Điều kiện và Điều khoản đối với Thành viên LifePoints

Điều kiện và Điều khoản đối với Thành viên LifePoints

 

Cập nhật 16 tháng 1 năm 2020

Mục Điều Khoản Sử Dụng này ("Thỏa Thuận" này) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ Lightspeed. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào mà phần Những Câu Hỏi Thường Gặp không thể giải đáp, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa Thuận này, vui lòng không sử dụng trang mạng hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền tùy ý thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa bỏ các phần của Thỏa Thuận này vào bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang của chúng tôi sẽ luôn luôn cho thấy rằng bạn chấp nhận Thỏa Thuận này và bất kỳ thay đổi nào.

 

1. Chấp Nhận Thỏa Thuận Người Dùng

Bản Thỏa Thuận này áp dụng cho việc bạn truy cập, và sử dụng trang Web của Lightspeed ("Trang Web") và các dịch vụ do Lightspeed cung cấp, bao gồm dịch vụ LifePoints của Lightspeed và các dịch vụ khảo sát. Trang Web, dịch vụ, và bất kỳ dịch vụ nào khác mà Lightspeed cung cấp được đề cập chung trong Thỏa Thuận này là "Các Dịch Vụ"

 

2. Dịch Vụ

Dịch Vụ cho phép những ai đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn tham gia khảo sát hoặc đăng ký để tham gia danh sách người dùng ("Danh Sách") của chúng tôi. Các thành viên trong danh sách có thể tham gia các khảo sát trên Trang Web. Các thành viên trong danh sách có thể nhận được điểm Points hoặc các điểm ưu đãi tham gia dịch vụ khác mà Lightspeed có thể có tùy từng thời điểm.

 

3. Điểm; Trạng thái Hoạt động

Khi bạn đã tham gia Bảng điều khiển, Lifepoints sẽ cung cấp các ưu đãi dưới dạng điểm (“Điểm”) hoặc các loại ưu đãi khác của Lifepoints sẽ được trao khi bạn thực hiện các Hoạt động khác nhau trên Trang web, phù hợp với Điều khoản Chương trình Phần thưởng của Lifepoints Điểm chỉ được ghi có vào Tài khoản của bạn mặc dù việc bạn tham gia vào Hoạt động được ủy quyền bởi Lightspeed và có sẵn để bạn đổi quà miễn là Tài khoản của bạn đang Hoạt động.

Khi đăng ký vào Bảng điều khiển, Tài khoản của bạn sẽ có trạng thái “Hoạt động” (Active), bạn có thể tham gia vào tất cả các Hoạt động mà bạn được Lightspeed mời và bạn có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Bảng điều khiển như truy cập Dịch vụ của chúng tôi, ưu đãi của bạn và liên lạc với Nhân viên của Lightspeed. Để giữ tài khoản của bạn “Hoạt động” có nghĩa là bạn đã tham gia Bảng điều khiển và tham gia vào Khảo sát hoặc hoạt động khác trên Trang web trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký ban đầu hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian 90 ngày nào.

Lightspeed sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về việc hủy bỏ và tịch thu bất kỳ Điểm nào của bạn. Lightspeed có quyền sửa đổi các quy tắc hủy bỏ và tịch thu này theo quyết định riêng của mình.

 

4. Đình chỉ Tài khoản; Hủy Tài khoản

Tài khoản của bạn cũng có thể bị đình chỉ nếu một trong những tình huống sau đây phát sinh:

 • Không tham gia sau khi bạn đã tham gia Bảng điều khiển
 • Không tham gia vào Khảo sát trong vòng 30 ngày đầu tiên của bạn trong Bảng điều khiển
 • Không tham gia một khảo sát trong bất kỳ khoảng thời gian 90 ngày

