Bạn có biết? - Loài động vật

Hiện tại có hơn một triệu loài động vật trên trái đất.

Bạn có biết? - Loài động vật

Hiện tại có hơn một triệu loài động vật trên trái đất.