Các câu trích dẫn tạo động lực - Sợ hãi

Nếu muốn đánh bại nỗi sợ hãi, đừng chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ về điều đó. Hãy ra ngoài và kiếm việc để làm.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Sợ hãi

Nếu muốn đánh bại nỗi sợ hãi, đừng chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ về điều đó. Hãy ra ngoài và kiếm việc để làm.

Dale Carnegie