Nếu Tài khoản của bạn đã bị đình chỉ hoặc đóng, bạn có quyền yêu cầu Lightspeed điều tra tình huống. Bạn nên liên lạc với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để biết điều đó. Nếu bạn cảm thấy tài khoản của mình bị đình chỉ hoặc đóng không đúng, bạn phải liên lạc với Lightspeed qua email trong vòng sáu mươi (60) ngày sau lỗi bị cáo buộc và giải thích đầy đủ cơ sở tranh chấp của bạn, đính kèm bất kỳ thông tin liên quan nào cung cấp bằng chứng về sự khác biệt. Khi nhận được thông báo của bạn, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để quyết định yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ nỗ lực để đưa ra quyết định ngay khi có thể thực hiện được. Bất kỳ quyết định nào của chúng tôi liên quan đến khiếu nại như vậy sẽ là quyết định cuối cùng.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi trong phần tài khoản của bạn và nhấp vào “hủy bỏ tài khoản của tôi” (cancel my account), và tài khoản của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong việc hủy tài khoản của mình, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ. Nhóm hỗ trợ sẽ trả lời bạn ngay khi có thể thực hiện được. Ngay lập tức sau khi xóa hoặc rút tiền từ Bảng điều khiển, tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn hiểu và đồng ý rằng, như đã lưu ý ở trên, khi bị đình chỉ, hủy hoặc đóng tài khoản, quyền truy cập Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt và tất cả các Điểm được ghi có vào tài khoản của bạn tại thời điểm đó, tuy nhiên và bất cứ khi nào điểm được tích lũy, sẽ bị mất. Lightspeed có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

 

5. Tiêu Chuẩn Nhận Dịch Vụ và Đăng Ký

Dịch Vụ chỉ có thể được sử dụng bởi người ít nhất 16 tuổi. Dịch Vụ không dành cho trẻ dưới 16 tuổi sử dụng. Bạn sẽ không thể sử dụng Dịch Vụ khi bị cấm.

KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CHO THẤY VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN VÀ SẼ CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

 

6. Phí Dịch Vụ

Dịch Vụ này được cung cấp miễn phí. Lightspeed có thể tùy ý tính phí tham gia Dịch Vụ, hoặc sử dụng hay truy cập bất kỳ dịch vụ nào khác vào bất kỳ lúc nào. Nếu thế, nó sẽ cập nhật Thỏa Thuận này để phản ánh những khoản phí đó.

 

7. Các Yêu Cầu Tham Gia

Khả năng tham gia Các Dịch Vụ của bạn được quy định cụ thể là bạn phải tuân thủ Thỏa Thuận này và mọi chính sách và quy định được áp dụng cho Các Dịch Vụ mà Lightspeed đôi khi có thể cung cấp. Trong trường hợp bạn không tuân thủ, gian lận hay có hoạt động không thích hợp khác (do Lightspeed tùy ý quyết định), Lightspeed có thể hủy hoặc vô hiệu hóa điều kiện tiêu chuẩn, tài khoản, thông tin đăng ký và điểm Points, của bạn, từ chối đổi điểm Points, hoặc hạn chế, khóa, giới hạn, và không cho bạn tiếp cận và sử dụng Các Dịch Vụ và, ngoài ra, mọi điểm Points, khuyến mãi và phần thưởng sẽ bị vô hiệu hóa. Các quy định sau đây, không giới hạn phần lớn các quy định bên trên, được áp dụng cho việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ:

