Các câu trích dẫn tạo động lực - Riêng mình

Chỉ có một góc duy nhất trong vũ trụ bạn có thể chắc chắn cải thiện được, đó chính là bản thân bạn.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Riêng mình

Chỉ có một góc duy nhất trong vũ trụ bạn có thể chắc chắn cải thiện được, đó chính là bản thân bạn.

Aldous Huxley