Sự thật thú vị - Tuyết

rằng có tới hai phần ba dân số trên Trái Đất chưa từng nhìn thấy tuyết

Sự thật thú vị - Tuyết

 

 

...rằng có tới hai phần ba dân số trên Trái Đất chưa từng nhìn thấy tuyết?