 1. Trường Hợp Không Sử Dụng và Không Tiết Lộ. Các thông tin và nội dung được cung cấp cho bạn trong Dịch Vụ có thể chứa bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật hay độc quyền khác của các nhà cung cấp hoặc những bên cấp phép của Lightspeed. Bạn phải tuyệt đối bảo mật và không được tiết lộ bất kỳ thông tin và nội dung nào mà bạn truy cập hoặc biết được khi tham gia bất kỳ khảo sát, dự án, bảng câu hỏi nào, hay hoạt động nghiên cứu thị trường khác liên quan đến Dịch Vụ cho bất kỳ ai khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin hay nội dung nào như thế vì bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích tham gia Dịch Vụ tuân theo Thỏa Thuận này. Bằng tài liệu này bạn đồng ý thông báo ngay cho Lightspeed nếu bạn biết được hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng hay tiết lộ, hay truy cập bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào như thế ngoài các trường hợp được cho phép cụ thể trong Thỏa Thuận này.
 2. Thông Tin Đăng Ký. Bạn đồng ý (a) cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh về bản thân bạn khi được nhắc bởi bất kỳ mẫu đơn đăng ký nào trong Các Dịch Vụ; (b) bảo mật mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn; và (c) duy trì và cập nhật ngay thông tin đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp cho Lightspeed, để đảm bảo tính chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh của thông tin. Việc đăng ký đòi hỏi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên hợp pháp của bạn, ngày sinh, địa chỉ thường trú của bạn, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử hoạt động của bạn.
 3. Trường Hợp Nhiều Tài Khoản. Bạn chỉ có thể có một tài khoản hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Chỉ được phép sử dụng một tài khoản mỗi địa chỉ gửi thư. Nếu bất kỳ ai hoặc bất kỳ địa chỉ gửi thư nào có nhiều tài khoản, các tài khoản đó sẽ bị khóa và tất cả điểm Points, khuyến mãi và phần thưởng sẽ bị vô hiệu hóa.
 4. Tuân Thủ Pháp Luật. Lúc nào bạn cũng phải tuân thủ mọi điều luật, quy định, yêu cầu, và sắc lệnh áp dụng, và không khiến cho Lightspeed vi phạm bất kỳ điều luật, quy định, yêu cầu, hay sắc lệnh nào.
 5. Sự Tham Gia Vì Thiện Chí. Bạn đồng ý tham gia, vì thiện chí, và theo khả năng tốt nhất của bạn trong bất kỳ hoạt động nghiên cứu thị trường nào trong đó bạn tham gia liên quan đến Dịch Vụ. Bạn sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin giả hay sai lạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các câu trả lời khảo sát không nhất quán với các câu trả lời trước đó hoặc không phù hợp về mặt thống kê.
 6. Các Biện Pháp Liên Lạc Thích Hợp. Nếu bạn liên lạc với bộ phận Tiếp Tân hoặc nhân viên khác của LifePoints ("Nhân Viên"), bạn đồng ý thực hiện việc đó một cách thích hợp và tôn trọng. Bạn không được gửi, chia sẻ hay phân phát theo cách khác bất kỳ thư từ nào có nội dung phản cảm, tục tĩu, mang tính tình dục, đe dọa, thù nghịch hoặc phi pháp cho Nhân Viên, những người liên kết với Nhân Viên hay người dùng khác của Dịch Vụ.
 7. Sự Tham Gia Vì Thiện Chí. Bạn đồng ý tham gia, vì thiện chí, và theo khả năng tốt nhất của bạn trong bất kỳ hoạt động nghiên cứu thị trường nào trong đó bạn tham gia liên quan đến Dịch Vụ. Bạn sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin giả hay sai lạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các câu trả lời khảo sát không nhất quán với các câu trả lời trước đó hoặc không phù hợp về mặt thống kê.
 8. Các Biện Pháp Liên Lạc Thích Hợp. Nếu bạn liên lạc với bộ phận Tiếp Tân hoặc nhân viên khác của Lightspeed hoặc Lifepoints ("Nhân Viên"), bạn đồng ý thực hiện việc đó một cách thích hợp và tôn trọng. Bạn không được gửi, tải lên, chia sẻ hay phân phát theo cách khác bất kỳ thư từ nào có nội dung phản cảm, tục tĩu hoặc bất kỳ nội dung nào mang tính tình dục, khiếm nhã, có khuynh hướng tình dục, khuyh hướng gây sốc, đe dọa, thù nghịch, phi pháp hoặc không thích hợp khác cho Nhân Viên, những người liên kết với Nhân Viên hay người dùng khác của Dịch Vụ.
 9. Nội Dung Của Người Dùng. Bạn có thể cung cấp cho Lightspeed thông tin liên quan đến việc bạn tham gia nghiên cứu thị trường hoặc liên quan khác đến Dịch Vụ, bao gồm trả lời, cung cấp ý tưởng, ý kiến phản hồi cho khảo sát, hoặc thông tin hay nội dung khác ("Nội Dung Của Người Dùng"). Nếu bạn cung bất bất kỳ Nội Dung Của Người Dùng nào, trừ phi Lightspeed cho biết khác, bạn cho phép Lightspeed và các bên liên kết của nó có quyền không loại trừ, không phải trả tiền bản quyền, liên tục, không rút lại, và có thể nhượng lại hoàn toàn để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, áp dụng, công bố, chuyển ngữ, tạo sản phẩm phó bản, phân phát, tiến hành và trình bày Nội Dung Của Người Dùng như thế trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện nào, mà không cần tri ân hay trả công cho bạn.

