Gửi các Thành viên LifePoints Tuyệt vời của chúng ta

Gửi các Thành viên LifePoints Tuyệt vời của chúng ta

Gửi các Thành viên LifePoints Tuyệt vời của chúng ta

Cộng đồng LifePoints đang sát cánh cùng bạn

Chúng tôi biết rằng cuộc sống hàng ngày của mọi người hiện đang bị gián đoạn và chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này.

Tình cảm của chúng tôi luôn hướng về tất cả những người đã bị ảnh hưởng trong thời gian khó khăn này và cộng đồng chúng ta luông sát cánh cùng bạn.

Hãy giữ an toàn và nên biết rằng mỗi người các bạn đều quan trọng đối với cộng đồng chúng ta!

Chỉ dùng khuỷu tay. Xin đừng bắt tay!