Sự thật trong ngày - Guinea pigs

Tại Thụy Sĩ, việc chỉ sở hữu một con chuột lang là trái pháp luật (vì chúng sẽ cảm thấy cô đơn).

Sự thật trong ngày - Guinea pigs

Tại Thụy Sĩ, việc chỉ sở hữu một con chuột lang là trái pháp luật (vì chúng sẽ cảm thấy cô đơn).