Dagens faktay - Damm

Större delen av dammpartiklarna i ett hem kommer från död hud!

Dagens faktay - Damm

Större delen av dammpartiklarna i ett hem kommer från död hud!