MEGA GIVEAWAY (SIÊU QUÀ TẶNG)!

LIFEPOINTS MEGA GIVEAWAY (SIÊU QUÀ TẶNG)

MEGA GIVEAWAY (SIÊU QUÀ TẶNG)!

MEGA GIVEAWAY (SIÊU QUÀ TẶNG)! Bạn có muốn có cơ hội để đoạt phần thưởng Playstation 4, Xbox One, Apple Watch hoặc một Smart TV?

Đây là cách:

  1. Tham gia bất kỳ cuộc khảo sát nào được hiển thị trên bảng điều khiển thành viên của bạn
  2. Đến trang Facebook của chúng tôi và hãy cho chúng tôi biết phần thưởng mà bạn mong muốn trong bốn tùy chọn ở trên trong các giải thích dưới đây!
  3. Người thắng cuộc được chọn một trong 4 phần thưởng hấp dẫn

Chỉ các cuộc khảo sát chúng tôi bắt đầu sau bảy ngày tới sẽ được xem xét cho Mega Giveaway này. Người đoạt giải sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên và được tiếp xúc riêng để kiểm tra kết quả khảo sát!

Cơ hội để tham gia cuộc bốc thăm này sẽ kết thúc trong một tuần kể từ bây giờ.

Chúc may mắn! ?

Xem các Điều Khoản và Điều Kiện ở đây.