Khi cung cấp bất kỳ Nội Dung Của Người Dùng nào, bạn cho biết và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để cung cấp nội dung đó, và nội dung đó là chính xác và hoàn chỉnh. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung Của Người Dùng nào:

 1. Phi pháp, mang tính phỉ báng, nói xấu, phản cảm, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm đời tư hay quyền công khai, mang tính lạm dụng, kích động, thông tin giả, không chính xác, sai lạc, gian lận, hoặc mạo danh hay xuyên tạc mối liên kết với bất kỳ ai hay tổ chức nào;
 2. Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin hay các quyền của bất kỳ ai hay cơ quan nào, hoặc gây ra trách nhiệm pháp lý theo cách khác hay vi phạm bất kỳ điều luật nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia, hay quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission) hoặc bất kỳ quy định nào của một thị trường chứng khoán chẳng hạn như Thị Trường Chứng Khoán New York (New York Stock Exchange), Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (American Stock Exchange), hoặc NASDAQ;
 3. Có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, hay quyền sở hữu tài sản trí tuệ hay quyền khác của bất kỳ ai hay tổ chức nào;
 4. Có bất kỳ thông tin riêng tư nào của bất kỳ ai hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số An Sinh Xã Hội, và số thẻ tín dụng;
 5. Chứa virút, dữ liệu bị hư hoặc các tập tin hay thông tin có hại, hoặc phá hoại; hoặc
 6. Theo đánh giá riêng của Lightspeed, có thể bị phản đối, không phản ánh cố gắng thiện chí của bạn trong việc trả lời khảo sát hoặc các câu hỏi nghiên cứu thị trường, hoặc có thể khiến cho Lightspeed hoặc các bên cấp phép hay các nhà cung cấp của nó phải chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào.

 

8. Bản Quyền và Giấy Phép Có Giới Hạn

Các Dịch Vụ và các tài liệu khác có trên trang Web hoặc trong Các Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở logo, nhãn Lightspeed và LifePoints, và mọi thông tin, nội dung, thiết kế, văn bản, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, các tập tin khác, và việc lựa chọn và sắp xếp những nội dung đó (gọi chung là "Nội Dung"), là tài sản độc quyền của Lightspeed và các nhà cung cấp cũng như các bên cấp phép của nó được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Với điều kiện là bạn tuân thủ Thỏa Thuận này, Lightspeed cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không chuyển nhượng được, và không độc quyền để tiếp cận và sử dụng Các Dịch Vụ, chỉ vì mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Trừ các quyền được cho phép rõ trong Thỏa Thuận này, bạn không có quyền nào khác, hoặc hiển ngôn hoặc ngụ ý, theo Thỏa Thuận này. Trừ phi được cho biết rõ trong Thỏa Thuận này, không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này sẽ được hiểu là cấp phép đối với quyền sở hữu tài sản trí tuệ, cho dù là bởi quyền phản đối, ngụ ý hay cách khác. Giấy phép này có thể bị thu hồi vào bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ trường hợp sử dụng nào đối với Các Dịch Vụ hoặc bất kỳ Nội Dung nào ngoài các trường hợp được cho phép cụ thể trong Thỏa Thuận này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lightspeed, đều bị nghiêm cấm và sẽ chấm dứt giấy phép đã cấp trong phần này. Việc sử dụng trái phép cũng có thể vi phạm các điều luật và quy định áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền và thương hiệu và các quy định cũng như quy chế truyền thông được áp dụng, và các quyền của Lightspeed và của các bên thứ ba.

