Điều kiện và Điều khoản đối với Thành viên LifePoints

Điều kiện và Điều khoản đối với Thành viên LifePoints

 

LẦN CẬP NHẬT GẦN NHẤT: Ngày 20 tháng 2 năm 2024

Điều khoản & Điều kiện dành cho thành viên LifePoints dưới đây (“Điều khoản”, “Thỏa thuận”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Nhóm LifePoints thuộc quyền điều hành và sở hữu của Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 Hoa Kỳ ("Lightspeed ","Chúng tôi"), một công ty thuộc tập đoàn Kantar ("Kantar"). Thỏa thuận này đặt ra các cam kết của Lightspeed và Thành viên nhóm LifePoints liên quan đến việc họ tham gia vào Nhóm (với mỗi từ ngữ viết hoa đều được định nghĩa trong tài liệu này). Bạn cần phải đọc, hiểu và xem lại những Điều khoản này định kỳ để biết thông tin cập nhật. Việc bạn tham gia với tư cách là Thành viên nhóm LifePoints có nghĩa là bạn hiểu và đồng ý bị ràng buộc theo Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Để làm rõ hơn, những Điều khoản này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, ứng dụng xã hội và ứng dụng di động của Lightspeed (gọi chung là "Trang web") và các dịch vụ do Lightspeed cung cấp, bao gồm Nhóm LifePoints của Lightspeed và dịch vụ nghiên cứu liên quan.

 

1. Dịch vụ

Dịch vụ cho phép các cá nhân là thực thể sống đáp ứng các yêu cầu nhất định về tính đủ điều kiện có thể đăng ký làm thành viên (“Thành viên nhóm”) của nhóm nghiên cứu của chúng tôi ("Nhóm") và tham gia vào nhiều hoạt động nghiên cứu trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau (“Hoạt động”) do Lightspeed cung cấp cho họ và đề xuất (gọi chung là “Dịch vụ”). Những Hoạt động này, luôn liên quan đến nghiên cứu thị trường, được Lightspeed thực hiện trực tiếp hoặc thông qua hoặc với sự hỗ trợ của các bên thứ ba làm việc cho Lightspeed (“Nhà cung cấp”) hoặc khách hàng của chúng tôi (“Khách hàng”). Các đại lý ảo, robot hoặc các dạng chương trình khác mô phỏng hoạt động của con người không được phép đăng ký làm Thành viên nhóm.

 

2. Tính đủ điều kiện và đăng ký dịch vụ

Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi những cá nhân từ 14 tuổi trở lên và không dành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Những Điều khoản này và mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ liên quan đều vô hiệu nếu bị cấm. Ở một số quốc gia, bạn có thể phải trên 14 tuổi mới có thể tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi.

Sau khi bạn đăng ký vào Nhóm, một tài khoản Nhóm (“Tài khoản”) sẽ được tạo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài khoản này và bạn luôn phải bảo vệ tài khoản này bằng một mật khẩu được bạn đảm bảo bảo mật.

Bạn chỉ có thể đăng ký vào Nhóm của chúng tôi ở quốc gia nơi bạn sinh sống. Bạn không nên cố gắng tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia khác vì tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ ngay lập tức. Điều này luôn đúng trong bất kể tình huống nào, kể cả khi bạn đang đi nghỉ ở địa điểm nằm ngoài quốc gia của bạn.

KHI TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ SẼ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

 

3. Phí Dịch vụ

Hiện tại, Thành viên nhóm không phải trả phí khi tham gia Dịch vụ. Lightspeed có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn tính phí đối với việc tham gia Dịch vụ, hoặc sử dụng hay tiếp cận bất kỳ dịch vụ nào khác, vào bất kỳ lúc nào. Nếu đúng như vậy, Lightspeed sẽ cập nhật những Điều khoản này để phản ánh thay đổi đó và sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày theo lịch.

 

4. Ưu đãi

Sau khi bạn tham gia Nhóm, bạn sẽ nhận được Điểm của LifePoints (“Điểm”) hoặc các loại hình ưu đãi khác của Lifepoints khi thực hiện các Hoạt động khác nhau trên Trang web, phù hợp với Điều khoản Chương trình Phần thưởng của LifePoints.

Điểm được ghi có vào Tài khoản của bạn và luôn sẵn sàng để bạn quy đổi, miễn là Tài khoản của bạn “đang hoạt động” (xem mục số 7 trong những điều khoản này).

Điểm không có giá trị tiền mặt cũng như không có giá trị ở bên ngoài Dịch vụ của chúng tôi, và sẽ không được tính lãi. Bạn không thể bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng Điểm, hoặc đổi điểm lấy tiền mặt

Mỗi bên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế do một hoặc nhiều luật hiện hành áp đặt, bao gồm mọi khoản thuế đánh vào thu nhập của một bên, hoặc liên quan đến việc một bên nhận Điểm theo những Điều khoản này.

 

5. Yêu cầu tham gia

Khả năng tham gia Dịch vụ của bạn phụ thuộc rõ ràng vào việc bạn tuân thủ những Điều khoản này cũng như tất cả các chính sách và hướng dẫn áp dụng cho Dịch vụ mà Lightspeed có thể đặt ra tùy từng thời điểm. Trong trường hợp bạn không tuân thủ, có hành vi gian lận hoặc hoạt động không phù hợp khác (do Lightspeed xác định theo quyết định riêng của mình), Lightspeed có thể đóng hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn. Việc đóng hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn có thể hạn chế, chặn, giới hạn và ngăn chặn việc bạn tiếp cận và sử dụng Dịch vụ, ngoài ra, tất cả các Điểm, ưu đãi và phần thưởng sẽ bị tịch thu (xem mục số 7 trong những điều khoản này).

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, việc không tuân thủ bất kỳ một yêu cầu nào sau đây có thể tự động dẫn đến việc phải đóng Tài khoản của bạn, tịch thu toàn bộ số Điểm, cũng như tất cả các hậu quả liên quan đến việc bạn tham gia vào Nhóm.

 

Bảo mật

Không sử dụng và không tiết lộ. Thông tin và nội dung được cung cấp cho bạn dưới dạng một phần của Dịch vụ có thể chứa bí mật thương mại hoặc thông tin bảo mật hoặc thông tin độc quyền khác của Lightspeed, Nhà cung cấp, Khách hàng hoặc bên cấp phép của Lightspeed. Bạn phải giữ bí mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác về bất kỳ thông tin và nội dung nào mà bạn truy cập hoặc biết được trong quá trình bạn tham gia vào bất kỳ Nhóm, khảo sát, dự án, bảng câu hỏi hoặc hoạt động nghiên cứu thị trường nào khác liên quan đến Dịch vụ. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trong số này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tham gia Dịch vụ phù hợp với những Điều khoản này.

Theo đây, bạn đồng ý thông báo ngay cho Lightspeed nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành động sử dụng, tiết lộ hoặc truy cập nào đối với bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào ngoài những thông tin hoặc nội dung được cho phép cụ thể trong những Điều khoản này.

 

Thông tin hồ sơ nhóm chân thực và chính xác

Bạn đồng ý (a) cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về bạn như có thể theo hướng dẫn (nếu có) của bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trong Dịch vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin hồ sơ nhóm của bạn cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Lightspeed, để đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ. Khi đăng ký, bạn cần phải cung cấp thông tin về bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên hợp pháp, ngày sinh, địa chỉ nơi cư trú chính, số điện thoại và địa chỉ email đang hoạt động của bạn.

 

Nhiều tài khoản

Tại thời điểm bất kỳ, mỗi cá nhân là thực thể sống chỉ được phép có một Tài khoản.

 

Tuân thủ pháp luật

Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định và lệnh hiện hành, cũng như không khiến Lightspeed vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh nào.

 

Thiện chí và sự tham gia chân thành

Bạn đồng ý tham gia với thiện chí và theo hết khả năng của mình vào bất kỳ Hoạt động nào mà bạn tham gia có liên quan đến Dịch vụ. Bạn sẽ không cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc gây hiểu lầm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu trả lời khảo sát sai lệch, không nhất quán với các câu trả lời trước đó hoặc không thể thống kê được.

 

Thông tin liên lạc phù hợp

Nếu bạn liên lạc với Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi hoặc nhân viên của Lightspeed hoặc LifePoints ("Nhân sự"), bạn đồng ý làm như vậy theo cách tôn trọng và phù hợp. Bạn không được gửi, tải lên, chia sẻ hoặc phân phối theo cách khác cho Nhân viên, Nhân viên của Nhà cung cấp hoặc người dùng khác trong Dịch vụ bất kỳ thông tin liên lạc thô lỗ hoặc xúc phạm hoặc bất kỳ nội dung tục tĩu, thô tục, định hướng tình dục, định hướng gây sốc, đe dọa, thù hận, bất hợp pháp hoặc không phù hợp theo cách khác nào.

 

Kiểm tra chất lượng

Với tư cách là thành viên của Nhóm chúng tôi, chúng tôi cần và mong đợi bạn tham gia theo các tiêu chuẩn chất lượng hợp lý nhưng nghiêm ngặt, như được nêu trong mục “Yêu cầu tham gia”. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các Nhóm để theo dõi tương tác của những Thành viên nhóm với Dịch vụ. Để thực hiện những lần kiểm tra đó, chúng tôi sử dụng một số công cụ và phương pháp được phát triển nội bộ hoặc đến từ nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy để phân tích dữ liệu do Dịch vụ tạo ra, có thể theo thời gian thực hoặc không. Những phân tích đó có thể được các mô hình và công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Những lần kiểm tra đó đã được phát triển dưới dạng một công cụ hỗ trợ ra quyết định, cho phép đội ngũ của Nhóm chúng tôi xác định những hành vi có thể không phù hợp với những Điều khoản này.

Nếu tài khoản của bạn đã được xác định theo cách như vậy, bạn có thể được yêu cầu, theo quyết định riêng của Lightspeed, xác minh bổ sung cho tài khoản của bạn. Những lần xác minh bổ sung này có thể yêu cầu bạn chia sẻ với chúng tôi về các chi tiết nhận dạng bổ sung hoặc bạn có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ bổ sung liên quan đến bảo mật tài khoản, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc bảo mật tài khoản thanh toán kỹ thuật số của bạn nếu bạn có sử dụng tài khoản này hoặc bật xác thực đa yếu tố trên Tài khoản Nhóm của bạn.

Việc bảo vệ Tài khoản Nhóm và Dịch vụ là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, và đôi khi chúng tôi có thể bổ sung các phương tiện và quy trình mới để bảo vệ chúng tôi trước các hành vi gian lận hoặc hành vi mà chúng tôi cho là không phù hợp với những Điều khoản này.

 

6. Nội dung Người dùng

Bạn có thể cung cấp thông tin cho Lightspeed trong quá trình bạn tham gia Hoạt động hoặc trong trường hợp khác liên quan đến Dịch vụ, trong đó có câu trả lời khảo sát, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin hay nội dung khác ("Nội dung Người dùng"). Nếu bạn cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào, trừ khi Lightspeed có chỉ định rõ ràng khác, thì bạn sẽ cấp cho Lightspeed, Nhà cung cấp và Khách hàng của Lightspeed quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể được cấp phép bổ sung đối với việc sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện và hiển thị Nội dung Người dùng đó trên toàn thế giới ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho bất kỳ và tất cả các mục đích đã biết mà không cần công nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Khi cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để cung cấp nội dung đó và rằng nội dung đó là chính xác và đầy đủ. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào:

 • Mang tính chất bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sử dụng công khai, lạm dụng, kích động, sai lệch, không chính xác, gây hiểu nhầm, gian lận, mạo danh hoặc xuyên tạc một mối quan hệ liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;
 •  

 • Sẽ vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc quyền của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, hoặc nếu không, sẽ tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quy tắc nào của một sàn giao dịch chứng khoán như Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ;
 •  

 • Có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;
 •  

 • Chứa bất kỳ thông tin riêng tư nào của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số An sinh Xã hội và số thẻ tín dụng;
 •  

 • Chứa bất kỳ vi-rút, dữ liệu bị hỏng hoặc các tệp hay thông tin có hại, gây rối hoặc phá hoại khác; hoặc
 •  

 • Theo đánh giá riêng của Lightspeed, là khó có thể chấp nhận được, không phản ánh nỗ lực thiện chí của bạn để trả lời các câu hỏi khảo sát hoặc nghiên cứu thị trường, hoặc có thể khiến Lightspeed hoặc Nhà cung cấp hay Khách hàng của Lightspeed phải chịu bất kỳ loại trách nhiệm pháp lý nào.
 •  

 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi, tài liệu gốc hoặc tài liệu sáng tạo hoặc thông tin hay nội dung khác do bạn cung cấp cho Lightspeed, trong phạm vi không phải là Nội dung Người dùng, sẽ trở thành tài sản duy nhất của Lightspeed. Lightspeed sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế đối với thông tin và nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào, mục đích thương mại hay mục đích khác mà không cần công nhận hoặc bồi thường cho bạn. Hơn nữa, theo đây, bạn cấp cho Lightspeed giấy phép vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng thông tin và nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào.

 

7. Đảm bảo Tài khoản của bạn ở trạng thái tốt

Khi bạn đăng ký vào Nhóm, Lightspeed sẽ mở một tài khoản nhóm (“Tài khoản”) cho bạn. Bạn sẽ chọn mật khẩu cho tài khoản này. Bạn luôn có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật cho mật khẩu, thông tin đăng nhập và Tài khoản của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Khi đăng ký vào nhóm, Tài khoản của bạn sẽ có trạng thái Đang hoạt động (Active). Điều đó có nghĩa là bạn có thể tham gia vào tất cả các Hoạt động mà bạn được Lightspeed mời, và bạn có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Nhóm, như tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi và ưu đãi của bạn, cũng như liên lạc với Nhân viên của chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả những trường hợp được mô tả trong tài liệu này, Tài khoản của bạn có thể bị Lightspeed đóng hoặc đình chỉ, tại thời điểm đó, bạn sẽ không còn được coi là ở trạng thái tốt và sẽ không thể tham gia các Hoạt động và lợi ích Nhóm trong tương lai.

 

Đóng Tài khoản của bạn

Tài khoản của bạn có thể bị đóng vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của Lightspeed, bao gồm cả do bạn vi phạm những Điều khoản này. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Lightspeed cũng đặc biệt bảo lưu quyền chấm dứt Tài khoản của bạn nếu quyền xử lý và sử dụng thông tin cần thiết để điều hành Nhóm của Lightspeed bị thu hồi một cách hợp pháp, theo luật hoặc theo cách khác. Lightspeed cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức mà không cần nêu rõ lý do.

Việc đóng Tài khoản của bạn có nghĩa là quyền tiếp cận và sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị vô hiệu hóa; dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi sau 3 tháng (cung cấp cho bạn một khoảng thời gian để kháng cáo) và toàn bộ Điểm, ưu đãi và phần thưởng sẽ bị tịch thu. Sau khi Tài khoản của bạn bị đóng, chúng tôi không thể khôi phục tài khoản đó.

 

Đình chỉ Tài khoản của bạn

Tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định của Lightspeed nếu một trong các trường hợp sau phát sinh:

 • Không tham gia sau khi bạn đã gia nhập Nhóm
 • Nếu bạn đăng ký vào Nhóm nhưng không bắt đầu cuộc khảo sát trong vòng 30 ngày đầu tiên ở trong Nhóm.

   

 • Không tham gia trong 90 ngày gần nhất
 • Nếu bạn không bắt đầu bất kỳ cuộc khảo sát nào trong khoảng thời gian 90 ngày.

   

 • Bảo mật Tài khoản
 • Nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện điểm bất thường với Tài khoản của bạn hoặc nếu chúng tôi tin rằng Tài khoản của bạn đã bị xâm phạm.

   

 • Chất lượng
 • Nếu sự tham gia của bạn không đáp ứng tiêu chí chất lượng nêu trên trong mục 5 “Kiểm tra chất lượng”.

   

Quyền được xem xét lần thứ hai của bạn

Nếu Tài khoản của bạn đã bị đình chỉ hoặc đóng, bạn có quyền yêu cầu Lightspeed điều tra trường hợp đó và xác nhận hoặc hủy bỏ quyết định ảnh hưởng đến trạng thái Tài khoản của bạn. Để yêu cầu Lightspeed xem xét lần thứ hai, bạn cần truy cập Trang web của Nhóm và liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Nhóm bằng cách chọn lựa chọn “Quyền được xem xét lần thứ hai” (Right of second review) trong biểu mẫu liên hệ. Bạn có thể cần chứng minh danh tính. Lightspeed sẽ trả lời kiến nghị của bạn trong vòng 30 ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kết luận của việc điều tra này và quyết định cuối cùng của chúng tôi. Khi đồng ý với những Điều khoản này, bạn đồng ý rằng quyết định của Lightspeed là quyết định cuối cùng và mức độ chi tiết được chia sẻ với bạn thông qua quyền kháng cáo này sẽ hoàn toàn do Lightspeed xác định.

