Cách thực hiện khảo sát thật nhanh và dễ dàng - trình chặn cửa sổ bật lên

Cách thực hiện khảo sát thật nhanh và dễ dàng - trình chặn cửa sổ bật lên

Cách thực hiện khảo sát thật nhanh và dễ dàng - trình chặn cửa sổ bật lên

Nếu được bật, trình chặn cửa sổ bật lên có thể ngăn bạn bắt đầu cuộc khảo sát và thu thập LifePoints.

 

Vì lý do bảo mật nên hầu hết các trình duyệt đều được thiết lập để chặn cửa sổ bật lên theo mặc định. Trong một số trường hợp, bạn cần cho phép cửa sổ bật lên, đặc biệt là khi tham gia khảo sát của LifePoints. Chúng tôi sử dụng cửa sổ bật lên để cung cấp trải nghiệm hoàn hảo hơn và an toàn hơn. Sau khi hoàn thành khảo sát, cửa sổ khảo sát sẽ đưa bạn về trang tổng quan của mình.

 

Chúng tôi không muốn bạn bỏ lỡ những cơ hội đóng góp và thu thập LifePoints khác.

 

Sau đây là hướng dẫn cách cho phép cửa sổ bật lên trên trang web của chúng tôi – bạn chỉ cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên đối với LifePoints. Chọn trình duyệt của bạn trong danh sách bên dưới:

 

Chrome

Làm thế nào để truy cập hoặc bắt đầu một khảo sát trên trang tổng quan LifePoints của tôi?

 

FireFox

Làm thế nào để truy cập hoặc bắt đầu một khảo sát trên trang tổng quan LifePoints của tôi?

 

Safari

Làm thế nào để truy cập hoặc bắt đầu một khảo sát trên trang tổng quan LifePoints của tôi?

 

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng gửi yêu cầu trong Help Centre.

 

Đội ngũ LifePoints