 

9. Thương hiệu

Các logo và nhãn của LifePoints, và Lightspeed, thiết kế quả địa cầu của Lightspeed và bất kỳ tên sản phẩm hay dịch vụ hay khẩu hiệu nào khác có trong bất kỳ Nội Dung nào hoặc có trong Các Dịch Vụ theo cách khác đều là tài sản của Lightspeed, các nhà cung cấp hay các bên cấp phép của nó, và không được sao chép, bắt chước, hay sử dụng, toàn bộ hay từng phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lightspeed hoặc chủ sở hữu thương hiệu tương ứng. Mọi thương hiệu khác, thương hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hay các logo xuất hiện trong Các Dịch Vụ hoặc bất kỳ Nội Dung nào khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hay thông tin nào khác, theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hay theo cách khác không cấu thành hay ngụ ý việc Lightspeed ủng hộ, tài trợ hay khuyến cáo về những nội dung đó. Giữ bản quyền.

 

10. Tuyên Bố Từ Chối Bảo Đảm

BẠN PHẢI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO. CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "KHI KHẢ DỤNG". Lightspeed, CÁC BÊN LIÊN KẾT, CÁC BÊN CẤP PHÉP, VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ, VÀ CÁC THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, ĐẠI DIỆN, VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ (GỌI CHUNG LÀ "CÁC NHÀ CUNG CẤP") TỪ CHỐI RÕ MỌI HÌNH THỨC ĐẢM BẢO, CHO DÙ HIỂN NGÔN HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐẢM BẢO BẤT THÀNH VĂN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Lightspeed HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC SỬ DỤNG, VẬN HÀNH KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HAY TÍNH KHẢ DỤNG CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP GỬI HAY YÊU CẦU GIAO DỊCH NÀO CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC THÀNH CÔNG, KHÔNG BỊ HƯ HỎNG, HAY ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ. BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN HAY MẤT MÁT NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TIẾP CẬN, HAY SỬ DỤNG, CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG. KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HAY THÔNG TIN NÀO, CHO DÙ BẰNG LỜI HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN LẤY ĐƯỢC TỪ Lightspeed HAY BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC THÔNG QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ, SẼ TẠO THÀNH BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO VỀ CÁC DỊCH VỤ MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO BIẾT RÕ TRONG THỎA THUẬN NÀY. MỘT SỐ CƠ QUAN HỮU TRÁCH CÓ THỂ NGHIÊM CẤM MỘT TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY TỪNG CƠ QUAN HỮU TRÁCH.

 

11. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Lightspeed HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, HAY DO HÀNH VI SAI TRÁI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG THIỆT HẠI VÌ MẤT LỢI NHUẬN, ĐẶC QUYỀN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI Lightspeed HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO KHÁC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY), PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TIẾP CẬN HAY SỬ DỤNG, HAY KHÔNG THỂ TIẾP CẬN HAY SỬ DỤNG, CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO. MỘT SỐ CƠ QUAN HỮU TRÁCH KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI HẬU QUẢ HAY THIỆT HẠI DO SỰ CÓ, DO ĐÓ TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN BÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA Lightspeed VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC ĐỐI VỚI BẠN TRONG TẤT CẢ CÁC ĐƠN KHIẾU NẠI THEO THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, DO VI PHẠM, HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC, LÀ KHOẢN TIỀN LỚN HƠN TRONG SỐ (A) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO DO Lightspeed THANH TOÁN CHO BẠN THEO THỎA THUẬN NÀO TRONG THỜI GIAN MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC KHI CÓ ĐƠN KHIẾU NẠI ĐƯỢC ÁP DỤNG, VÀ (B) 100 DOLLAR MỸ ($100 USD). MỖI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY QUY ĐỊNH MỘT TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI BẢO ĐẢM, HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ THIỆT LẠI LÀ ĐỂ PHÂN ĐỊNH CÁC RỦI RO THEO THỎA THUÂN NÀY GIỮA CÁC BÊN. SỰ PHÂN ĐỊNH NÀY LÀ MỘT YẾU TỐ THIẾT YẾU TRONG CƠ SỞ THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÁC BÊN. TỪNG QUY ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC RIÊNG VÀ ĐỘC LẬP VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA THỎA THUẬN NÀY. CÁC TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN TRONG PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIỚI HẠN NÀO KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THEO MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ.

 

12. Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ Lightspeed và tất cả các Nhà Cung Cấp khác trước và đối với bất kỳ chi phí, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Của Người Dùng nào, hành vi vi phạm Thỏa Thuận này của bạn, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của một bên thứ ba.

 

13. Nội Dung Của Bên Thứ Ba

Các Dịch Vụ có thể có các liên kết hay tham chiếu đến thông tin, nội dung, và các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp (gọi chung là "Nội Dung Của Bên Thứ Ba"). Lightspeed không theo dõi hoặc kiểm soát bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ba nào. Lightspeed không ủng hộ hay áp dụng bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ba nào và không thể đảm bảo tính chính xác hay hoàn chỉnh của nội dung đó. Lightspeed không có trách nhiệm cập nhật hay xem xét bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ba nào, và không tuyên bố hay đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ba nào. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ban nào có trong đó.Lightspeed không xác nhận việc xem xét trong Nội Dung Của Bên Thứ Ba.

 

14. Quyền riêng tư

Lightspeed có thể thu thập thông tin đăng ký và thông tin khác về bạn thông qua Các Dịch Vụ. Vui lòng xem Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của LifePoints để biết thông tin về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin này của Lightspeed.

 

15. Ý kiến phản hồi

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề nghị, ý tưởng, ý kiến phản hồi, tài liệu gốc hay sáng tạo, hoặc thông tin hay nội dung nào khác được bạn cung cấp cho Lightspeed, ở mức độ không phải là Nội Dung Của Người Dùng, sẽ là tài sản riêng của Lightspeed. Lightspeed sẽ có các quyền độc quyền, bao gồm mọi quyền sở hữu tài sản trí tuệ, và sẽ được phép sử dụng và phân phát không giới hạn thông tin và nội dung như thế vì bất kỳ mục đích nào, thương mại hay mục đích khác, mà không tri ân hay trả công cho bạn. Ngoài ra, bằng tài liệu này bạn cấp cho Lightspeed giấy phép liên tục và không thu hồi được để sử dụng thông tin và nội dung như thế vì bất kỳ mục đích nào.

 

16. Các Nhà Thầu Độc Lập

Bạn và Lightspeed là những nhà thầu độc lập vì mọi mục đích. Thỏa Thuận này hoặc việc bạn tiếp cận hay sử dụng Các Dịch Vụ không nhằm tạo ra bất kỳ cơ quan, quan hệ đối tác, liên doanh, mối quan hệ nào giữa nhân viên-nhà tuyển dụng hoặc bên nhượng quyền-bên được nhượng quyền.

