Sekretesspolicy för LifePoints Panel

Sekretesspolicy för LifePoints Panel

Lightspeed integritetspolicy

Senast uppdaterad: September 23rd, 2020

 

1.    Inledning

 

I denna integritetspolicy redogörs för det åtagande som Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA och dess närstående bolag, inklusive Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Storbritannien ("Lightspeed"), ett företag i Kantar Group ("Kantar"), har gentemot sina panelmedlemmars ("panelmedlemmar", "panelmedlem") integritet. Policyn reglerar panelmedlemmarnas rättigheter avseende integritet och dataskydd.

Denna integritetspolicy gäller för de Lightspeed-paneler som kallas LifePoints och All Global Circle, gemensamt benämnda i denna integritetspolicy som Lightspeed-panelerna ("panelerna"). För tydlighetens skull är denna policy allmänt tillgänglig på LifePoints-panelens webbplats som "Integritetspolicy för LifePoints-panelen" och på All Global Circle som "Integritetspolicy för All Global Circle". Panelmedlemmar är medlemmar av panelerna som drivs av Lightspeed och för vilka Lightspeed är registeransvarig. Det är helt frivilligt att delta i våra paneler, undersökningar och forskningsaktiviteter. Genom att registrera dig för panelerna och godkänna dessa villkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy. Vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

I denna integritetspolicy avser personuppgifter all information som avser en identifierbar levande individ (eller motsvarande tillämplig term i din jurisdiktion - i Kalifornien till exempel avser personlig information också ett specifikt hushåll).

 

2.    Laglig insamling och användning av data 

 

Vi samlar in dina personuppgifter på flera sätt, till exempel via vår/a webbplats (er) (till exempel din panelportal), våra mobilapplikationer och andra aktiviteter som sociala medier, appar och online, öga mot öga, telefonstudier eller andra forskningsaktiviteter. Vi kan lägga till andra sätt och aktiviteter i framtiden men vår verksamhet kommer alltid att ske i enlighet med denna policy.

Nedan finns mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter. Vi är också skyldiga enligt lag att förklara den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter. Dessa rättsliga grunder listas nedan och kan skilja sig åt för varje fall av användning:

 1. vi har din tillåtelse att använda dina personuppgifter.
 2. vi behöver använda dina personuppgifter för att utföra ett avtal med dig.
 3. vi behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet,
 4. vi behöver behandla dina uppgifter för att skydda dina vitala intressen eller någon annans,
 5. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse, eller
 6. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för vår (eller våra kunders) legitima intressen, vilka i sådana fall kommer att förklaras.

Vi ger aldrig en missvisande bild av oss själva eller vad vi gör. Om du får ett e-postmeddelande som gäller dig och uppges komma från oss ber vi att få veta det, se ”Hur du kontaktar oss” nedan.

 

Driva vår/våra webbplats/-er

Ändamål

Säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras effektivt, i enlighet med den enhet du använder för att besöka den.

Analysera statistiska data om användarnas webbläsaraktivitet och deras mönster

Data som samlas in/bearbetas

IP-adress, information om operativsystem, webbläsartyp


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Panelregistrering och hantering

Ändamål

För att administrera din panelprofil och kommunicera med dig, inklusive information om panelen, välja ut dig för framtida undersökningar, kontakta dig för att delta i vår undersökning och andra forskningsaktiviteter, utfärda ditt incitament, hjälpa dig när du kontaktar vår panelsupport, etc.

Data som samlas in/bearbetas

Namn, e-postadress, postadress, mobil enhets-ID, medicinskt utbildningsnummer (USA), GMC-nummer (Storbritannien), le numéro RPPS (Frankrike), el número de colegiado (Spanien), demografiska uppgifter och alla detaljer som du delar med oss om dig själv och ditt hushåll


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Marknadsundersökning

Ändamål

För att förstå dina synpunkter angående vissa produkter och tjänster eller förstå ditt beteende i olika situationer

Data som samlas in/bearbetas

Identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, röst, bild, åsikt


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Vetenskaplig forskning för den akademiska världen, folkhälsoorganisationer eller forskningsråd

Ändamål

Inklusive, men inte begränsat till, kliniska studier, hälsoekonomi och resultatforskning (HEOR), icke-interventionella studier (NIS), forskning i verklig miljö (RWR), observationsstudier, epidemiologisk forskning

Data som samlas in/bearbetas

Identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, hälsouppgifter, t.ex. sjukdom, hälsostatus, diagnos, behandlingsmönster, ouppfyllda behov


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Vetenskaplig forskning för kommersiella företag och allmännyttiga forskningsorganisationer

Ändamål

Inklusive, men inte begränsat till, kliniska studier, hälsoekonomi och resultatforskning (HEOR), icke-interventionella studier (NIS), forskning i verklig miljö (RWR), observationsstudier, epidemiologisk forskning

Data som samlas in/bearbetas

Identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, hälsouppgifter, t.ex. sjukdom, hälsostatus, diagnos, behandlingsmönster, ouppfyllda behov


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Säkerhetsövervakning (säkerhetsövervakning av läkemedel och rapportering om biverkningar)

Ändamål

Rapportera biverkningar under våra studier till behöriga myndigheter

Data som samlas in/bearbetas

Identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, sjukdom, behandling, produkt som använts och biverkningar


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Offentliggörande

Ändamål

För att dela eller avslöja i enlighet med rättsliga eller andra statliga stämningar, häktningsorder eller enligt liknande och andra rättsliga och administrativa krav, kommer vi att tillhandahålla sådan information till lämpliga myndigheter

Data som samlas in/bearbetas

Identifierare, namn, kontaktuppgifter, e-postadress, mottaget incitament


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Bedrägeriskydd

Ändamål

Skydda våra affärsintressen mot bedrägligt beteende

Data som samlas in/bearbetas

IP-adress, webbläsarspecifikationer, enhetsspecifikationer, postadresser, e-postadresser, officiellt identifieringsnummer (dvs. ME-nummer)


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Unikt undersökningsdeltagande

Ändamål

I enlighet med våra villkor förhindra att samma person svarar flera gånger på samma undersökning

Data som samlas in/bearbetas

IP-adresser, sökmotorspecifikationer, enhetsspecifikationer,


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Spåra svar från återkommande svarare (särskilt utformade forskningsprojekt)

Ändamål

När du deltar i våra undersökningar använder vi vanligtvis ett tillfälligt ID som gör dina svar i undersökningen anonyma för våra kunder. Vissa av våra kunder har dock ett specifikt forskningsbehov av att förstå hur din åsikt har utvecklats under en viss tidsperiod. För denna specifika projekttyp som vi kallar "tracking"-projekt kommer vi att använda beständiga ID:n och vi kommer att göra detta tydligt i början av var och en av dessa undersökningar. Dina enkätsvar kommer att betraktas som personuppgifter och du har rätt att få tillgång till dem. Sådana projekt kommer att innehålla ett meddelande på undersökningens allra första sida så att du kan identifiera dem och bestämma om du vill delta eller inte

Data som samlas in/bearbetas

Bestående, unik, projektspecifik ID-beteckning


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig


Datamatchning och berikning

Ändamål

Vi berikar de uppgifter vi har om dig genom att matcha dina personuppgifter med tredje parter. Detta hjälper oss att förbättra din panelprofil och se till att vi väljer undersökningar som är relevanta för dig.

Vi använder matchningstjänster (dvs. tredje parter som är specialiserade på datahantering) för att skaffa ytterligare information om dig från offentliga och privata datakällor (såsom sociala nätverk, återförsäljare och innehållsprenumerationstjänster som du har ett konto hos) eller för att använda dina personuppgifter som ett hjälpmedel för att utveckla ytterligare eller nya typer av anonyma datauppsättningar (dvs. vi sammanställer dina aggregerade data med data från andra konsumenter för att skapa ett nytt livsstilsegment). Matchningstjänsten (vår datapartner) lagrar de personuppgifter vi delar under en kort tid, använder dem för att samla in ytterligare information och returnerar sedan den kombinerade informationen till oss. Datapartners är avtalsenligt bundna att radera de uppgifter vi delar med dem och/eller har inte behörighet att använda dem på något annat sätt än för detta specifika syfte.

