Câu nói truyền cảm hứng - Thành công


Câu nói truyền cảm hứng - Thành công

...Đừng để thất bại khiến bạn dừng bước. Hãy để thất bại tôi luyện nên tính cách của bạn.”

 

Khuyết danh