặc thay thế trong tương lai theo quyết định riêng của Lightspeed.
 3. Giá trị một Điểm LifePoints thay đổi tùy thuộc vào giải thưởng bạn chọn. Lightspeed có quyền thay đổi giá trị này mà không cần thông báo và mọi thay đổi sẽ được nêu trên Trang web hoặc trong Quy tắc này
 4. TĐiểm LifePoints hiện có thể được đổi thành phiếu quà tặng.
 5. Điểm LifePoints có thể được đổi trên Trang web. Thông tin chi tiết của sự sắp xếp này có thể được tìm thấy trên Trang web. Lightspeed có quyền thay đổi hàng hóa và phiếu mua hàng cung cấp trên Trang w eb theo quyết định của mình và không cần thông báo trước. Bạn thừa nhận rằng Lightspeed không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi các đối tác ưu đãi liên quan đến việc đổi Điểm LifePoints.
 6. Giá trị phần thưởng bạn đã chọn không được vượt quá số Điểm LifePoints trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn phần thưởng có giá trị thấp hơn. Bất kỳ Điểm Lightspeed nào chưa được sử dụng sẽ vẫn còn trong tài khoản của bạn để sử dụng trong tương lai và một khi bạn đổi Điểm LifePoints, số Điểm thích hợp sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn.
 7. Điểm LifePoints không thể thương lượng và chỉ có thể được đổi thành phần thưởng như đã nêu trên hoặc trên Trang web.
 8. Phần thưởng nhận được do việc đổi Điểm LifePoints không được trao đổi, trả lại hoặc đổi thành giá trị tiền mặt.
 9. Phần thưởng được mô tả trên Trang web có thể không nhất thiết phản ánh màu sắc hoặc mô hình chính xác của phần thưởng thực tế, do các biến đổi trong bảng in và cập nhật của nhà sản xuất
 10. Lightspeed có quyền thay thế bất kỳ phần thưởng nào với phần thưởng có giá trị tương đương hoặc cao hơn nếu phần thưởng không có sẵn.

Quản Lý Phần Thưởng

 1. Lightspeed có quyền chỉ định một bên thứ ba quản lý Chương trình Điểm và các phần thưởng của mình. Bạn nên đọc Chính sách Quyền Riêng tưvề thông tin sẽ được chuyển cho bên thứ ba để quản lý Chương trình Điểm và phần thưởng.
 2. Lightspeed không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào của bạn do bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba trong việc quản lý hoặc phân phối phần thưởng.
 3. Apple không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với cuộc thi hay rút thăm trúng thưởng do Lightspeed tổ chức.
 

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG