Hur många liv kan vi rädda med bara ett fåtal LifePoints?

Hur många liv kan vi rädda med bara ett fåtal LifePoints?

Hur många liv kan vi rädda med bara ett fåtal LifePoints?

Vi är säkra på att vi inte är de enda som har följt nyheterna om de förödande skogsbränderna i Australien. Vi har alla sett hur detta har påverkat både människors och djurs liv. Nu när 27 personer omkommit och över 500 miljoner djur förlorats måste vi agera.

På LifePoints har vi startat en intern insamling så att vårt team kan bidra till att hjälpa offren. Över 24,198 dollar har vi samlat in hittills! Nu skulle vi vilja utvidga denna möjlighet till hela LifePoints-gemenskapen.

Om du också vill bidra tillsammans med oss kan du logga in i vår belöningskatalog och donera dina LifePoints till denna sak. Alla medel kommer att överföras till Röda korsets katastrofhjälps- och återhämtningsfond.

Tack för ditt fortsatta stöd.