Zásady ochrany osobních údajů LifePoints Panel

Zásady ochrany osobních údajů LifePoints Panel

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lightspeed

Poslední aktualizace: September 23rd, 2020

 

1.    Úvod

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují závazky společnosti Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA, a jejích poboček včetně společnosti Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, Londýn, SE1 2QY, Velká Británie („společnost Lightspeed“), která je členem skupiny Kantar („skupina Kantar“), ve vztahu k ochraně osobních údajů členů panelu a upravují práva členů panelu s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na panely společnosti Lightspeed známé jako LifePoints a All Global Circle, které jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů označovány jako panely společnosti Lightspeed („panely“). Z důvodu srozumitelnosti jsou tyto zásady veřejně dostupné na stránkách panelu LifePoints jako „zásady osobních údajů panelu LifePoints“ a na stránkách panelu All Global Circle jako „zásady osobních údajů panelu All Global Circle“. Panely provozuje společnost Lightspeed a pro členy panelů je společnost Lightspeed správcem údajů. Účast v našich panelech, průzkumech a výzkumech je zcela dobrovolná. Registrací do panelů a přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a rozumíte jim. Žádáme vás, abyste si tyto zásady osobních údajů pečlivě přečetli.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsou osobní údaje informace, které se týkají identifikovatelné žijící osoby (nebo odpovídajícího platného pojmu ve vaší jurisdikci – například v Kalifornii se osobní údaje týkají také konkrétní domácnosti).

 

2.    Zákonné shromažďování a použití osobních údajů  

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme několika způsoby, např. prostřednictvím našich webových stránek (portál vašeho panelu), našich mobilních aplikací a dalších činností (sociálních sítí, aplikací a online), osobních či telefonických studií nebo dalších výzkumných činností. V budoucnu můžeme přidat další způsoby a činnosti, vždy však budeme postupovat v souladu s těmito zásadami.

Níže jsou uvedeny bližší informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Zákony po nás také vyžadují, abychom vám sdělili právní základ zpracování vašich osobních údajů. Tyto právní základy jsou uvedeny níže a mohou se pro jednotlivé případy použití lišit:

 1. Máme váš souhlas k použití vašich osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy uzavřené s vámi.
 3. Vaše údaje potřebujeme zpracovávat k plnění zákonné povinnosti.
 4. Vaše údaje potřebujeme zpracovávat, abychom ochránili vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy někoho jiného.
 5. Zpracování je nezbytné k plnění úkolu ve veřejném zájmu.
 6. Použití vašich osobních údajů je nezbytné pro naše oprávněné zájmy či oprávněné zájmy našich klientů (v tom případě vysvětlíme, o jaké účely se jedná).

Nikdy se nedopouštíme nepravdivých prohlášení o sobě ani o tom, co děláme. Obdržíte-li e-mail, který se vás týká a uvádí, že je od nás, obraťte se na nás prosím podle informací uvedených v oddílu „Jak nás kontaktovat“.

 

Provoz našich webových stránek

Účel

Ujištění, že obsah z našich stránek bude efektivně prezentován podle zařízení, které k návštěvě stránek používáte.

Analýza statistických údajů o procházení uživatelů a jeho vzorcích.

Shromažďované/zpracovávané údaje

IP adresa, informace o operačním systému, typ prohlížeče


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás.


Registrace a správa panelu

Účel

Správa vašeho profilu na panelu a komunikace s vámi, což zahrnuje informování o panelu, výběr vašich budoucích průzkumů, kontaktování kvůli účasti v našem průzkumu a další výzkumné činnosti, vystavení vaší motivační odměny, poskytování podpory v případě žádosti o ni atd.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, ID mobilního zařízení, číslo lékařského vzdělání (USA), číslo GMC (Velká Británie), číslo RPPS (Francie), registrační číslo (Španělsko), demografické údaje a veškeré údaje, které nám o sobě a své domácnosti sdělíte


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás.


Průzkum trhu

Účel

Zjišťování názorů na určité produkty a služby nebo toho, jak se chováte v různých situacích.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, hlas, fotografie, názor


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímood vás.


Vědecký výzkum pro akademické instituce, ústavy veřejného zdraví nebo výzkumné instituce.

Účel

Mimo jiné klinické studie, výzkum ekonomické stránky a výsledků zdravotní péče, neintervenční studie, reálný výzkum, pozorovací studie, epidemiologický výzkum

Shromažďované/zpracovávané údaje

Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, údaje o zdravotním stavu (např. onemocnění, zdravotní stav, diagnóza, vzorec léčby, nesplněné potřeby)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás, případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


Vědecký výzkum pro komerční společnosti a charitativní výzkumné organizace.

Účel

Mimo jiné klinické studie, výzkum ekonomické stránky a výsledků zdravotní péče, neintervenční studie, reálný výzkum, pozorovací studie, epidemiologický výzkum

Shromažďované/zpracovávané údaje

Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, údaje o zdravotním stavu (např. onemocnění, zdravotní stav, diagnóza, vzorec léčby, nesplněné potřeby)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás, případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


Monitorování bezpečnosti (hlášení nežádoucích účinků v rámci farmakovigilance)

Účel

Hlášení nežádoucích účinků během našich studií kompetentním úřadům.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, onemocnění, léčba, užívaný přípravek a nežádoucí účinky


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás, případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


Zveřejnění

Účel

Sdělení nebo zpřístupnění údajů na základě soudní či jiné obsílky, příkazu, rozkazu nebo podobných a dalších zákonných či regulačních požadavků. Požadované údaje poskytneme příslušným úřadům.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Identifikátor, jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, získaná motivační odměna


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás, případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


FOchrana před podvody

Účel

Ochrana našich obchodních zájmů před podvodným chováním.

Shromažďované/zpracovávané údaje

IP adresa, technické parametry prohlížeče, technické parametry zařízení, poštovní adresy, e-mailové adresy, úřední identifikační číslo (tzn. lékařské vzdělávací číslo)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás.


Jedinečnost účasti v průzkumu

Účel

Prevence duplicitních záznamů stejných osob v průzkumech v souladu s našimi obchodními podmínkami.

Shromažďované/zpracovávané údaje

IP adresa, technické parametry prohlížeče, technické parametry zařízení


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás.


Sledování odpovědí respondentů s opakovanou účastí (projekty se speciálním formátem výzkumu)

Účel

Když se účastníte našich průzkumů, obvykle používáme dočasné ID, díky němuž jsou vaše odpovědi v průzkumu pro naše klienty anonymní. Někteří naši klienti však mají specifický formát výzkumu, při jehož tvorbě jsou potřeba údaje o tom, jak se váš názor vyvíjel v průběhu času. Pro tento specifický typ projektů, kterým říkáme „sledovací“ projekty, budeme používat trvalá ID a budeme vás o tom informovat před zahájením každého takového průzkumu. Vaše odpovědi na průzkum budou považovány za osobní údaje a budete mít právo na přístup k nim. Tyto projekty budou hned na první stránce průzkumu obsahovat upozornění, abyste o nich věděli a mohli se rozhodnout, zda se jich zúčastníte.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Trvalý jedinečný identifikátor konkrétního projektu


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás.


Porovnávání a obohacování údajů

Účel

Údaje, které o vás máme v držení, obohacujeme tím, že porovnáváme vaše osobní údaje se třetími stranami. To nám umožňuje zlepšovat váš profil na panelu a zajistit, že pro vás budeme vybírat relevantní průzkumy.

Využíváme služby porovnávání (tzn. třetí strany, které se specializují na správu údajů) k získání dalších údajů o vás z veřejných a soukromých zdrojů údajů (např. sociální sítě, maloobchodní prodejci a služby předplaceného obsahu, u nichž máte účet) nebo využití vašich osobních údajů jako pomůcky k získání dalších či nových typů anonymních souborů údajů (tzn. slučujeme vaše souhrnné údaje s údaji od jiných spotřebitelů z důvodu vytvoření nového segmentu životního stylu). Služba porovnávání (náš datový partner) má na krátkou dobu v držení osobní údaje, které s ní sdílíme, používá je k sestavení dalších údajů a následně nám vrátí zkombinované údaje. Datoví partneři jsou smluvně vázáni vymazat údaje, které s nimi sdílíme, a nejsou autorizováni k jejich použití jakkoli jinak než pro tento konkrétní účel.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubor cookie, číslo ID mobilního zařízení, úřední identifikační číslo (tzn. lékařské vzdělávací číslo)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


Cílení reklamy a výzkum v oblasti nákupu reklamního prostoru v médiích

Účel

Vaše osobní údaje používáme, abychom pomáhali našim klientům a datovým partnerům obohacovat jejich údaje pomocí technik modelování na základě podobnosti.

Díky vaší účasti v našich průzkumech a vašim profilovým údajům můžeme našim klientům pomáhat zlepšovat cílení jejich reklamy a vytvářet lepší modely online reklamy prostřednictvím modelování na základě podobnosti nebo podobných výzkumných metodologií. Vaše osobní údaje, které o vás shromažďujeme prostřednictvím budování profilu, účasti v průzkumech nebo porovnávání údajů, budeme používat k porovnání se třetími stranami a platformami (našimi datovými partnery).

Do smluv přidáváme záruky zajišťující, že nebudete automaticky oslovováni pro komerční účely v důsledku toho, že vaše údaje slouží k vytváření publika na základě podobnosti a že naši datoví partneři nebudou moci vaše údaje používat pro žádné jiné účely.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubor cookie, IP adresa, číslo ID mobilního zařízení, úřední identifikační číslo (tzn. lékařské vzdělávací číslo)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.


Zobrazování a hodnocení reklam

Účel

Kromě porovnávání na základě souborů cookie (které můžete ovládat a souhlasit s nimi prostřednictvím panelového účtu) budeme osobní údaje, které nám poskytnete (např. e-mailovou adresu), používat v rámci procesu přímého porovnávání se třetími stranami (tzn. našimi klienty a vydavateli), abychom určili, zda jste uživatelem dané služby (např. sociální sítě, webových stránek, mobilní aplikace) pro účely výzkumu hodnocení reklam. Uvedeme, jakým reklamám můžete být na těchto stránkách a platformách vystaveni, a budeme hodnotit, jaký vliv na tržby mají postoje ke značce či znalost značky. Třetí strany, se kterými spolupracujeme, nesmějí údaje používat pro žádné jiné účely.

Shromažďované/zpracovávané údaje

Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubor cookie, IP adresa, číslo ID mobilního zařízení, úřední identifikační číslo (tzn. lékařské vzdělávací číslo)


Zdroj

Tyto údaje získáváme přímo od vás případně je získáváme zkombinováním jiných vedlejších databází.

 

3.    Třetí strany (klienti a dodavatelé)

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli a zpracovateli, kteří jsou třetími stranami, pro účely provádění činností souvisejících se správou panelu z důvodu poskytování panelových služeb a činností. To může zahrnovat dodavatele spravující nebo poskytující asistenci při správě našich panelových databází, automatizaci marketingu a CRM, kontrole kvality a prevenci podvodů, správě motivačních odměn a poskytování péče o zákazníky. Někteří dodavatelé s námi pracují konkrétně na obohacování vašeho profilu na panelu, abychom vás mohli vybírat do průzkumů (např. dodavatelé specializující se mimo jiné na porovnávání údajů, hodnocení efektivity online reklamy a nakládání s údaji na sociálních sítích). Kategorie osobních údajů sdílených s těmito dodavateli obvykle zahrnují mimo jiné jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, ID souboru cookie, ID člena panelu a IP adresu. Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Naši partneři a vydavatelé z řad třetích stran jsou všichni smluvně vázáni k tomu, aby zajistili důvěrnost veškerých údajů, které shromažďují a předávají nám nebo které shromažďujeme a předáváme jim, přičemž musí zajistit ochranu pomocí bezpečnostních norem a postupů, které odpovídají našim vlastním.