Data som samlas in/bearbetas

Beständig unik identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, social inloggning, cookie, mobilenhets-ID, officiellt identifieringsnummer (dvs. ME-nummer)


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Forskning om riktad annonsering och mediainköp

Ändamål

Vi använder dina personuppgifter för att hjälpa våra kunder och datapartners att berika sin data med hjälp av lookalike-modelleringstekniker.

Tack vare ditt deltagande i våra undersökningar och dina profildata kan vi hjälpa våra kunder att förbättra sin målinriktning för reklam och skapa bättre modeller för onlineannonsering genom lookalike-modelleringstekniker eller liknande forskningsmetoder. Vi kommer att använda de personuppgifter som vi samlar in om dig genom profilbyggande, deltagande i undersökningar eller datamatchning för att matcha med tredje parter och plattformar (våra datapartners).

Vi inkluderar avtalsmässiga skyddsåtgärder för att säkerställa att du inte automatiskt blir föremål för kommersiella syften som ett resultat av att dina uppgifter används för att skapa en lookalike-publik och att våra datapartners inte får använda dina uppgifter för något annat syfte.

Data som samlas in/bearbetas

Beständig unik identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, social inloggning, cookie, IP-dress, mobilenhets-ID, officiellt identifieringsnummer (dvs. ME-nummer)


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas


Annonsexponering och mätning

Ändamål

Förutom cookie-baserad matchning (som du kan styra och godkänna via ditt panelkonto) kommer vi att använda de personuppgifter som du tillhandahåller oss, till exempel en e-postadress, i en direkt matchningsprocess med tredje parter (dvs. våra kunder och utgivare) för att avgöra om du är en användare av den tjänsten (som sociala nätverk, webbplatser, mobilappar) för forskningssyften gällande reklammätning. Vi kommer att identifiera vilka annonser du kan ha exponterats för på dessa webbplatser och plattformar och mäta hur varumärkesattityder eller varumärkesigenkänning har påverkat försäljningen. De tredje parter som vi arbetar med får inte använda informationen för något annat syfte.

Data som samlas in/bearbetas

Beständig unik identifierare, kontaktuppgifter, e-postadress, social inloggning, cookie, IP-dress, mobilenhets-ID, officiellt identifieringsnummer (dvs. ME-nummer)


Källa

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från dig eller kombinerat med annan sekundär databas

 

3.    Tredje parter (kunder och leverantörer)

Vi kan dela dina personuppgifter med våra tredjepartsleverantörer och processorer för att utföra verksamheter relaterade till panelhantering för att leverera paneltjänster och aktiviteter till dig. Detta kan inkludera leverantörer som hanterar eller hjälper oss att hantera våra paneldatabaser, marknadsföringsautomatisering och CRM, kvalitetskontroller och bedrägeribekämpning, incitamentshantering och kundvård. Vissa leverantörer kommer att arbeta specifikt med oss för att förbättra din panelprofil så att vi kan välja ut dig för undersökningar, till exempel leverantörer specialiserade på, men inte begränsade till, datamatchning, online-mätning av annonseffektivitet och datainteraktioner i sociala medier. Kategorier av personuppgifter som delas med dessa leverantörer är vanligtvis, men är inte begränsat till, namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, cookie-ID, panelmedlems-ID och IP-adress. Dina personuppgifter säljs inte till tredje part.

Våra tredje parts datapartners och utgivare är alla förbundna genom kontrakt att hålla de uppgifter som de inhämtar från oss eller utlämnar till oss, eller som vi inhämtar från dem eller utlämnar till dem, konfidentiella och måste skydda dem genom sedvanliga säkerhetsmått och förfaranden, motsvarande de som vi använder.

 

4.     Konfidentialitet, säkerhet och industrikrav och var vi lagrar dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, både under överföringen och när vi mottar dem. Våra säkerhetsförfaranden överensstämmer med allmänt accepterade standarder som används för att skydda personuppgifter.

