Sự thật trong ngày - Karaoke

Sự thật trong ngày - Karaoke

Sự thật trong ngày - Karaoke

Karaoke trong tiếng Nhật có nghĩa là dàn nhạc trống.