Sự thật thú vị - Loài Sứa

rằng gần 95% cơ thể của loài Sứa là nước

Sự thật thú vị - Loài Sứa

...rằng gần 95% cơ thể của loài Sứa là nước?