Câu nói truyền cảm hứng - Con đường


Câu nói truyền cảm hứng - Con đường

...hãy đi tới những nơi chưa có sẵn lối vào”

 

Ralph Waldo Emerson