Sự thật trong ngày - Nai sừng tấm ở Alaska

Tại tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, việc bắn nai sừng tấm từ cửa sổ máy bay hoặc phương tiện bay khác là trái pháp luật.

Sự thật trong ngày - Nai sừng tấm ở Alaska

Tại tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, việc bắn nai sừng tấm từ cửa sổ máy bay hoặc phương tiện bay khác là trái pháp luật.