Sự thật trong ngày - Vanilla

Sử dụng vani tự nhiên khiến cơ thể giải phóng catecholamine (trong đó có adrenalin) – vì lý do này nên vani tự nhiên được coi là có tính gây nghiện nhẹ.

Sự thật trong ngày - Vanilla

Sử dụng vani tự nhiên khiến cơ thể giải phóng catecholamine (trong đó có adrenalin) – vì lý do này nên vani tự nhiên được coi là có tính gây nghiện nhẹ.