Podmínky programu odměn LifePoints

Podmínky programu odměn LifePoints

 

Podmínky programu odměn LifePoints

 1. Tyto Podmínky věrnostního programu LifePoints („Pravidla“) platí pro všechny propagační akce pořádané společností Lightspeed včetně, kromě jiných, Bodového programu uváděného na webových stránkách panelu LifePoints („webové stránky“). LifePoints („LifePoints“) je název panelu, který provozuje společnost Lightspeed.

Shromažďování Bodů LifePoints

 1. Po vaší registraci u LifePoints vám budou udělovány odměny ve formě bodů („Points“) nebo jiné typy odměn LifePoints, pokud se zúčastníte různých aktivit na webových stránkách.
 2. Když se zaregistrujete u LifePoints, váš účet získává status „aktivní“, můžete se podílet na všech aktivitách, na které vás společnost Lightspeed pozvala a můžete využívat všechny výhody LifePoints, jako jsou přístup k našim službám, vaše odměny a komunikace s personálem společnosti Lightspeed. Svůj účet udržíte ve stavu „aktivní“, pokud jste se registrovali u LifePoints a zúčastníte se průzkumu nebo jiné aktivity na webových stránkách během 30 dnů od počáteční registrace nebo během jakéhokoli období trvajícího 90 dnů.
 3. V současnosti můžete body Points získat účastí ve většině průzkumů. Pokud se za průzkum neudělují body Points, bude to zřetelně uvedeno na webových stránkách na začátku průzkumu nebo v e-mailu od nás s pozvánkou do průzkumu.
 4. Váš účet může být pozastaven, nastane-li jedna z následujících situací:

  • Po registraci u LifePoints se neúčastníte
  • Během prvních 30 dnů po registraci u LifePoints se nezúčastníte žádného průzkumu
  • Nezúčastníte se žádného průzkumu během jakéhokoli období trvajícího 90 dnů

  Jestliže váš účet byl pozastaven nebo uzavřen, máte právo požádat společnost Lightspeed, aby tuto situaci prošetřila. V této věci byste se měli obrátit na náš tým podpory. Máte-li pocit, že váš účet byl neoprávněně pozastaven nebo uzavřen, musíte společnost Lightspeed kontaktovat e-mailem během šedesáti (60) dnů od okamžiku, kdy domnělá chyba vznikla, a zcela vysvětlit podstatu vaší žádosti připojením veškerých relevantních informací poskytujících důkazy k této nesrovnalosti. Po obdržení vaší zprávy vaši žádost prošetříme a naše rozhodnutí vám oznámíme do třiceti (30) dnů. Kdybychom na rozhodnutí o vaší žádosti potřebovali delší lhůtu, oznámíme vám to a pokusíme se vydat rozhodnutí, jakmile to bude rozumnými prostředky proveditelné. Jakékoli naše rozhodnutí o takové žádosti bude konečné.
 5. Společnost Lightspeed vám nebude zasílat žádná oznámení o zrušení a propadnutí vašich bodů Points. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo na vlastní rozhodování o změnách těchto pravidel pro rušení a propadnutí bodů.
 6. Svůj účet můžete kdykoliv zrušit tím, že na našich webových stránkách přejdete do svého účtu, kliknete na „Zrušit můj účet“ a váš účet se ihned zruší. V případě jakýchkoli potíží souvisejících s rušením vašeho účtu se prosím obraťte na tým podpory. Tým podpory vám odpoví, jakmile to bude rozumnými prostředky proveditelné. Ihned po výmazu nebo po vašem opuštění LifePoints bude váš účet uzavřen. Vyjadřujete své porozumění i svůj souhlas s tím, že v souladu s výše uvedeným okamžikem pozastavení, zrušení či uzavření vašeho účtu zanikají vaše práva na přístup ke službám a veškeré body Points zapsané na vašem účtu v takovém okamžiku propadají nezávisle na tom, jak a kdy byly nahromaděny. Společnost Lightspeed může kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit váš účet.
 7. Body Points budou připsány na účet člena nejpozději do 30 dní po vyplnění průzkumu a bude je možno využít, jakmile budou připsány na účet. Společnost Lightspeed věnuje přiměřenou péči tomu, aby zajistila, že body Points jsou na účet připsány správně. Nicméně odpovědnost za to, že vaše body Points jsou na účet připsány správně, nesete vy a také vy musíte společnost Lightspeed do 2 měsíců od vyplnění průzkumu upozornit, pokud body LifePoints nebyly připsány na váš účet.

Hodnoty Bodů LifePoints

 1. Za absolvovanou aktivitu obdržíš určitý počet bodů LifePoints (podle složitosti). Počet bodů LifePoints, které jsou k dispozici za danou aktivitu, bude uveden na webových stránkách.
 2. Svůj celkový počet bodů LifePoints si můžeš kontrolovat online na stránce pro členy v rámci webových stránek.
 3. Body LifePoints jsou pouze tvoje a bez písemného svolení společnosti Lightspeed nejsou přenositelné. Nejsou považovány za majetek a jaké takové nemůžeš svoje body bez písemného svolení společnosti Lightspeed prodávat, převádět ani připisovat žádné jiné osobě.

Používání Bodů LifePoints

 1. Svoje body můžeš použít pouze v případě, že jich máš dostatečný počet k výběru ceny na webových stránkách za nejnižší počet bodů a pokud máš platný účet.
 2. Veškeré body LifePoints se musejí použít online. Pro použití bodu je nutno přejít na stránku pro členy. Společnost Lightspeed může v budoucnosti výhradně sama rozhodnout, zda přidá nebo nahradí další způsoby použití bodů LifePoints.
 3. Hodnota bodů LifePoints se liší v závislosti na vybrané ceně. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo na změnu této hodnoty bez předchozího upozornění. Tato změna bude uvedena na webových stránkách nebo v těchto Pravidlech.
 4. Body LifePoints lze v současnosti používat k výměně za dárkové poukázky.
 5. Body LifePoints lze používat na webových stránkách. Další podrobnosti o tomto způsobu lze nalézt na webových stránkách. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo na změnu nabídky zboží nebo dárkových poukázek na webových stránkách dle vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění. Uznáváš, že společnost Lightspeed nenese odpovědnost za žádné kroky našich partnerů pro odměny v souvislosti s využíváním bodů LifePoints.
 6. Hodnota zvolené odměny nesmí přesáhnout počet bodů LifePoints na tvém účtu. Můžeš si však vybrat odměnu s nižší hodnotou. Veškeré nevyužité body LifePoints zůstanou na tvém účtu pro budoucí použití. Okamžité po použití bodů LifePoints to bude z účtu odečten odpovídající počet bodů.
 7. O bodech LifePoints nelze vyjednávat a lze je použít pouze pro odměny uvedené výše nebo na webových stránkách..
 8. Odměny získané výměnou za body LifePoints nelze měnit, vracet ani směňovat za hotovost.
 9. Z důvodů barevných odchylek při tisku a aktualizací výrobců nemusejí odměny vyobrazené na webových stránkách nutně odpovídat přesným barvám a modelům skutečných odměn.
 10. V případě, že určitá odměna není k dispozici, si společnost Lightspeed vyhrazuje právo na náhradu jakékoli odměny odměnou odpovídající nebo vyšší hodnoty.

Správa Odměn

 1. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo pověřit správou bodového programu a odměn třetí stranu. Ohledně údajů, které budou předány třetím stranám za účelem správy bodového programu a odměn, je nutno si přečíst Zásady ochrany osobních údajů.
 2. Společnost Lightspeed nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které utrpíš z důvodu jakékoli chyby nebo opomenutí ze strany třetí strany při správě nebo poskytování odměn.
 3. Společnost Apple se na soutěži ani loterii provozované službou Lightspeed nijak nepodílí.
 

ZPĚT NA ZAČÁTEK