Sự thật trong ngày - Trò chơi Olympic

Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại Athens, Hy Lạp vào năm 1896. Tham gia thi đấu có 311 vận động viên nam nhưng không có vận động viên nữ.

Sự thật trong ngày - Trò chơi Olympic

Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại Athens, Hy Lạp vào năm 1896. Tham gia thi đấu có 311 vận động viên nam nhưng không có vận động viên nữ.