Vi bygger en gemenskap där skillnader uppskattas

Vi bygger en gemenskap där skillnader uppskattas
Kategori

Vi bygger en gemenskap där skillnader uppskattas

Alla är välkomna,

Vi tror på att mångfald driver innovation. Det är därför vi idag – på Världsdagen för kulturell mångfald – hyllar olika åsikter och synpunkter. Vårt åtagande att vara inkluderande oavsett ras, religion, tro, sexuell läggning, ålder, kön, fysiska eller mentala funktionsnedsättningar och erfarenhet driver oss framåt varje dag.

Mångfald driver vår globala och multikulturella gemenskap.

Ta med ditt äkta jag till LifePoints!