Villkor för LifePoints belöningsprogram

Villkor för LifePoints belöningsprogram

 

Insamling av LifePoints-pöang

 1. De aktiviteter genom vilka du kan tjäna LifePoints-poäng kan ändras från gång till annan, enligt Lightspeeds eget gottfinnande. Dessa aktiviteter beskrivs tydligt på webbplatsen eller i dessa regler.
 2. Du kan för närvarande tjäna poäng genom att utföra de flesta undersökningar. Om en undersökning inte berättigar till LifePoints-poäng kommer det tydligt att framgå på webbplatsen i början av undersökningen eller i den inbjudan till undersökningen som du får av oss.
 3. Lightspeed förbehåller sig rätten att ställa in, avsluta, omvärdera eller modifiera alla eller delar av värdestrukturen och erbjudandena i poängprogrammet utan att avisera dig. Lightspeed förbehåller sig rätten att besluta kring alla avvikelser för LifePoints-poäng enligt eget gottfinnande och du samtycker till att följa beslutet av eventuella domar. Om poängprogrammet avslutas kommer du att meddelas om detta och få en månad på dig att lösa in dina poäng.
 4. LifePoints-poäng kommer att föras in på ditt konto inom 30 dagar från det att du genomfört en undersökning eller deltagit i en utlottning. Poängen är tillgängliga för inlösen så fort de överförs till ditt konto. Lightspeed vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att LifePoints-poäng korrekt förs in på ditt konto. Du är dock ansvarig för att se till att dina LifePoints-poäng korrekt förs in på ditt konto. Du bör meddela Lightspeed inom 2 månader efter det att du genomfört en undersökning eller en prisdragning om LifePoints-poängen inte har kommit in på ditt konto. Lightspeed är inte ansvarigt för eventuella förluster som du ådrar dig pga eventuella fel i överföringen av poäng.
 5. LifePoints-poäng läggs till ditt konto senast 30 dagar efter att du har genomfört undersökningen eller deltagit i en pristrekning och kommer att vara tillgängliga att lösa in så snart de skickas till ditt konto. Lightspeed tar rimlig försiktighet för att säkerställa att LifePoints Points placeras ansvarsfullt på ditt konto. Du är dock ansvarig för att dina LifePoints-poäng placeras korrekt och att du måste meddela Lightspeed, inom två månader efter det att en undersökning eller lotteri har genomförts, om LifePoints-poängen inte har lagts korrekt på ditt konto. Lightspeed ansvarar inte för förluster på grund av fel vid bokning av poäng.

Poängvärden För LifePoints

 1. Du kommer att få ett visst antal LifePoints-poäng per utförd aktivitet (beroende på dess komplexitet). Antal tillgängliga LifePoints-poäng för en aktivitet framgår på webbplatsen.
 2. Du kan se ditt totala antal LifePoints-poäng online genom att besöka medlemssidan på webbplatsen.
 3. LifePoints-poäng är personliga och inte överförbara utan Lightspeeds skriftliga tillstånd. De anses inte vara egendom och därmed kan du inte sälja, överföra eller tilldela dina poäng till någon annan utan Lightspeeds skriftliga tillstånd.

Inlösen Av LifePoints-Poäng

 1. Du kan bara lösa in dina poäng om du har tillräckligt många poäng för att lösa in priset med lägst antal poäng på webbplatsen och om ditt konto inte har några skulder.
 2. Du kan se ditt totala antal LifePoints-poäng online genom att besöka medlemssidan på webbplatsen.
 3. LVärdet för en LifePoints-poäng varierar beroende på vilket pris du väljer. Lightspeed förbehåller sig rätten att ändra detta värde utan avisering och eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen eller i dessa regler.
 4. LifePoints-poäng kan för närvarande lösas in mot presentkuponger.
 5. Dina LifePoints-poäng kan lösas in på webbplatsen. Du hittar ytterligare information om detta arrangemang på webbplatsen. Lightspeed förbehåller sig rätten att ändra utbudet av varor och presentkuponger på webbplatsen efter eget gottfinnande och utan avisering. Du medger att Lightspeed inte är ansvarigt för några åtgärder som utförs av våra incitamentspartner i samband med inlösen av LifePoints-poäng.
 6. Värdet på den belöning du väljer får inte överskrida antal LifePoints-poäng i ditt konto. Du får dock välja en belöning med lägre värde. Eventuella oanvända LifePoints-poäng förblir kvar på ditt konto för framtida användning och när du löser in LifePoints-poäng kommer motsvarande antal poäng att dras från ditt konto.
 7. LifePoints-poäng är icke förhandlingsbara och får endast lösas in mot de belöningar som anges ovan, eller på webbplatsen.
 8. Belöningar som man får genom inlösen av LifePoints-poäng får inte bytas, återlämnas eller lösas in mot kontanter.
 9. De belöningar som avbildas på webbplatsen avspeglar inte nödvändigtvis de faktiska belöningarnas exakta färger eller modeller, detta är pga variationer i tryck och tillverkarnas uppdateringar.
 10. Lightspeed förbehåller sig rätten att ersätta belöningar med belöningar av motsvarande eller högre värde om en belöning inte är tillgänglig.

Administration Av Belöningar

 1. Lightspeed förbehåller sig rätten att utse en tredje part som administrerar dess poängprogram och belöningar. Du bör läsa integritetspolicyn [LINK] angående information som kommer att överföras till tredje parter i syfte att administrera poängprogrammet och belöningarna.
 2. Lightspeed accepterar inte något ansvar för eventuella förluster som du ådrar dig pga av fel eller förbiseende av den tredje parten vad gäller administration eller leverans av belöningar.
 3. Apple är inte på något sätt involverat i tävlingen eller utlottningarna som drivs av Lightspeed.
 

TILLBAKA