Bạn thật TUYỆT VỜI

 Bạn thật TUYỆT VỜI

Bạn thật TUYỆT VỜI

Nhờ bạn, cho đến nay chúng tôi đã quyên góp được hơn $6.000 cho Special Olympics!

CÁC THÀNH VIÊN LIFEPOINTS CÓ TUYỆT VỜI HAY KHÔNG?

Hành trình hướng tới một thế giới hòa nhập hơn của chúng tôi bắt đầu cách đây 7 tháng, khi chúng tôi hợp tác với Special Olympics, một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng thể thao để truyền sự tự tin cho người khuyết tật trí tuệ.

Với sự giúp đỡ của bạn, cho đến nay chúng tôi đã quyên góp được hơn $6.000 cho lý tưởng đáng kinh ngạc này. "Nhưng hành trình của chúng tôi đến một thế giới hòa nhập hơn sẽ không dừng lại ở đây. Hãy tiếp tục đóng góp BẤT KỲ số điểm LP nào của bạn cho ;ý tưởng mạnh mẽ này.