 

Quyền đóng Tài khoản của bạn (hủy đăng ký)

Nếu bạn muốn hủy đăng ký khỏi Nhóm và đóng Tài khoản của bạn, bạn chỉ cần đóng Tài khoản đó bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi trong mục tùy chọn tài khoản. Tài khoản của bạn sẽ được đóng ngay lập tức, Điểm của bạn sẽ bị tịch thu ngay lập tức và sẽ không thể lấy lại được trong trường hợp bạn thay đổi quyết định. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Trong trường hợp bạn không thể tự đóng Tài khoản đó, bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Nhóm của chúng tôi thông qua Trang web LifePoints, họ sẽ đóng Tài khoản theo cách thủ công.

 

8. Bảo mật & Bản quyền

Dịch vụ và các tài liệu khác có trên Trang web hoặc trong Dịch vụ và Hoạt động do Lightspeed cung cấp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu, logo của Lightspeed, Kantar và LifePoints cũng như tất cả thông tin, nội dung, thiết kế, văn bản, đồ họa, thông tin, dữ liệu, phần mềm, các hồ sơ khác, và cả việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là "Nội dung"), đều là tài sản của Lightspeed, Nhà cung cấp, bên cấp phép và khách hàng của Lightspeed và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Miễn là bạn tuân thủ những Điều khoản này, Lightspeed sẽ cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để tiếp cận và sử dụng Dịch vụ, chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn theo những Điều khoản này. Ngoại trừ những quyền được cấp rõ ràng trong những Điều khoản này, không có quyền nào khác được cấp cho bạn, dù rõ ràng hay ngầm định, theo những Điều khoản này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong những Điều khoản này, không có điều khoản nào trong những Điều khoản này sẽ được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào về quyền sở hữu trí tuệ, cho dù theo nguyên tắc không phủ nhận, ngầm định hay theo cách khác. Giấy phép này có thể bị hủy ngang vào bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào ngoài những gì được cho phép cụ thể trong Thỏa thuận này cũng như theo luật pháp và quy định hiện hành mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lightspeed đều bị nghiêm cấm và sẽ làm chấm dứt giấy phép được cấp trong mục này. Tài khoản của bạn sẽ bị đóng ngay lập tức mà không cần phải thông báo.

Để làm rõ hơn, khi đồng ý với những Điều khoản này, bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ Nội dung nào lên Internet, bất kể loại trang web nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube. Bạn cũng không được chụp ảnh Nội dung bằng điện thoại thông minh, máy ảnh hoặc bất kỳ thiết bị tương tự nào. Bạn đồng ý luôn giữ bí mật bất kỳ Nội dung được chia sẻ với bạn, bao gồm cả việc không thảo luận về Hoạt động với bạn bè và người quen của bạn. Theo đó, bạn thừa nhận rằng bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật nào được áp dụng theo những Điều khoản này sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho Lightspeed và/hoặc Nhà cung cấp của Lightspeed và rằng các biện pháp khắc phục theo luật sẽ không đủ để bồi thường bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc có nguy cơ vi phạm những Điều khoản này. Theo đó, bạn đồng ý rằng, ngoài bất kỳ biện pháp nào khác hiện có, Lightspeed và/hoặc Nhà cung cấp của Lightspeed có thể tìm cách thực thi các nghĩa vụ bảo mật bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời và vĩnh viễn mà không cần phải gửi tiền bảo lãnh hoặc chứng minh thiệt hại thực tế.

 

9. Thương hiệu

Các nhãn hiệu và logo của Kantar, LifePoints và Lightspeed cũng như các sản phẩm, tên dịch vụ hoặc khẩu hiệu khác có trong bất kỳ Nội dung nào hoặc trong Dịch vụ đều là tài sản của Lightspeed, Nhà cung cấp hoặc bên cấp phép của Lightspeed, và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hay một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lightspeed hoặc bên nắm giữ quyền hiện tại. Tất cả các thương hiệu, thương hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên hoặc logo công ty khác xuất hiện trong Dịch vụ hoặc trong bất kỳ Nội dung nào đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất, nhà cung ứng hoặc theo cách khác, không cấu thành hoặc ngầm định sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của Lightspeed. Mọi quyền đều được bảo lưu.