 

17. Tổng quát

Chấm dứt

Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này, Lightspeed có quyền, không cần thông báo và tùy ý, ngưng cung cấp hoặc chấm dứt Các Dịch Vụ, chấm dứt giấy phép sử dụng Các Dịch Vụ của bạn, xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào trong Danh Sách hoặc các tài khoản khác, xóa điểm Points mà không đền bù, và giới hạn, khóa, hạn chế, và không cho phép bạn tiếp cận và sử dụng Các Dịch Vụ. Bất kỳ hành động chấm dứt hay hành động nào khác của Lightspeed được mô tả trong đoạn này sẽ không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Lightspeed có theo pháp luật, công lý hoặc khác.

 

Cập Nhật của Thỏa Thuận này

Lightspeed đôi khi có thể cập nhật Thỏa Thuận này. Khi cập nhật, nó sẽ chỉnh sửa ngày "cập nhật" trên bản Thỏa Thuận này. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại và tuân theo phiên bản mới nhất của Thỏa Thuận này.

 

Thông Báo Pháp Lý Chung

Khi tiếp cận hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, bạn đồng ý nhận thư từ điện tử từ Lightspeed. Nhưng thư từ này có thể bao gồm các thông báo về tài khoản của bạn và thông tin về hoặc liên quan đến Các Dịch Vụ. Bạn chấp nhận rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, thông tin tiết lộ, hay thư từ khác mà Lightspeed gửi cho bạn theo phương thức điện tử cũng sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của pháp luật về liên lạc, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về việc thư từ phải được lập thành văn bản.

Việc Lightspeed không có hành động trong những trường hợp cụ thể không làm nó mất khả năng hành động liên quan đến các trường hợp đó hoặc các trường hợp tương tự. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này được phát hiện là không hợp lệ, không hợp pháp, hoặc không khả thi, sẽ được tách ra khỏi Thỏa Thuận này, và các quy định còn lại của Thỏa Thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các đầu đề mục và các tiêu đề trong Thỏa Thuận này chỉ vì mục đích thuận tiện và không có giá trị pháp lý hay hợp đồng. Bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, theo bản chất, sẽ còn hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về bồi thường, giới hạn trách nhiệm pháp lý, từ chối bảo đảm, và quyền sở hữu tài sản trí tuệ) sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này.

Thỏa Thuận này tuân thủ các điều luật của Tiểu Bang New York, Hoa Kỳ, trừ các trường hợp mâu thuẫn về nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ bất đồng hay khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận này phải được bắt đầu trong vòng một năm sau khi khiếu kiện phát sinh và sẽ được giải quyết bằng quyết định ràng buộc của trọng tài tuân theo các quy định về trong tài của Hiệp Hội Trọng Tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association). Bất kỳ bất đồng hay khiếu kiện nào như thế cũng phải được trọng tài phân xử trên cơ sở từng trường hợp, và sẽ không được kết hợp trong bất kỳ thủ tục trọng tài nào với bất kỳ khiếu kiện hay bất đồng nào của bất kỳ bên nào khác. Thủ tục trọng tài phân xử sẽ được tiến hành ở New York, New York, và phán quyết về quyết định trọng tài phân xử có thể được đưa ra bất kỳ tòa án nào có đủ thẩm quyền. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc đối với các bên nếu không có kiến nghị hay xét lại trừ phi được pháp luật New York cho phép. Một trong hai bên có thể tìm kiếm lệnh cấm tạm thời hoặc lệnh cấm sơ bộ của bất kỳ tòa án nào có đủ thẩm quyền, khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của bên đó trong thời gian chờ hoàn tất quy tình trọng tài.

Thỏa Thuận này, bao gồm mọi điều khoản, chính sách và quy định được đề cập trong Thỏa Thuận này, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Lightspeed liên quan đến Các Dịch Vụ. Thỏa Thuận này thay thế mọi thỏa thuận hay thư từ trước đây giữa bạn và Lightspeed liên quan đến vấn đề chính của Thỏa Thuận này.

 

Liên hệ Lightspeed

Nếu bạn muốn liên hệ chúng tôi về bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về Thỏa Thuận này hay Các Dịch Vụ, vui lòng xem trang Liên Hệ Với Chúng Tôi.

 

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG