các câu trích dẫn tạo động lực - Đã tốt còn có thể tốt hơn nữa.

Đã tốt còn có thể tốt hơn nữa. Đừng bao giờ ngừng cố gắng. Cho đến khi bạn trở nên tốt hơn rồi tốt nhất.

các câu trích dẫn tạo động lực - Đã tốt còn có thể tốt hơn nữa.

Đã tốt còn có thể tốt hơn nữa. Đừng bao giờ ngừng cố gắng. Cho đến khi bạn trở nên tốt hơn rồi tốt nhất.

Thánh Jerome