Motivationscitater - Man må også handle

Viden er ikke nok, man må også anvende den. Vilje er ikke nok, man må også handle.

Motivationscitater - Man må også handle

Viden er ikke nok, man må også anvende den.

Vilje er ikke nok, man må også handle.

Johann Wolfgang von Goethe