 

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO. DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỰA TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" VỚI TẤT CẢ LỖI. Lightspeed, NHÀ CUNG CẤP, BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG ỨNG CỦA Lightspeed VÀ CÁC THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ (GỌI CHUNG LÀ "NHÀ CUNG CẤP") TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC LOẠI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CẢ Lightspeed VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC SỬ DỤNG, ĐIỀU HÀNH HOẶC TÍNH SẴN CÓ LIỀN MẠCH CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC RẰNG BẤT KỲ YÊU CẦU GỬI HOẶC GIAO DỊCH NÀO BẠN CỐ GẮNG ĐƯA RA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ THÀNH CÔNG, KHÔNG BỊ HỎNG HOẶC HOÀN THÀNH TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI SỰ CHẬM TRỄ HOẶC MẤT MÁT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DO VIỆC TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐÓ. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN THU ĐƯỢC TỪ Lightspeed HOẶC TỪ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CÓ THỂ CẤM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO ĐẢM VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC, THAY ĐỔI TÙY THEO KHU VỰC PHÁP LÝ.

Cụ thể, Nội dung do người dùng tạo được cung cấp bởi và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng cung cấp Nội dung đó. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng lời nói hay văn bản, được thu thập từ những người dùng khác hoặc thông qua Dịch vụ, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được đưa ra rõ ràng trong tài liệu này.

 

11. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẨN), TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Lightspeed HOẶC BẤT CỨ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TỔN THẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, THIỆN CHÍ, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (KỂ CẢ KHI Lightspeed HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY), DO VIỆC BẠN TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG HOẶC DO VIỆC BẠN KHÔNG THỂ TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG BẤT KỲ. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HỆ QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, VÌ VẬY, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA Lightspeed VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC ĐỐI VỚI BẠN VỀ TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI THEO THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, HOẶC THEO CÁCH KHÁC, SẼ LÀ SỐ TIỀN LỚN HƠN TRONG (A) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO ĐƯỢC Lightspeed THANH TOÁN CHO BẠN THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC KHI KHIẾU NẠI HIỆN HÀNH VÀ (B) 100 ĐÔ LA MỸ ($100 USD). MỖI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM, MIỄN TRỪ HOẶC LOẠI TRỪ THIỆT HẠI LÀ ĐỂ PHÂN BỔ RỦI RO THEO THỎA THUẬN NÀY GIỮA CÁC BÊN VÀ PHẢN ÁNH SỰ PHÂN BỔ RỦI RO CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ GIỮA BẠN VÀ Lightspeed. Lightspeed SẼ KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ HỢP LÝ VỀ KINH TẾ MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG GIỚI HẠN, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ MIỄN TRỪ NÀY, VÀ SỰ PHÂN BỔ NÀY LÀ MỘT YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA CƠ SỞ THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÁC BÊN. MỖI ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ TÁCH RỜI VÀ ĐỘC LẬP VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG THỎA THUẬN NÀY. CÁC GIỚI HẠN TRONG MỤC NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC BỊ HẠN CHẾ NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

 

12. Bồi thường

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn sẽ bồi thường và giữ cho Lightspeed và tất cả các Nhà cung cấp khác không bị tổn hại trước bất kỳ chi phí, thiệt hại, phí tổn và trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung Người dùng nào, việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào, việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Lightspeed bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho Lightspeed theo Thỏa thuận này, và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ của chúng tôi trước những khiếu nại đó.

 

13. Nội dung của Bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến thông tin, nội dung và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp (gọi chung là "Nội dung của Bên thứ ba"). Lightspeed không giám sát hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Nội dung của Bên thứ ba. Lightspeed không chứng thực hoặc chấp nhận bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không thể đảm bảo về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của nội dung đó. Lightspeed không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không tuyên bố hay đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào có trong đó. Các quan điểm thể hiện trong Nội dung của Bên thứ ba không được Lightspeed chứng thực.

 

14. Quyền riêng tư

Lightspeed có thể thu thập dữ liệu đăng ký và lấy thông tin khác về bạn thông qua Dịch vụ. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin về việc Lightspeed thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin đó. Lightspeed sẽ không bao giờ cho thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

 

15. Nhà thầu độc lập

Bạn và Lightspeed là những nhà thầu độc lập trong mọi mục đích. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ lao động hoặc bên nhượng quyền-bên được nhượng quyền nào được dự kiến hoặc tạo ra theo Thỏa thuận này hoặc bằng việc bạn tiếp cận hoặc sử dụng Dịch vụ.

