Opbygning af et fællesskab, hvor der sættes pris på forskellighed

Opbygning af et fællesskab, hvor der sættes pris på forskellighed
Kategori

Opbygning af et fællesskab, hvor der sættes pris på forskellighed

Alle er velkomne

Vi mener, at mangfoldighed fremmer innovation. Derfor fejrer vi i dag, på World Day of Cultural Diversity, mange meninger og synspunkter. Vores engagement i at være inkluderende på tværs af etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuel orientering, alder, køn, fysisk eller psykisk svækkelse og erfaring driver os fremad hver dag.

Mangfoldighed er et brændstof for vores globale og multikulturelle fællesskab.

Tag dit autentiske selv med til LifePoints.