Sự thật trong ngày - Mèo

Có một vài loài mèo bị dị ứng với người.

Sự thật trong ngày - Mèo

...Có một vài loài mèo bị dị ứng với người.