 

16. Chấm dứt

Bất kể bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, Lightspeed bảo lưu quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình (trừ trường hợp bị pháp luật hạn chế), ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch vụ nào, chấm dứt giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn, xóa bất kỳ Tài khoản, việc đăng ký Nhóm hoặc các tài khoản khác, xóa Điểm mà không quy đổi, và hạn chế, chặn, giới hạn và ngăn chặn việc bạn tiếp cận và sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ việc chấm dứt hoặc hành động nào khác của Lightspeed được mô tả trong đoạn này sẽ không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Lightspeed có thể áp dụng theo luật, lẽ công bằng hoặc cơ sở khác.

 

17. Cập nhật và thay đổi Thỏa thuận này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của Điều khoản vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Khi chúng tôi cập nhật những Điều khoản này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày "cập nhật". Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn hoặc có thể hỏi ý kiến đồng ý của bạn với những thay đổi quan trọng đó. Bạn có trách nhiệm xem lại và tuân thủ bản cập nhật mới nhất của những Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn thể hiện việc bạn chấp nhận phiên bản mới nhất của những Điều khoản này.

Lần cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 2 năm 2024

 

18. Thay đổi quyền sở hữu nhóm

Nếu xảy ra trường hợp Lightspeed hợp nhất với một công ty khác hoặc được một công ty khác mua hoặc Nhóm được hợp nhất với một nhóm khác, bạn sẽ cấp cho Lightspeed quyền thực hiện các bước cần thiết để quản lý Tài khoản của bạn trong trường hợp này. Lightspeed sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu liên quan đến Tài khoản của bạn, ví dụ: Điểm hoặc phần thưởng của bạn.

 

19. Thông báo pháp lý chung

Khi tiếp cận hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ đồng ý nhận thông tin liên lạc dưới dạng điện tử từ Lightspeed. Những thông tin liên lạc này có thể bao gồm các thông báo về tài khoản của bạn và thông tin liên quan đến Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc nào khác mà Lightspeed gửi cho bạn dưới dạng điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về thông tin liên lạc phải bằng văn bản.

Việc Lightspeed không hành động trong một trường hợp cụ thể không có nghĩa là Lightspeed từ bỏ khả năng hành động liên quan đến trường hợp đó hoặc các trường hợp tương tự.

Bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được nhận thấy là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành sẽ bị tách rời khỏi Thỏa thuận này, và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Các đầu mục và tiêu đề của các mục trong Thỏa thuận này chỉ để thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc theo hợp đồng. Bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này mà về bản chất sẽ vẫn có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản chi phối việc bồi thường, giới hạn trách nhiệm pháp lý, tuyên bố từ chối trách nhiệm về bảo đảm và quyền sở hữu tài sản trí tuệ) sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Trang web và việc Lightspeed cung cấp Dịch vụ đều được chi phối bởi luật pháp của Tiểu bang New York, Hoa Kỳ, ngoại trừ các xung đột về nguyên tắc luật pháp. Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này phải được bắt đầu trong vòng một năm sau khi khiếu nại phát sinh. Trước khi bắt đầu khiếu nại, bạn phải đáp ứng các điều kiện trước đó trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân theo các yêu cầu để được xem xét lần thứ hai như được mô tả trong Mục 7. Các bên theo đây đồng ý thêm rằng họ sẽ chỉ đưa ra bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này tại các tòa án của Tiểu bang New York và các tòa án Liên bang ở New York, New York ("các Tòa án được thỏa thuận"), và họ tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của các Tòa án được thỏa thuận một cách không thể hủy ngang, từ bỏ bất kỳ phản đối nào về địa điểm tổ chức tại các Tòa án được thỏa thuận và từ bỏ bất kỳ phản đối nào cho rằng các Tòa án được thỏa thuận là một nơi xét xử không thuận tiện hoặc không có thẩm quyền xét xử đối với bất kỳ bên nào theo đây.

THEO ĐÂY, MỖI BÊN TỪ CHỐI THEO CÁCH KHÔNG THỂ HỦY NGANG ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN TRONG BẤT KỲ THỦ TỤC TỐ TỤNG PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY.

Thỏa thuận này, bao gồm tất cả các điều khoản, chính sách và hướng dẫn được đề cập trong Thỏa thuận này, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Lightspeed liên quan đến Dịch vụ. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó giữa bạn và Lightspeed liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này.

 

20. Liên hệ với Lightspeed

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi trong Trang web LifePoints của chúng tôi.

 

 

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG