LifePoints-jäsenyyden ehdot

LifePoints-jäsenyyden ehdot

 

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 20. helmikuuta 2024

Nämä LifePoints-jäsenyysehdot (“ehdot“, “sopimus“) kuvaavat ehtoja, joita sovelletaan LifePoints-paneeleihin. Ne omistaa ja niitä ylläpitää Kantar-konserniin (“Kantar“) kuuluva yritys Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA (“Lightspeed“, “me“). Tämä sopimus määrittää Lightspeedin ja LifePoints-panelistien sitoumukset, jotka koskevat heidän osallistumistaan paneeleihin (kukin termi on määritelty näissä ehdoissa). Sinun tulee lukea ja ymmärtää nämä ehdot, ja tarkastaa ne säännöllisesti päivitysten varalta. Osallistumisesi LifePoints-panelistina tarkoittaa, että ymmärrät tämän sopimuksen ja sitoudut siihen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoamme tai palveluitamme.

Selvyyden vuoksi nämä ehdot koskevat pääsyäsi, ja käyttöä, Lightspeedin sivustoille, sosiaalisiin ja mobiilisovelluksiin (yhdessä “sivusto“), ja Lightspeedin tarjoamiin palveluihin, mukaan lukien Lightspeedin LifePoints-paneeliin ja niihin liittyviin tutkimuspalveluihin.

 

1. Palvelut

Palvelut antavat henkilöille, jotka täyttävät tietyt kelpoisuusvaatimukset, mahdollisuuden rekisteröityä tutkimuspaneeliemme (“paneeli“) jäseneksi (“panelisti“) ja osallistua heille osoitettuihin erilaisiin tutkimustoimintoihin (“toiminnot“), joita Lightspeed ehdottaa (yhdessä “palvelut“) sekä verkossa että muutoin. Nämä markkinatutkimukseen liittyvät toiminnot toimittaa aina joko Lightspeed suoraan tai ne toimitetaan Lightspeedille työskentelevien kolmansien osapuolten (“myyjät“) tai asiakkaidemme (“asiakkaat“) kautta tai niiden tukemana. Virtuaaliagentit, robotit tai muut ihmisen toimintaa simuloivat ohjelmat eivät saa rekisteröityä panelisteiksi.

 

2. Kelpoisuus palveluiden käyttäjäksi ja rekisteröinti

Palveluita voivat käyttää vain henkilöt, jotka ovat vähintään 14-vuotiaita. Niitä ei ole tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön. Nämä ehdot ja kaikki niihin liittyvä palveluiden käyttö ovat mitättömiä alueilla, joissa ne on kielletty. Joissakin maissa sinun täytyy olla yli 14-vuotias päästäksesi palveluihimme.

Paneeleihin rekisteröitymisen jälkeen sinulle luodaan paneelitili (“tili“). Olet yksin vastuussa tästä tilistä, joka sinun on suojattava salasanalla, jota sinun on säilytettävä turvallisessa paikassa.

Voit rekisteröityä paneeliimme vain siinä maassa, jossa asut. Et saa yrittää käyttää palveluitamme toisesta maasta, koska tilisi voidaan sen vuoksi välittömästi keskeyttää. Tämä pätee tilanteesta riippumatta myös silloin kun olet lomalla maasi ulkopuolella.

KIRJAUTUMALLA PALVELUIHIN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ TÄYTÄT NÄMÄ KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ETTÄ NOUDATAT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA.

 

3. Palvelumaksut

Panelistien osallistumisesta palveluihin ei tällä hetkellä peritä maksua. Lightspeed voi oman harkintansa mukaan periä maksuja palveluihin osallistumisesta tai minkä tahansa muun palvelun käytöstä tai pääsystä niihin milloin tahansa. Jos näin tapahtuu, Lightspeed päivittää nämä ehdot kyseisten muutosten mukaisesti ja ilmoittaa asiasta 30 kalenteripäivää etukäteen.

 

4. Kannustimet

Liityttyäsi paneeliin LifePoints myöntää sinulle palkkioita pisteiden (”pisteet”) tai muun tyyppisten LifePoints-kannustimien muodossa, kun osallistut sivustolla erilaisiin toimintoihin LifePoints Rewards -ohjelman ehtojen mukaisesti.

Pisteet hyvitetään tilillesi ja voit lunastaa niitä niin kauan kuin tilisi on “aktiivinen” (katso lisätietoja näiden ehtojen kohdasta 7).

Pisteillä ei ole rahallista arvoa tai muuta arvoa palvelujemme ulkopuolella, eivätkä ne kerrytä korkoa. Et voi myydä, vaihtaa tai siirtää pisteitä muille henkilöille tai vaihtaa niitä rahaksi

Kumpikin osapuoli on yksin vastuussa kaikista sovellettavien lakien mukaisesti sille määräytyvistä veroista, mukaan lukien kaikki osapuolen tuloverot tai verot, jotka liittyvät osapuolen pisteiden vastaanottamiseen näiden ehtojen mukaisesti.

 

5. Osallistumisvaatimukset

Mahdollisuutesi osallistua palveluihin riippuu nimenomaisesti siitä, että noudatat näitä ehtoja ja kaikkia Lightspeedin ajoittain tarjoamiin palveluihin sovellettavia käytäntöjä ja ohjeita. Ehtojen noudattamatta jättämisestä, petoksista tai muusta sopimattomasta toiminnasta (jonka Lightspeed oman harkintansa mukaan määrittää) johtuen Lightspeed voi sulkea tai keskeyttää tilisi. Tilisi sulkeminen tai keskeyttäminen voi rajoittaa pääsyäsi palveluihin ja niiden käyttöä tai estää sen. Lisäksi voit menettää kaikki pisteet, kannustimet ja palkinnot (katso lisätietoja näiden ehtojen kohdasta 7).

Rajoittamatta edellä esitetyn yleistä pätevyyttä, minkä tahansa seuraavista vaatimuksista noudattamatta jättäminen voi automaattisesti johtaa tilisi sulkemiseen, pisteiden menettämiseen ja kaikkiin paneeliin osallistumiseen liittyviin seurauksiin.

 

Luottamuksellisuus

Käyttämättä jättäminen ja salassapito. Tieto ja sisältö, joka on annettu käyttöösi osana palveluita voi sisältää liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja Lightspeedistä, sen toimittajista, asiakkaista tai lisenssinhaltijoista. Sinun tulee säilyttää tiedot ja sisältö, joita käytät tai saat osallistuessasi paneeliin, kyselyyn, projektiin tai muihin palveluihin liittyvään markkinatutkimustoimintaan, ehdottoman luottamuksellisina etkä saa paljastaa niitä kenellekään toiselle henkilölle. Et saa käyttää kyseisiä tietoja tai sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin osallistumiseen näiden ehtojen mukaisesti.

Sitoudut täten ilmoittamaan Lightspeedille välittömästi, jos saat selville tai epäilet, että kyseisiä tietoja tai sisältöä käytetään tai paljastetaan muille, tai että niihin pääsee käsiksi muuten kuin näissä ehdoissa erikseen valtuutetulla tavalla.

 

Vilpittömät ja tarkat tiedot paneeliprofiilissa

Sitoudut (a) antamaan tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi palveluiden rekisteröintilomakkeiden edellyttämällä tavalla, ja (b) ylläpitämään ja päivittämään viipymättä paneeliprofiilisi tiedot ja kaikki muut Lightspeedille antamasi tiedot, jotta ne ovat täsmällisiä, ajan tasalla ja täydellisiä. Rekisteröityminen edellyttää sinulta tietoja, jotka sisältävät ilman rajoituksia virallisen koko nimen, syntymäajan, ensisijaisen asuinpaikkasi osoitteen, puhelinnumeron ja toimivan sähköpostiosoitteen.

 

Useat tilit

Vain yksi tili henkilöä kohden sallitaan kerrallaan.

 

Lakien noudattaminen

Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita, etkä saa johdattaa Lightspeediä rikkomaan lakeja, sääntöjä, määräyksiä tai ohjeita.

 

Vilpitön osallistuminen hyvässä uskossa

Sitoudut osallistumaan vilpittömässä mielessä ja parhaan kykysi mukaan kaikkiin palveluihin liittyviin toimintoihin, joihin osallistut. Et saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, mukaan lukien rajoituksetta kyselyvastauksia, jotka ovat vääriä, ristiriidassa aikaisempien vastausten kanssa tai tilastollisesti epätodennäköisiä.

 

Asianmukainen yhteydenpito

Jos olet yhteydessä tukitiimin tai muun Lightspeed- tai LifePoints-henkilöstön (”henkilöstö”) kanssa, suostut tekemään sen asiallisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Et saa lähettää, ladata, jakaa tai muuten antaa henkilöstölle, kumppaneiden henkilöstölle tai muille palvelun käyttäjille mitään töykeitä tai loukkaavia viestejä tai mitään säädyttömiä, mauttomia, seksuaalisesti suuntautuneita, järkyttäviä, uhkaavia, vihamielisiä, laittomia tai muita sopimattomia sisältöjä.

Laatutarkastukset

Paneelistina odotamme sinun osallistuvan toimintoihin kohtuullisten mutta tiukkojen laatustandardien mukaisesti, kuten kohdassa “Osallistumisvaatimukset“ on mainittu. Suoritamme säännöllisiä tarkastuksia paneeleihin valvoaksemme panelistiemme vuorovaikutusta palveluiden kanssa. Näiden tarkastusten suorittamiseen käytämme useita työkaluja ja menetelmiä, jotka ovat itse kehitettyjä tai luotettavien kolmansien osapuolien toimittamia, ja jotka analysoivat palveluiden tuottamaa tietoa reaaliajassa tai muutoin. Kyseisiä analyyseja voidaan tukea tekoälyn malleilla ja laskennalla. Tarkastukset on kehitetty tukemaan päätöksentekoa, jonka avulla paneelitiimimme voivat tunnistaa käyttäytymisen, joka ei ehkä ole näiden ehtojen mukaista.

Jos tilisi tunnistetaan toimineen kyseisellä tavalla, sinua voidaan pyytää Lightspeedin oman harkinnan mukaan vahvistamaan tilisi tarkemmin. Nämä lisävahvistukset saattavat vaatia sinua jakamaan meille lisätietoja henkilöllisyydestäsi tai sinua voidaan vaatia suorittamaan tilin turvallisuuteen liittyviä lisätehtäviä, kuten esimerkiksi suojaamaan digitaalisen maksutilisi, jos käytät sellaista tai ottamaan käyttöön monivaiheisen todennuksen paneelitilillesi.

Paneelitilien ja palveluidemme suojaaminen on hyvin tärkeä prioriteettimme. Voimme lisätä ajoittain uusia keinoja ja menettelytapoja suojautuaksemme vilpilliseltä käytökseltä tai toiminnalta, jonka katsomme olevan näiden ehtojen vastaista.

 

6. Käyttäjäsisältö

Voit antaa Lightspeedille tietoja toimintoihin osallistumisen yhteydessä tai muuten palveluihin liittyen, mukaan lukien kyselyvastaukset, ideat, palautteet tai muut tiedot tai sisältö (“käyttäjäsisältö“). Jos annat käyttäjäsisältöä, ellei Lightspeed siitä nimenomaisesti toisin ilmoita, annat Lightspeedille, sen myyjille ja asiakkaille ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, pysyvän, peruuttamattoman ja täysin jatkolisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisteoksia, jakaa, esittää ja näyttää kyseistä käyttäjäsisältöä kaikkialla maailmassa missä tahansa mediassa mihin tahansa ja kaikkiin tunnettuihin tarkoituksiin ilman vahvistusta tai korvausta sinulle.

Antamalla meille mitä tahansa käyttäjäsisältöä vakuutat ja takaat, että sinulla on laillinen oikeus antaa sitä, ja että se on tarkkaa ja täydellistä. Sinä et saa tarjota mitään käyttäjäsisältöä, joka:

 • on laitonta, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, pornografista, törkeää, rivoa, vihjailevaa, häiritsevää, uhkaavaa, yksityisyyttä tai julkisuutta loukkaavaa, järkyttävää, yllyttävää, väärää, epätarkkaa, harhaanjohtavaa tai vilpillistä, tai esittää tai antaa vääriä tietoja yhteydestä johonkin henkilöön tai kokonaisuuteen;
 •  

 • rikkoo luottamuksellisuuden velvoitetta tai kenen tahansa henkilön tai yhteisön oikeuksia, tai joka muutoin aiheuttaisi vastuun tai rikkoisi mitä tahansa paikallista, osavaltion, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean määräyksiä tai mikä tahansa muun arvopaperipörssin, kuten New Yorkin pörssin, American Stock Exchangen tai NASDAQ:n sääntöjä;
 •  

 • voi loukata mitä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta minkä tahansa henkilön tai yhteisön immateriaali- tai omistusoikeutta;
 •  

 • sisältää minkä tahansa henkilön tai yhteisön yksityisiä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta osoitteita, puhelinnumeroja, sähköpostiosoitteita, sosiaaliturvatunnuksia ja luottokorttien numeroita;
 •  

 • sisältää viruksia, vioittuneita tietoja tai muita haitallisia, häiritseviä tai tuhoavia tiedostoja tai tietoja; tai
 •  

 • on muuten moitittavaa Lightspeedin yksinomaisen arvion mukaan, ei kuvasta vilpitöntä pyrkimystäsi vastata kyselyyn tai markkinatutkimuskysymyksiin, tai mikä saattaa altistaa Lightspeedin tai sen toimittajat tai asiakkaat minkäänlaiseen vastuuseen.
 •  

 • Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat, palaute, alkuperäiset tai luovat materiaalit tai muut Lightspeedille antamasi tiedot tai sisältö, siltä osin kuin ne eivät ole käyttäjäsisältöä, tulevat Lightspeedin yksinomaiseksi omaisuudeksi. Lightspeed omistaa yksinoikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, ja sillä on oikeus tällaisten tietojen ja sisällön rajoittamattomaan käyttöön ja levittämiseen mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai muuhun ilman vahvistusta tai korvausta sinulle. Lisäksi myönnät täten Lightspeedille pysyvän ja peruuttamattoman luvan käyttää kyseisiä tietoja ja sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen.

 

7. Tilin pitäminen hyvässä asemassa

Kun rekisteröidyt paneeliin, Lightspeed avaa sinulle paneelitilin (“tili“). Valitset itse salasanan tälle tilille. Olet aina vastuussa salasanasi ja kirjautumistietojesi sekä tilisi turvallisuuden ylläpitämisestä. Suosittelemme, että vaihdat salasanasi säännöllisesti.

Kun rekisteröidyt paneeliin, tilisi tilaksi asetetaan ”aktiivinen”. Voit osallistua kaikkiin toimintoihin, joihin Lightspeed sinut kutsuu, ja voit hyödyntää kaikkia paneelin tarjoamia etuja, kuten käyttää palvelujamme sekä kannustimiasi ja ottaa yhteyttä Lightspeedin henkilöstöön.

Tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien näissä ehdoissa kuvatut, Lightspeed saattaa sulkea tai keskeyttää tilisi, jolloin sinun ei enää katsota olevan hyvässä asemassa etkä voi osallistua tuleviin toimintoihin ja paneelietuihin.

 

Tilin sulkeminen

Tilisi voidaan sulkea milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, Lightspeedin yksinomaisen harkinnan mukaan, mukaan lukien jos rikot näitä ehtoja. Rajoittamatta edellä mainittua Lightspeed varaa myös nimenomaisesti oikeuden irtisanoa tilisi, jos Lightspeedin oikeus käsitellä ja käyttää paneelin toimintaan tarvittavia tietoja on laillisesti peruutettu lain tai muun syyn vuoksi. Lightspeed voi myös irtisanoa jäsenyytesi välittömästi syytä ilmoittamatta.

Tilisi sulkeminen tarkoittaa, että pääsysi palveluihin ja niiden käyttö estetään; että henkilötietosi poistetaan tietokannastamme kolmen kuukauden kuluttua (antaen sinulla aikaa valittaa päätöksestä), jolloin kaikki pisteet, kannustimet ja palkinnot menetetään. Kun tilisi on suljettu, emme voi palauttaa sitä.

 

Tilin keskeyttäminen

Tilisi voidaan keskeyttää milloin tahansa Lightspeedin harkinnan mukaan, jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee:

 • Et ole osallistunut paneeliin liittymisen jälkeen,
 • jos rekisteröidyt paneeliin etkä vastaa kyselyyn ensimmäisten 30 päivän aikana paneelissa,

   

 • et ole osallistunut viimeisen 90 päivän aikana,
 • et ole aloittanut johonkin kyselyyn vastaamista 90 päivän kuluessa.

   

 • Tilin turvallisuus
 • Jos järjestelmämme havaitsee poikkeaman tilissäsi tai jos uskomme, että tilisi on vaarantunut.

   

 • Laatu
 • Jos osallistumisesi ei täytä yllä olevassa kohdassa 5 “Laatutarkastukset“ määritettyjä laatuvaatimuksia.

   

Oikeus uudelleen arviointiin

Jos tilisi on keskeytetty tai suljettu, sinulla on oikeus pyytää Lightspeediä tutkimaan tilanne ja vahvistamaan tai kumoamaan päätös, joka vaikuttaa tilisi asemaan. Jos haluat pyytää Lightspeediltä uudelleen arviointia, sinun on siirryttävä paneelisivustolle ja otettava yhteyttä paneelin tukitiimiin valitsemalla “Oikeus uudelleen arviointiin“ -vaihtoehto yhteyslomakkeessa. Sinua voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytesi. Lightspeed vastaa vetoomukseesi 30 päivän kuluessa. Ilmoitamme sinulle tämän jälkeen selvityksen lopputuloksesta ja lopullisesta päätöksestämme. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt, että Lightspeedin päätös on lopullinen ja että Lightspeed määrittää yksinomaan tämän valitusoikeuden kautta sinulle jaettujen tietojen tason.

 

Oikeus sulkea tili (peruuttaa tilaus)

Jos haluat peruuttaa paneelin tilauksen ja sulkea tilisi, voit yksinkertaisesti sulkea tilisi siirtymällä sivustollemme tiliasetukset-osioon. Tilisi suljetaan ja menetät pisteesi välittömästi, eikä niitä palauteta, jos muutat mieltäsi. Henkilötietosi poistetaan tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Jos et pysty sulkemaan tiliäsi itse, voit myös ottaa yhteyttä paneelien tukitiimiimme LifePoints-sivuston kautta, joka sulkee tilin puolestasi manuaalisesti.

 

8. Luottamuksellisuus ja tekijänoikeudet

Palvelut ja muut materiaalit, jotka sisältyvät sivustolle tai Lightspeedin sinulle tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin, mukaan lukien rajoituksetta Lightspeed-, Kantar- ja LifePoints-merkit, logot ja kaikki tiedot, sisältö, mallit, teksti, grafiikka, tiedot, data, ohjelmistot, muut tiedostot ja niiden valinta ja järjestely (yhteisesti “sisältö“) ovat Lightspeedin, sen myyjien, lisenssinhaltijoiden ja asiakkaiden omaisuutta, ja niitä suojaavat Yhdysvaltain ja kansainväliset tekijänoikeuslait.

Niin kauan kuin noudatat näitä ehtoja, Lightspeed myöntää sinulle rajoitetun, peruutettavan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden palveluihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden ehtojen mukaisesti. Lukuun ottamatta näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyjä oikeuksia, sinulle ei myönnetä mitään muita oikeuksia, joko nimenomaisia tai oletettuja, näiden ehtojen nojalla. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti muutoin mainita, mitään näissä ehdoissa ei voi tulkita antavan sinulle käyttöoikeutta immateriaalioikeuksiin, joko suoraan, epäsuorasti tai muutoin. Tämä käyttöoikeus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Palvelujen tai sisällön käyttö muulla tavalla kuin tässä sopimuksessa ja sovellettavissa laeissa ja määräyksissä on erikseen myönnetty ilman Lightspeedin kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty ja lopettaa tässä kohdassa myönnetyn käyttöoikeuden. Tilisi suljetaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Selvyyden vuoksi, hyväksymällä nämä ehdot sitoudut nimenomaisesti olemaan julkaisematta sisältöä Internetiin sivustojen tyypistä riippumatta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sosiaaliset sivustot, kuten Facebook, Twitter ja YouTube. Älä myöskään ota kuvia sisällöstä älypuhelimella, kameralla tai muilla vastaavilla laitteilla. Suostut pitämään kaiken sinulle jaetun sisällön aina luottamuksellisena, mukaan lukien olemaan keskustelematta toiminnoista ystävien ja tuttavien kanssa. Hyväksyt täten, että mikä tahansa näiden ehtojen mukaisten luottamuksellisuusvelvoitteiden rikkominen voi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa Lightspeedille ja/tai sen myyjille ja että lainmukaiset korjaustoimenpiteet eivät riittäisi korvaamaan näiden ehtojen todellista tai mahdollista rikkomista. Siten hyväksyt, että muiden mahdollisten hyvitysten lisäksi Lightspeed ja/tai sen toimittajat voivat pyrkiä panemaan täytäntöön luottamuksellisuusvelvoitteet väliaikaisella ja pysyvällä kieltomääräyksellä ilman vakuuden asettamista tai todellisten vahinkojen todistamista.

 

9. Tavaramerkit

Kantar, LifePoints- ja Lightspeed-merkit ja -logot sekä muut tuotteet, palvelujen nimet tai iskulauseet, jotka sisältyvät mihin tahansa sisältöön tai esiintyvät muuten palveluissa ovat Lightspeedin, sen myyjien tai lisenssinhaltijoiden omaisuutta, eikä niitä saa kopioida, jäljentää tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Lightspeedin tai soveltuvan oikeudenhaltijan kirjallista lupaa. Kaikki muut palveluissa tai sisällössä esitetyt tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet ja yritysten nimet tai logot ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Viittaus tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin kauppanimellä, tavaramerkillä, valmistajalla, toimittajalla tai muulla tavalla ei tarkoita tai merkitse, että Lightspeed tukee, sponsoroi tai suosittele niitä. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

10. Takuiden vastuuvapaus

PALVELUJEN KÄYTTÖ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SISÄLLÖN KÄYTTÖ, TAPAHTUU AINOASTAAN OMALLA VASTUULLASI. PALVELUT JA KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN “SELLAISENAAN“ JA “KUTEN ON SAATAVILLA“ KAIKKI VIRHEET MUKAAN LUKIEN. Lightspeed, SEN MYYJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA TOIMITTAJAT SEKÄ NIIDEN JÄSENET, JOHTAJAT, EDUSTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT (YHTEISESTI “TARJOAJAT“) SANOUTUVAT IRTI NIMENOMAISESTI KAIKISTA, JOKO SUORISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUKSIA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Lightspeed TAI MUUT TARJOAJAT EIVÄT TAKAA PALVELUIDEN TAI SISÄLLÖN KESKEYTYMÄTÖNTÄ KÄYTTÖÄ, TOIMINTAA TAI SAATAVUUTTA TAI SITÄ, ETTÄ JOKAINEN LÄHETYS- TAI TAPAHTUMAPYYNTÖ KÄYTTÄÄ PALVELUJA ONNISTUU, ON VIRHEETÖN TAI TOTEUTUU KOHTUULLISEN AJAN KULUESSA. SINÄ OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA VIIVEISTÄ TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT PALVELUIDEN JA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ. MITKÄÄN SUULLISET TAI KIRJALLISET NEUVOT TAI TIEDOT, JOITA SINÄ SAATAT SAADA Lightspeediltä TAI MILTÄ TAHANSA MUULTA TARJOAJALTA PALVELUISTA TAI PALVELUIDEN KAUTTA, EI LUO MITÄÄN PALVELUJA KOSKEVAA TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI TÄSSÄ SOPIMUKSESTA MAINITTU. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET SAATTAVAT KIELTÄÄ TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN, JA SINULLA SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN.

Erityisesti käyttäjien luoma sisältö tarjotaan sellaisenaan ja on yksinomaan näiden käyttäjien vastuulla. Mikään suullinen tai kirjallinen neuvo tai tieto, joka on saatu muilta käyttäjiltä tai palveluiden kautta, ei luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti annettu tässä sopimuksessa.

 

11. Vastuunrajoitus

LAIN SALLITTAMASSA LAAJUUDESSA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, HUOLIMATTOMUUS) Lightspeed TAI MUUT TARJOAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERIKOISISTA TAI MUISTA SEURAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUKSIA, VAHINGOT VOITTOJEN, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI MUIDEN MENETYSTEN AIHEUTTAMISTA TAPPIOISTA (VAIKKA Lightspeedille TAI MUILLE TARJOAJALLE ON ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT PALVELUIHIN TAI SISÄLTÖÖN PÄÄSYSTÄ TAI NIIDEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ PÄÄSYYN TAI KÄYTTÖÖN. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VASTUUN POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

Lightspeedin JA KAIKKIEN MUIDEN TARJOAJIEN KOKONAISVASTUU SINULLE KAIKISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA VAATIMUKSISTA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, JOKO SOPIMUKSELLISESTI, VAHINGONKORVAUKSELLISESTI TAI MUUTOIN ON ENINTÄÄN JOKO (A) Lightspeedin SINULLE MAKSAMA SUMMA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI SOVELLETTAVAA VAATIMUSTA EDELTÄNEIDEN KAHDENTOISTA KUUKAUDEN AIKANA, TAI (B) 100 YHDYSVALTOJEN DOLLARIA (100 USD). JOKAISEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYS, JOKA KOSKEE VASTUUN RAJOITUKSIA, TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUKSESTA, MUUTA VAPAUTTAMISTA TAI VAHINGON POISSULKEMISTA, ON TARKOITETTU JAKAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET RISKIT OSAPUOLTEN KESKEN, JA NE HEIJASTAVAT OIKEUDENMUKAISTA JA KOHTUULLISTA RISKIN JAKOA SINUN JA Lightspeedin VÄLILLÄ. Lightspeed EI VOI TARJOTA PALVELUJA JA SISÄLTÖÄ SINULLE TALOUDELLISESTI KANNATTAVALLA TAVALLA ILMAN NÄITÄ RAJOITUKSIA, VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA JA VAPAUTUKSIA, JA TÄMÄ RISKIN JAKAMINEN ON OLENNAINEN OSA SOPIMUSTA. JOKAINEN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOISTA ON ERILLINEN JA RIIPPUMATON MUISTA EHDOISTA. TÄMÄN KOHDAN RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA JOKIN SEN OIKAISUKEINO EI TÄYTTÄISI TARKOITUSTAAN.

 

12. Vapautus korvausvaatimuksista

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa vapautat Lightspeedin ja muut tarjoajat kaikista kustannuksista, vahingoista, kuluista ja vastuista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka johtuvat tai liittyvät mihin tahansa käyttäjäsisältöön, palveluiden tai sisällön käyttöön, tämän sopimuksen rikkomiseen tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomiseen. Lightspeed pidättää oikeuden sinun kustannuksellasi huolehtia puolustuksestaan ja asioiden ajamisesta, joista sinun on vapautettava Lightspeed tämän sopimuksen mukaisesti. Suostut toimimaan yhteistyössä puolustautuessamme tällaisia vaatimuksia vastaan.

 

13. Kolmannen osapuolen sisältö

Palvelut voivat sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolten tarjoamiin tietoihin, sisältöön ja palveluihin (yhteisesti “kolmannen osapuolen sisältö“). Lightspeed ei valvo tai hallitse kolmannen osapuolen sisältöä. Lightspeed ei tue tai hyväksy mitään kolmannen osapuolen sisältöä, eikä se voi taata niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Lightspeed ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen sisällön päivittämisestä tai tarkastamisesta, eikä se edusta tai takaa minkään kolmannen osapuolen sisällön sisältämien tietojen oikeellisuutta. Käytät mitä tahansa kolmannen osapuolen sisältöä omalla vastuullasi. Lightspeed ei tue kolmannen osapuolen sisällössä ilmaistuja näkemyksiä.

 

14. Yksityisyys

Lightspeed voi kerätä rekisteröintitietoja ja saada muita tietoja sinusta palveluiden kautta. Katso lisätietoja siitä, miten Lightspeed kerää, käyttää ja jakaa kyseisiä tietoja tietosuojakäytännöstämme. Lightspeed ei koskaan vuokraa tai myy henkilötietojasi ilman lupaasi.

 

15. Riippumattomat urakoitsijat

Sinä ja Lightspeed olette itsenäisiä urakoitsijoita termin kaikissa merkityksissä. Tämä sopimus tai sinun pääsysi palveluihin tai niiden käyttöön ei ole tarkoitettu tai luotu mitään edustus-, kumppanuus-, yhteisyritys-, työntekijän ja työnantajan tai franchising-antajan ja franchising-saajan välistä suhdetta.

 

16. Irtisanominen

Huolimatta tämän sopimuksen ehdoista, Lightspeed pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta ja oman harkintansa mukaan (paitsi jos laki toisin rajoittaa) keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa palvelun, irtisanoa käyttöoikeutesi käyttää palveluita, poistaa kaikki tilit, rekisteröitymiset paneeleihin tai muihin tileihin, poistaa pisteet ilman lunastusta sekä pääsyn palveluihin ja rajoittaa tai estää niiden käytön. Mikään Lightspeedin tässä kappaleessa kuvattu irtisanominen tai muu toiminta ei rajoita muita Lightspeedin käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja lakien, oikeudenmukaisuuden tai muun perusteella.

 

17. Tämän sopimuksen päivitykset ja muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia ehdoista milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Kun päivitämme näitä ehtoja, korjaamme “päivityspäivämäärän“. Jos muutokset ovat olennaisia, lähetämme sinulle sähköpostia tai voimme pyytää sinua hyväksymään tällaiset olennaiset muutokset. Olet vastuussa näiden ehtojen viimeisimmän päivityksen tarkastamisesta ja noudattamisesta. Sivustomme ja palveluidemme jatkuva käyttö merkitsee, että hyväksyt näiden ehtojen uusimman version.

Päivitetty viimeksi: 20. helmikuuta 2024

 

18. Paneelin omistajan muutos

Jos Lightspeed sulautuu toiseen yritykseen tai toinen yritys ostaa sen tai paneeli yhdistetään toiseen paneeliin, annat Lightspeedille luvan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tilisi hallitsemiseksi sellaisessa tilanteessa. Lightspeed ryhtyy kaikkiin kohtuudella tarvittaviin toimenpiteisiin henkilötietojesi ja tiliin liittyvien tietojen kuten esim. pisteittesi tai palkintojesi suojaamiseksi.

 

19. Yleiset oikeudelliset huomautukset

Kirjautumalla palveluihin tai käyttämällä niitä hyväksyt sähköisen viestinnän vastaanottamisen Lightspeediltä. Nämä viestit voivat sisältää tiliäsi koskevia ilmoituksia ja palveluihin liittyviä tai niitä koskevia tietoja. Hyväksyt, että kaikki Lightspeedin sinulle sähköisesti lähettämät ilmoitukset, sopimukset, tiedonannot tai muut viestit täyttävät kaikki lailliset viestintävaatimukset, mukaan lukien kaikki vaatimukset, joiden mukaan viestinnän on oltava kirjallista.

Se, että Lightspeed ei ryhdy toimenpiteisiin jossakin tilanteessa ei estä sitä ryhtymästä toimenpiteisiin suhteessa kyseiseen tilanteeseen tai vastaaviin olosuhteisiin.

Kaikki tämän sopimuksen pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todetut määräykset erotetaan tästä sopimuksesta, ja muut tämän sopimuksen määräykset ovat edelleen täysin voimassa. Tämän sopimuksen kohtien otsikot esitetään vain selkeyden vuoksi, eikä niillä ole laillista tai sopimukseen perustuvaa vaikutusta. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka luonteeltaan säilyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen (mukaan lukien rajoituksetta korvauksia koskevat määräykset, vastuun rajoitukset, takuun vastuuvapauslausekkeet ja immateriaaliomaisuuden omistus), pysyvät täysimääräisinä voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tätä sopimusta, sivuston käyttöä ja Lightspeedin palveluiden tarjoamista säätelevät Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltion lait, pois lukien lainvalintaperiaatteet. Kaikki palveluista tai tästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät kiistat tai vaateet on käynnistettävä vuoden kuluessa vaatimuksen syntymisestä. Ennen kuin käynnistät vaatimuksen, sinun on täytettävä tämän sopimuksen edeltävät ehdot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kohdassa 7 kuvattujen uudelleenarviointia koskevien vaatimusten noudattaminen. Osapuolet sopivat lisäksi, että ne nostavat kaikki palveluihin tai tähän sopimukseen liittyvät tai niitä koskevat kanteet tai oikeudenkäynnit yksinomaan New Yorkin osavaltion tuomioistuimissa ja New Yorkissa, New Yorkissa sijaitsevissa liittovaltion tuomioistuimissa (“sovitut tuomioistuimet“). Osapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti sovittujen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan luopuen kaikista vastalauseista koskien sovittujen tuomioistuinten paikkaa ja luopuvat kaikista vastalauseista, joiden mukaan sovitut tuomioistuimet eivät ole päteviä tai niillä ei ole lainkäyttövaltaa mihinkään osapuoleen nähden.

JOKAINEN TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLI LUOPUU PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA OIKEUKSISTA OIKEUDENKÄYNTIIN MISSÄ TAHANSA TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVASSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSTÄ OIKEUDELLISESSA MENETTELYSSÄ.

Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki tässä sopimuksessa mainitut ehdot, käytännöt ja ohjeet, on sinun ja Lightspeedin välinen palveluja koskeva koko sopimus. Tämä sopimus syrjäyttää kaikki aiemmat sopimukset tai yhteydenotot sinun ja Lightspeedin välillä tämän sopimuksen aiheen osalta.

 

20. Yhteydenotto Lightspeediin

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä tähän sopimukseen tai palveluihin liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa, ota meihin yhteyttä suoraan LifePoints-sivustoltamme.

 

 

TAKAISIN YLÖS