LifePoints Panelin tietosuojakäytäntö

LifePoints Panelin tietosuojakäytäntö

Lightspeedin tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2020

 

1.    Johdanto

 

Tässä tietosuojakäytännössä määritetään Kantar-konserniin (”Kantar”) kuuluvan yrityksen Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, Yhdysvallat ja sen tytäryhtiöiden, mukaan lukien Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Yhdistynyt kuningaskunta, (yhdessä ”Lightspeed”), sitoutuminen panelistijäsenten (”panelistit”, ”panelisti”) yksityisyydensuojaan sekä panelistien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeviin oikeuksiin.

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa Lightspeedin LifePoints- ja All Global Circle -paneelit, joista tässä tietosuojakäytännössä käytetään yhteisesti termiä Lightspeed-paneelit (”paneelit”). Tämä käytäntö on selkeyden vuoksi julkisesti saatavilla LifePoints-paneelin sivustolla nimellä ”LifePoints-paneelin tietosuojakäytäntö” ja All Global Circlen sivustolla nimellä ”All Global Circlen tietosuojakäytäntö”. Panelistit ovat Lightspeedin operoimien paneelien jäseniä, joiden henkilötietojen rekisterinpitäjä Lightspeed on. Paneeleihimme, kyselyihimme ja tutkimustoimiimme osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Rekisteröitymällä paneeleihin ja hyväksymällä nämä ehdot vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi tämän tietosuojakäytännön ehdot. Pyydämme, että luet tämän tietosuojakäytännön huolellisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka koskevat tunnistettavaa elossa olevaa henkilöä (tai omalla lainkäyttöalueellasi sovellettavaa vastaavaa termiä; esimerkiksi Kaliforniassa henkilötiedot koskisivat myös kotitaloutta).

 

2.    Henkilötietojen laillinen kerääminen ja käyttö 

 

Keräämme henkilötietoja useilla eri tavoilla, esimerkiksi verkkosivustoillamme (kuten paneeliportaalit), mobiilisovelluksissamme sekä muiden toimintojen, kuten sosiaalisen median ja sovellusten kautta sekä verkossa, kasvotusten tai puhelimitse tehtyjen tutkimusten tai muiden tutkimustoimintojen kautta. Voimme lisätä tulevaisuudessa muita tapoja ja toimintoja, mutta toimimme kuitenkin aina tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kerromme alla yksityiskohtaisemmin, kuinka käytämme henkilötietoja. Lisäksi laki velvoittaa meitä kertomaan, millä oikeudellisilla perustoilla keräämme henkilötietoja. Nämä oikeusperustat on lueteltu alla, ja ne voivat vaihdella tilanteen mukaan:

 1. meillä on panelistin suostumus henkilötietojen käyttöön
 2. tarvitsemme henkilötietoja panelistin kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpanoa varten
 3. meidän on käsiteltävä panelistin tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita
 4. meidän on käsiteltävä panelistin tietoja suojataksemme hänen tai jonkun toisen henkilön keskeisiä etuja
 5. käsittely on välttämätöntä yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi
 6. henkilötietojen käyttö on välttämätöntä meidän (tai asiakkaamme) oikeutetun edun takia (tällaisissa tapauksissa kerromme, mikä kyseinen oikeutettu etu on).

Emme milloinkaan anna väärää kuvaa yrityksestämme tai toiminnastamme. Jos saat sähköpostiviestin, joka huolestuttaa sinua ja jonka väitetään tulevan meiltä, ota meihin yhteyttä jäljempänä olevan ”Ota yhteyttä” -osion ohjeiden mukaan.

 

Verkkosivustojemme ylläpito

Tarkoitus

Varmistaa, että sivustollamme oleva sisältö esitetään tehokkaasti sillä laitteella, jolla käytät sitä.

Analysoida käyttäjien selauskäyttäytymiseen ja -tapoihin liittyviä tilastotietoja

Kerätyt/käsitellyt tiedot

IP-osoite, käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Paneeleihin rekisteröityminen ja paneelien hallinta

Tarkoitus

Ylläpitää paneeliprofiiliasi ja kommunikoida kanssasi, esimerkiksi tiedottaa paneelista, valita sinut tuleviin kyselyihin, kutsua sinut osallistumaan kyselyyn tai muuhun tutkimustoimintaan, maksaa palkkio, auttaa sinua ottaessasi yhteyttä paneelitukeen jne.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, mobiililaitteen tunniste, Medical Education Number (Yhdysvallat), GMC Number (Yhdistynyt kuningaskunta), le numéro RPPS (Ranska), el número de colegiado (Espanja), väestötiedot ja muut yksityiskohdat, joita annat meille itsestäsi ja taloudestasi


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Markkinatutkimus

Tarkoitus

Ymmärtää mielipiteitäsi tietyistä tuotteista ja palveluista tai ymmärtää käyttäytymistäsi erilaisissa tilanteissa

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, ääni, kuva, mielipide


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Tieteellinen tutkimus akateemisille tutkijoille, kansanterveysjärjestöille tai tutkimusneuvostolaitoksille

Tarkoitus

Muun muassa kliiniset tutkimukset, terveystaloustieteellinen ja vaikuttavuustutkimus, non-interventiotutkimukset, tosielämän tietoon perustuva tutkimus, havaintotutkimukset, epidemiologinen tutkimus

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, terveystiedot, esim. sairaus, terveydentila, diagnoosi, hoitomalli, tyydyttämättömät tarpeet


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Tieteellinen tutkimus kaupallisille yhtiöille ja tutkimusta tekeville hyväntekeväisyysjärjestöille

Tarkoitus

Muun muassa kliiniset tutkimukset, terveystaloustieteellinen ja vaikuttavuustutkimus, non-interventiotutkimukset, tosielämän tietoon perustuva tutkimus, havaintotutkimukset, epidemiologinen tutkimus

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, terveystiedot, esim. sairaus, terveydentila, diagnoosi, hoitomalli, tyydyttämättömät tarpeet


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Turvallisuusseuranta (haittatapahtumista ilmoittaminen lääketurvatoiminnan tarkoituksiin)

Tarkoitus

Ilmoittaa tutkimusten aikana esiin tulevista haittatapahtumista toimivaltaisille viranomaisille

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sairaus, hoito, käytetty valmiste ja haittatapahtumat


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Tietojen julkistaminen

Tarkoitus

Jakaa tai paljastaa tietoja asianomaisille viranomaisille tuomioistuimen tai muun viranomaisen haasteiden, määräysten, tuomioiden tai vastaavien vaatimusten mukaisesti sekä muiden oikeudellisten tai sääntelyvaatimusten mukaisesti.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Tunniste, nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, saatu palkkio


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Suojautuminen petoksilta

Tarkoitus

Liiketoiminnan suojaaminen vilpilliseltä toiminnalta

Kerätyt/käsitellyt tiedot

IP-osoite, selainasetukset, laitteen tekniset tiedot, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, virallinen tunnistenumero (ts. ME-numero)


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Kyselyihin osallistuminen vain kerran

Tarkoitus

Käyttöehtojemme mukaan sama henkilö saa osallistua yksittäiseen kyselyyn vain kerran

Kerätyt/käsitellyt tiedot

IP-osoitteet, selainasetukset, laitteen tekniset tiedot


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Toistuvasti vastaavien henkilöiden vastausten seuranta (erityiset tutkimusprojektit)

Tarkoitus

Kun panelisti osallistuu kyselyihin, hänelle annetaan yleensä väliaikainen tunniste, joka tekee vastauksista anonyymejä asiakkaillemme. Joillakin asiakkaillamme on kuitenkin erityisiä tutkimustarpeita, jotka koskevat mielipiteen muuttumista ajan kuluessa. Tällaisissa seurantaprojekteiksi kutsumissamme projekteissa annamme vastaajille pysyvät tunnisteet, mistä ilmoitamme selkeästi jokaisen kyselyn alussa. Kyselyvastaukset katsotaan henkilötiedoiksi ja sinulla on oikeus päästä tarkastelemaan niitä. Ilmoitamme asiasta tällaisten kyselyiden ensimmäisellä sivulla, jotta voit päättää haluatko osallistua kyselyyn vai et.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Pysyvä yksilöllinen projektikohtainen tunniste


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä


Tietojen yhdistäminen ja täydentäminen

Tarkoitus

Täydennämme hallussamme olevia henkilötietojasi yhdistämällä niitä kolmansien osapuolten tietoihin. Tällä tavoin voimme parantaa paneeliprofiiliasi ja varmistaa, että valitsemme sinulle sinua kiinnostavia kyselyitä.

Käytämme tietojen yhdistämispalveluja (ts. tiedonhallintaan erikoistuneita kolmansia osapuolia) käyttäjiä koskevien lisätietojen hankkimiseen julkisista ja yksityisistä tietolähteistä (kuten sosiaaliset verkostot, vähittäismyyjät ja sisällön tilauspalvelut, joissa käyttäjällä on tili), tai kehittääksemme henkilötietojen avulla ylimääräisiä tai uuden tyyppisiä nimettömiä tietojoukkoja (ts. luomme uuden elämäntapasegmentin kokoamalla käyttäjien koottuja tietoja yhteen muiden kuluttajien tietojen kanssa). Yhdistämispalvelu (datakumppanimme) säilyttää jakamiamme henkilötietojasi vain lyhyen aikaa, käyttää niitä lisätietojen kokoamiseen ja palauttaa sen jälkeen tiedot meille. Datakumppaneillamme on sopimusperusteinen velvoite poistaa niille annetut henkilötiedot eikä niillä ole valtuuksia käyttää tietoja muuhun kuin tätä tiettyä tarkoitusta varten.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, eväste, mobiililaitteen tunniste, virallinen tunnistenumero (ts. ME-numero)


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Mainosten kohdentaminen ja mediankäyttötutkimus

Tarkoitus

Käytämme henkilötietojasi auttaaksemme asiakkaitamme ja datakumppaneitamme täydentämään tietojaan samankaltaisuuteen perustuvien mallinnustekniikoiden avulla.

Kyselyihin osallistumisesi ja profiilitietojesi ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme kohdentamaan mainontaansa paremmin ja luomaan parempia verkkomainontamalleja samankaltaisuuteen perustuvan mallinnuksen tai muiden vastaavien tutkimusmenetelmien avulla. Yhdistämme henkilötietoja, joita keräämme profiilisi, kyselyihin osallistumisesi tai tietojen yhdistämisen kautta, kolmansien osapuolten ja (datakumppaneiden) alustojen tietoihin.

Varmistamme sopimuslausekkein, että sinulle ei automaattisesti kohdenneta mainontaa, vaikka tietojasi on käytetty samankaltaisen ryhmän kokoamiseen, ja että datakumppanimme eivät voi käyttää tietojasi muihin tarkoituksiin.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, eväste, IP-osoite, mobiililaitteen tunniste, virallinen tunnistenumero (ts. ME-numero)


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan


Mainonnan näkyvyys ja sen mittaaminen

Tarkoitus

Evästeisiin perustuvan tietojen yhdistämisen lisäksi (jota voit hallita ja johon voit antaa suostumuksesi paneelitilin kautta) käytämme antamiasi henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, kolmansien osapuolten (eli asiakkaiden ja julkaisijoiden) kanssa toteutettavassa suorassa yhdistämisprosessissa selvittääksemme mainonnan mittaamistutkimustarkoituksissa, käytätkö tiettyä palvelua (kuten sosiaaliset verkostot, verkkosivustot, mobiilisovellukset). Tutkimme, mitä mainoksia olet saattanut nähdä tällaisilla sivustoilla ja alustoilla sekä mittaamme sitä, kuinka tuotemerkkiin kohdistuvat asenteet ja tuotemerkin muistaminen ovat vaikuttaneet myyntiin. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa teemme yhteistyötä, eivät saa käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin.

Kerätyt/käsitellyt tiedot

Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, eväste, IP-osoite, mobiililaitteen tunniste, virallinen tunnistenumero (ts. ME-numero)


Lähde

Saamme nämä tiedot suoraan käyttäjiltä tai yhdistettynä muuhun toissijaiseen tietokantaan

 

3.    Kolmannet osapuolet (asiakkaat ja toimittajat)

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen toimittajille ja käsittelijöille paneelin ylläpitoon liittyvien toimintojen suorittamiseksi voidaksemme tarjota käyttäjille paneelipalveluja ja -toimintoja. Kyseessä voivat olla toimittajat, jotka hallitsevat tai auttavat meitä hallitsemaan paneelien tietokantoja; markkinointiautomaatiota ja asiakkuudenhallintaa; laaduntarkastuksia ja petosten torjuntaa; palkkioiden hallinnointia sekä asiakaspalvelua. Jotkut toimittajat tukevat meitä nimenomaan paneeliprofiilien täydentämisessä, jotta voimme valita osallistujia kyselyihin. Näitä ovat esimerkiksi toimittajat, jotka erikoistuvat muun muassa tietojen yhdistämiseen, verkkomainosten tehokkuuden mittaamiseen ja sosiaalisen median tietojen vuorovaikutukseen. Näille toimittajille jaettavia henkilötietojen luokkia ovat tavallisesti muun muassa nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, evästetunnus, panelistitunnus ja IP-osoite. Henkilötietojasi ei myydä kolmansille osapuolille.

Kolmannen osapuolen datakumppaneillamme ja julkaisijoilla on sopimusperusteinen velvoite pitää kaikki kerätyt ja meille luovutetut sekä meidän keräämäämme niille luovutetut tiedot luottamuksellisina ja suojata niitä meidän käytäntöjämme vastaavin tietoturvastandardein ja -toimenpitein.

 

4.     Luottamuksellisuus, turvallisuus ja toimialan vaatimukset sekä missä henkilötietojasi säilytetään

Suojaamme henkilötietoja toteuttamalla asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia sekä tietojen siirron yhteydessä että vastaanotettuamme tiedot. Käytetyt turvatoimenpiteet ovat yhdenmukaisia henkilötietojen tietosuojaa koskevien yleisesti hyväksyttyjen standardien kanssa.

Sinulta kerättyjä tietoja voidaan siirtää ja/tai tallentaa oman alueesi ulkopuolelle. Lisäksi tietoja voi käsitellä henkilöstö, joka toimii oman alueesi ulkopuolella ja työskentelee meidän tai jonkun toimittajamme palveluksessa. Mikäli henkilötietoja siirretään, tallennetaan tai muutoin käsitellään oman maasi tai alueesi ulkopuolella eikä kyseisen maan tai alueen katsota tarjoavan riittävää tietosuojan tasoa, suojaamme henkilötietoja toteuttamalla ylimääräisiä suojatoimenpiteitä sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi Euroopan talousalueella asuvien käyttäjien kohdalla käytettäisiin mallisopimuslausekkeita, mikäli heidän tietojaan käsiteltäisiin Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tilisi ja henkilötietosi on suojattu salasanalla, ja vain sinulla on oikeus päästä katsomaan omia tietojasi. Suosittelemme, että et paljasta salasanaasi kenellekään, jotta henkilötietosi pysyvät suojattuina. Lightspeed ei koskaan kysy salasanaasi pyytämättä soitetuissa puheluissa tai pyytämättä lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Muista myös kirjautua ulos paneelitililtäsi ja sulkea selainikkuna, kun lopetat sivustomme käyttämisen. Tällä tavoin varmistat, että muut eivät pääse käsiksi henkilötietoihisi ja keskusteluihisi silloin, kun jaat tietokoneen toisten käyttäjien kanssa tai käytät tietokonetta julkisissa tiloissa, esimerkiksi kirjastossa tai internet-kahvilassa. Vaihda salasanasi säännöllisesti.

 

5.     Toimialan standardit

 

Noudatamme monia eri standardeja ja toimialan käytäntöjä käyttäjän sijainnista riippuen, kuten:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS UK)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Evästeilmoitus

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi numeerisen käyttäjätunnisteen avulla, ja jotka tallentavat tiettyjä tietoja verkkoselailustasi. Evästeet tehostavat verkkosivustojen käyttöä ja auttavat käyttäjiä suorittamaan tiettyjä toimintoja. Verkkosivusto lähettää tietoa selaimelle, joka puolestaan luo tekstitiedoston käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Aina kun käyttäjä palaa samalle sivustolle, selain noutaa tiedoston ja lähettää sen sivuston palvelimelle.

Käytämme käyttäytymisen seurantaan valinnaisia evästeitä/ohjelmistosovelluksia, mutta sinun ei ole pakko antaa suostumustasi tällaisten evästeiden/sovellusten käyttöön.

Lähes kaikkien muiden verkkokyselyiden tavoin myös meidän kyselyissämme kerätään tiettyjä tietoja automaattisesti ja ne tallennetaan kyselyn tiedostoihin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi seuraavat: Internetprotokollaosoitteet (IP-osoite), selaintyyppi, internet-palveluntarjoaja, saapumis- ja poistumissivut, käyttöjärjestelmä sekä päivämäärä ja aika.

Käytämme tällaista automaattisesti kerättyä tietoa trendien, kuten selainkäytön, analysoimiseen ja sivuston hallinnoimiseen esimerkiksi kyselykokemuksen optimoimiseksi selaintyypin mukaan. Saatamme myös käyttää IP-osoitettasi tarkastaessamme, onko johonkin kyselyyn osallistuttu useita kertoja samasta IP-osoitteesta, sekä suojaamaan liiketoimintaamme vilpilliseltä toiminnalta.

Lightspeed jakaa evästeet kolmeen eri kategoriaan:

 1. Evästeet, joita tarvitaan paneelisivuston käyttöön
 2. Turvallisuuteen liittyvät evästeet
 3. Käyttäytymistä ja mainontaa tutkivat evästeet.

Jos haluat lisätietoja, kirjaudu sisään sivustollemme ja tarkastele evästeasetuksia, joita voit muokata niin halutessasi.

 

7.     Tietojen virheettömyys

 

Toteutamme kohtuullisia toimenpiteitä, joiden avulla pidämme hallussamme olevat henkilötiedot virheettöminä, täydellisinä ja ajantasaisina kauttasi ja/tai asiakkaittemme kautta saamiemme uusimpien tietojen perusteella.

Luotamme siihen, että pidät henkilötietosi virheettöminä, täydellisinä ja ajantasaisina vastaamalla kysymyksiin rehellisesti. Sinulla on vastuu ilmoittaa meille henkilötietojen mahdollisista muutoksista.

 

8.     Lasten tiedot 

 

Lightspeed ymmärtää tarpeen suojata lapsilta kerättyjä henkilötietoja tiukemmin turvatoimin. Emme koskaan tarkoituksellisesti pyydä lapsia, jotka ovat asuinmaasi viranomaisten mukaan alaikäisiä, osallistumaan kyselyihin ilman huoltajan suostumusta. Jos alaikäisten lasten osallistuminen on tietyn projektin kannalta välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista, varmistamme, että olemme hankkineet luvan lapsen vanhemmalta ja/tai huoltajalta. Lightspeed kertoo vanhemmille ja/tai huoltajille kyselyn aiheesta, mahdollisista lapsista kerätyistä henkilötiedoista tai arkaluonteisista tiedoista, tietojen käyttötavasta sekä siitä, kenelle Lightspeed saattaa jakaa tällaisia tietoja. Lightspeed ei myy lasten henkilötietoja.

Vaikka lapsi vastaisikin kyselyyn itse, on vanhemman ja/tai huoltajan vastuulla valvoa lasta.

 

9.     Arkaluonteiset tiedot 

 

Toisinaan Lightspeed voi kerätä henkilötietoja, jotka luokitellaan ”erityisiin tietoryhmiin” kuuluviksi henkilötiedoiksi. Näitä ovat mm. rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot tai biometriset tiedot luonnollisen henkilön tunnistamiseksi, terveyttä koskevat tiedot tai tiedot, jotka koskevat luonnollisen henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista. Tällaisten tietojen antaminen on aina vapaaehtoista.

 

10.     Yksityishenkilöiden oikeudet 

 

Jos haluat tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi, voit lähettää meille siitä kirjallisen pyynnön sähköpostitse tai postitse osoitteisiin, jotka on annettu jäljempänä osiossa ”Ota yhteyttä”. Tietopyyntöä tehdessäsi sinua pyydetään antamaan panelistitunnuksesi tai muita asiaankuuluvia tunnisteita. Voimme myös pyytää sinua toimittamaan kopion voimassa olevasta viranomaisen myöntämästä tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta (kuten ajokortti tai passi), jos meidän on vahvistettava pyyntösi.

Sinulla on seuraavat omia henkilötietojasi koskevat oikeudet:

 1. oikeus muuttaa mieltäsi ja perua suostumuksesi
 2. oikeus tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi
 3. oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot
 4. oikeus poistaa henkilötietosi järjestelmistämme, ellei oikeutettu etumme salli tietojen käsittelyn jatkamista
 5. oikeus siirtää henkilötiedot (oikeus tietojen siirrettävyyteen)
 6. oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 7. oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 8. oikeus kieltäytyä henkilötietojesi myynnistä (jos myymme tietojasi) ja
 9. oikeus olla joutumatta syrjinnän kohteeksi siksi, että käytät sovellettavien tietosuojalakien mukaisia oikeuksia.

Tarvittaessa ilmoitamme pyynnöstäsi tekemistämme muutoksista myös kolmansille osapuolille, joille olemme siirtäneet henkilötietojasi. Huomaa, että vaikka Lightspeed välittää tiedon tällaisille kolmansille osapuolille, sen vastuulla ei ole varmistaa, että ne noudattavat pyyntöäsi. Sinulla voi olla mahdollisuus tarkastella kolmansien osapuolien hallussa olevia henkilötietojasi ja oikaista, muuttaa tai poistaa virheelliset tiedot.

 

11.     Tietojen tallentaminen ja säilytys

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista niiden tarkoituksenmukaisen ja lakisääteisen käytön kannalta. Lightspeed säilyttää henkilötietojasi koko paneelien jäsenyytesi ajan. Jos päätät paneelien jäsenyytesi, säilytämme tietojasi enintään kolme kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen, ellei laki toisin edellytä. Henkilötiedot, joita ei enää tarvita, hävitetään siten, että niiden luottamuksellisuus ei vaarannu.

Yrityksemme liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman ja ISO 27001-, ISO 9001-, ISO 20252 -standardien sekä tiettyjen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti otamme arkistoitavia varmuuskopioita sähköisistä järjestelmistämme. Tällaisia arkistoja säilytettään tietyn ajanjakson ajan tiukasti kontrolloidussa ympäristössä. Ajanjakson päätyttyä tiedot poistetaan ja tuhotaan tietojen hävittämiseksi kokonaan.

 

12.     Tietosuojakäytännön päivitykset

 

Tietosuojakäytäntömme tarkistetaan säännöllisesti ja sitä voidaan toisinaan muuttaa, kuitenkin vähintään 12 kuukauden välein. Tietosuojakäytännön viimeisin versio löytyy aina verkkosivustoltamme tai paneeliportaalista. Ilmoitamme ajankohdan, jolloin tietosuojakäytäntö on viimeksi tarkistettu. Vähäisistä tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan ainoastaan paneelien sivustoilla. Jatkamalla muutosten jälkeen paneelisivustojen ja palvelujen käyttöä osoitat yksiselitteisesti hyväksyneesi muutokset.

 

13.     Yhteydenotto meihin

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita yksityisyydestäsi tai Lightspeed-tietosuojakäytännöistä (tai esimerkiksi haluat peruuttaa tilauksen), ota meihin yhteyttä.

Tietosuojavastaavamme (DPO) nimi on Ravinder Roopra, ja voit ottaa yhteyttä Lightspeediin:

 1. Sähköpostitse osoitteeseen privacy@lightspeedresearch.com 
 2. Postitse osoitteeseen: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom
 3. Soittamalla maksuttomaan 1-800 numeroon, joka on ilmoitettu Kantar.com-sivustolla (vain jos olet Yhdysvalloissa).

 

14.     Valitukset ja maakohtainen tietojen luovuttaminen

Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on lakisääteinen oikeus kannella asiasta tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Voit tehdä niin siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinaisesti asut tai jossa työpaikkasi sijaitsee, tai paikassa, jossa mahdollinen tietosuojarikkomus on tapahtunut. Löydät oman maasi valvontaviranomaisen yhteystiedot sille varatulta sivulta.

 

 

TAKAISIN YLÖS