Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng chỉ với một vài Lifepoint?

Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng chỉ với một vài Lifepoint?

Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng chỉ với một vài Lifepoint?

Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất đã và đang theo dõi tin tức về vụ cháy rừng tàn khốc ở Úc. Tất cả chúng ta đều thấy tác động của việc cháy rừng mà điều này đã gây cho cả sinh mạng của con người và động vật. Cuộc sống của họ hiện rất khó khăn. Với 27 người thiệt mạng và hơn 500 triệu động vật bị mất, chúng ta phải hành động ngay.

Tại Lifepoints, chúng tôi đã đưa ra một chương trình gây quỹ nội bộ để nhóm của chúng tôi có thể đóng góp giúp đỡ các nạn nhân. Hơn $24,198 được quyên góp cho đến nay! Bây giờ chúng tôi muốn mở rộng cơ hội này cho toàn bộ cộng đồng Lifepoints.

Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi, hãy đăng nhập vào danh mục phần thưởng của chúng tôi và tặng điểm Lifepoints của bạn cho mục tiêu này. Tất cả tiền sẽ được chuyển đến bộ phận Giảm bớt Thảm họa & Kêu gọi Khôi phục của Hội Chữ Thập Đỏ.

Cảm ơn về sự hỗ trợ tiếp tục của bạn.