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och/eller lagras utanför ditt territorium. De kan också behandlas av personal som arbetar utanför ditt territorium som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Om dina personuppgifter överförs till, lagras på eller på annat sätt behandlas utanför ditt land eller territorium, och det landet eller territoriet inte anses kunna tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd, kommer vi att införa ytterligare skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, enligt gällande lag. Om du exempelvis befinner dig i EES, skulle standardavtalsklausuler användas om vi behandlar dina uppgifter utanför EES.

Din kontoinformation och dina personuppgifter är lösenordsskyddade så att du och bara du har tillgång till din information. För att skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du inte avslöjar ditt lösenord till någon. Lightspeed kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i något icke-begärt telefonsamtal eller icke-begärt e-postmeddelande. Kom också ihåg att logga ut från ditt panelkonto och stänga webbläsarfönstret när du är klar med ditt besök på vår webbplats. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt dina personuppgifter och din korrespondens om du delar din dator med någon annan eller använder en dator på en allmän plats som ett bibliotek eller internetcafé. Ändra lösenordet regelbundet.

 

5.     Industristandarder

 

Vi efterlever olika standarder och industrikoder beroende på din geografiska plats, inklusive:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS UK)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Information om cookies

 

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbplats som tilldelar ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om din online-surfning. De används för att hjälpa användare att navigera effektivt på webbplatser och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren, som sedan skapar en textfil på användarens dator eller mobila enhet. Varje gång användaren går tillbaka till samma webbplats hämtar webbläsaren och skickar den här filen till webbplatsens server.

För forskning om beteendespårning utnyttjar vi endast frivilligt användande av cookies/programvaruapplikationer om du har givit ditt samtycke till dessa cookies/applikationer.

I likhet med många undersökningar på nätet samlar vi automatiskt in vissa uppgifter och lagrar dem i undersökningens datafiler. Denna information kan omfatta följande: internetprotokolladresser (IP-adresser), webbläsartyp och internetleverantör, hänvisande sidor/utgångssidor, operativsystem och datum/klockslag.

Vi använder denna automatiskt insamlade information för att analysera trender som webbläsaranvändning och för att administrera webbplatsen, t.ex. för att optimera undersökningsupplevelsen beroende på din webbläsartyp. Vi kan också använda din IP-adress för att kontrollera om det funnits flera deltagare i undersökningen från denna IP-adress och för att skydda vår verksamhet mot bedrägligt beteende.

Lightspeed delar in cookies i tre kategorier, nämligen:

 1. Cookies som krävs för att använda panelerna.
 2. Säkerhetsspecifika cookies och
 3. Cookies för beteende- eller reklamrelaterad forskning.

För mer information kan du logga in och gå till sidan med dina cookiespreferenser där du kan justera inställningarna för cookies.

 

7.     Noggrannhet

 

Vi vidtar rimliga mått och steg för att de personuppgifter som vi innehar eller förfogar över ska vara riktiga, fullständiga och aktuella utifrån de senaste uppgifterna som du eller vår kund har tillhandahållit oss.

Vi litar på att du hjälper oss att hålla dina personuppgifter riktiga, fullständiga och aktuella genom att svara ärligt på våra frågor. Du är ansvarig för att meddela oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter.

 

8.     Uppgifter om barn 

 

Vi inser behovet av att tillhandahålla ytterligare integritetsskydd med avseende på personuppgifter som samlas in från barn. Vi bjuder aldrig medvetet in barn under den lagliga ålder som fastställts av myndigheterna i det land där du bor att delta i forskningsstudier utan föräldrarnas tillstånd. Om det är nödvändigt och lämpligt för ett visst projekt att direkt involvera omyndiga barn vidtar vi åtgärder för att säkerställa att vi har fått tillstånd av en förälder och/eller vårdnadshavare. Vi kommer att ge föräldrar och/eller vårdnadshavare information om undersökningsämnet, eventuell personlig eller känslig information som kan samlas in från barnen, hur informationen kommer att användas och om och med vem Lightspeed kan dela sådan information. Vi säljer inte barns personuppgifter.

Det är föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att övervaka barnet när det fyller i undersökningen.

