HÃY TAG CHÚNG TÔI VÀO ẢNH CỦA BẠN VÀ KIẾM 30 USD

HÃY TAG CHÚNG TÔI VÀO ẢNH CỦA BẠN VÀ KIẾM 30 USD
lĩnh vực

HÃY TAG CHÚNG TÔI VÀO ẢNH CỦA BẠN VÀ KIẾM 30 USD

Đó có thể là Ngày Chụp ảnh Tự sướng, nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn là chụp ảnh tự sướng!

LifePoints là một đại gia đình có mặt trên toàn thế giới. Ngày mai là Ngày Chụp ảnh tự Sướng (vâng, có một ngày dành cho nó) và chúng tôi muốn xem gia đình và cộng đồng có ý nghĩa như thế nào đối với bạn! Hãy tag chúng tôi vào ảnh của bạn với những người thân yêu, vật nuôi của bạn, hoặc thậm chí cả cây trồng của bạn - tại sao không?! ?

Truy cập Instagram, sử dụng hashtag #WeAreLifePoints trong chú thích hoặc thêm chúng tôi vào ảnh của bạn. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 thành viên may mắn để nhận thêm LP trị giá 30USD!

? CƯỜI NÀO ?

Điều khoản và Điều kiện áp dụng.