Sự thật trong ngày - Quần đảo Falkland và cừu

Hòn đảo nhỏ Falkland (với dân số khoảng 2000 người) có hơn 700.000 con cừu (bình quân 350 con/người).

Sự thật trong ngày - Quần đảo Falkland và cừu

Hòn đảo nhỏ Falkland (với dân số khoảng 2000 người) có hơn 700.000 con cừu (bình quân 350 con/người).