 

9.     Känsliga uppgifter 

 

Då och då kan Lightspeed samla in personuppgifter som klassificeras som ”speciella kategorier” av personuppgifter. Detta inkluderar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, genetiska data, biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning. Du kan alltid välja om du vill tillhandahålla dessa uppgifter till oss.

 

10.     Enskildas rättigheter 

 

För att begära åtkomst till personuppgifter som vi har om dig, bör du skicka din begäran skriftligen till e-postadressen eller postadressen som visas nedan i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”. När du gör en begäran ska du ange ditt panelmedlems-ID eller andra relevanta identifierare. Vi kan också begära att du tillhandahåller en kopia av en giltig myndighetsutfärdad eller officiell legitimation (som körkort eller pass) om vi behöver verifiera din begäran.

Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 1. Rätt att ändra dig och återta ditt samtycke
 2. Rätt att tillgå dina personuppgifter
 3. Rätt att korrigera dina personuppgifter
 4. Rätt att radera dina personuppgifter i systemet, såvida vi inte har legitima intressen av att fortsätta behandla uppgifterna
 5. Rätt att överföra dina personuppgifter (rätten till dataportabilitet)
 6. Rätt att begränsa bearbetning av dina personuppgifter
 7. Rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter
 8. Rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter (om vi säljer dina uppgifter) och
 9. Rätt att inte bli diskriminerad om du utövar någon av de rättigheter som finns tillgängliga för dig under tillämpliga dataskyddslagar.

Vid behov kommer vi också att meddela tredje part till vilka vi har överfört dina personuppgifter om eventuella ändringar som vi gör på din begäran. Observera att medan Lightspeed kommunicerar med dessa tredje parter är Lightspeed inte ansvarig för de åtgärder som vidtas av dessa tredje parter för att svara på din begäran. Du kanske kan komma åt dina personuppgifter som innehas av dessa tredje parter och korrigera, ändra eller ta bort dem där de är felaktiga.

 

11.     Lagring och kvarhållning av uppgifter

 

Personuppgifter ska endast lagras under den tid som är lämplig för dess avsedda och lagliga användning. Lightspeed behåller dina personuppgifter så länge du är medlem i panelerna. Om du avslutar prenumerationen på panelerna behåller vi uppgifterna i högst tre månader efter det att du har avslutat prenumerationen, såvida inte annat krävs enligt lag. Personuppgifter som inte längre är nödvändiga ska kasseras på ett sätt som säkerställer att den konfidentiella karaktären inte äventyras.

Som en del av företagets kontinuitetsplan och enligt vad som krävs i ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 och i vissa fall i lagen, säkerhetskopieras och arkiveras våra elektroniska system. Dessa arkiv lagras under en bestämd tidsperiod i en strikt kontrollerad miljö. När de har förfallit raderas och förstörs denna data för att säkerställa att data raderas helt.

 

12.     Uppdateringar av vår integritetspolicy

 

Vi granskar vår integritetspolicy regelbundet och den kan komma att ändras då och då, åtminstone var 12: e månad. Vi kommer alltid att publicera den mest uppdaterade policyn på vår webbplats eller inom din panelportal. Vi registrerar när policyn senast reviderades. Icke-väsentliga ändringar av denna integritetspolicy kommer endast att meddelas via panelernas webbplatser. Din fortsatta tillgång till panelernas webbplatser och tjänster efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till eventuella ändringar.

 

13.     Kontakta oss

Om du har några frågor gällande din integritet eller om Lightspeeds integritetspraxis (eller om du t.ex. vill avsluta prenumerationen) får du gärna kontakta oss.

Dataskyddsansvarig (DPO) är Ravinder Roopra och du kan kontakta Lightspeed:

 1. via e-post på privacy@lightspeedresearch.com 
 2. per brev till: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Storbritannien
 3. Genom att ringa det gratisnummer som börjar på 1-800 och som återfinns på Kantar.com (endast om du befinner dig i USA).

 

14.     Klagomål och landsspecifikt utlämnande

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagar har du en laglig rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet. Du kan göra det i det EU-land eller den jurisdiktion där du är bosatt, har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen inträffade. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten i ditt land på vår särskilda sida.

 

 

TILLBAKA