 

4.     Důvěrnost, zabezpečení a oborové požadavky a kde uchováváme osobní údaje

Přijímáme technologická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů během jejich přenosu i poté, co je obdržíme. Naše bezpečnostní postupy odpovídají obecně přijímaným normám používaným na ochranu osobních údajů.

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být předávány nebo uchovávány mimo vaše území. Mohou je také zpracovávat pracovníci působící mimo vaše území, kteří pracují pro nás nebo některého z našich dodavatelů. Pokud budou vaše osobní údaje předávány, uchovávány nebo jinak zpracovávány mimo vaši zemi či území v místě, které neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů, zavedeme dodatečné záruky ochrany vašich osobních údajů vyžadované platnými zákony. Pokud se například nacházíte v EHP, budou při zpracování vašich údajů mimo EHP použity standardní smluvní doložky.

Vaše údaje o účtu a osobní údaje jsou chráněny heslem, abyste přístup k nim měli pouze vy a nikdo jiný. K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů doporučujeme, abyste své heslo nikomu nesdělovali. Společnost Lightspeed vás o vaše heslo nebude nikdy žádat v rámci nevyžádaných telefonických hovorů ani e-mailů. Nezapomeňte se také po skončení návštěvy našich webových stránek odhlásit z účtu na panelu a zavřít okno prohlížeče. Tím zajistíte, že k vašim osobním údajům a korespondenci nezíská přístup nikdo jiný, pokud počítač sdílíte s dalšími osobami nebo používáte veřejný počítač (např. v knihovně nebo internetové kavárně). Měňte si prosím pravidelně heslo.

 

5.     Oborové normy

 

V závislosti na vaší lokalitě dodržujeme různé normy a oborové kodexy. Patří k nim:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS UK)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Informace o souborech cookie

 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení. Webové stránky přidělí uživateli číselné ID a ukládají určité informace o tom, jak se uživatel na internetu chová. Umožňují uživatelům efektivně se orientovat na webových stránkách a používat určité funkce. Webové stránky odesílají údaje do prohlížeče, který poté vytvoří textový soubor v počítači či mobilním zařízení uživatele. Vždy, když se uživatel vrátí na stejné webové stránky, prohlížeč tento soubor načte a odešle jej na server webových stránek.

Pro účely výzkumu sledování chování uživatelů používáme volitelné soubory cookie / softwarové aplikace, ale pouze v případě, že jste nám dali souhlas s jejich používáním.

Jako u většiny online průzkumů shromažďujeme určité údaje automaticky a ukládáme je do datových souborů průzkumů. Tyto údaje mohou zahrnovat: adresy internetového protokolu (IP adresy), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, stránky, ze kterých jste na naše stránky přišli, stránky, na které jste z našich stránek odešli, operační systém a časové razítko s datem a časem.

Tyto automaticky shromažďované údaje používáme k analýze trendů, jakými je používání prohlížeče a správa stránek (např. k optimalizaci prostředí průzkumů v závislosti na typu prohlížeče). Vaši IP adresu můžeme také používat ke kontrole, zda se průzkumu z dané IP adresy zúčastnilo více respondentů, a také k ochraně našeho podnikání před podvodným jednáním.

Společnost Lightspeed řadí soubory cookie do tří kategorií:

 1. soubory cookie nutné k používání stránek panelů,
 2. bezpečnostní soubory cookie,
 3. soubory cookie pro účely výzkumu chování či reklamy.

Chcete-li se dozvědět více, přihlaste se k účtu a přejděte na stránku předvoleb souborů cookie, kde lze upravit nastavení souborů cookie.

 

7.     Přesnost

 

Abychom zajistili, že jsou osobní údaje v našem držení či pod naší kontrolou přesné, úplné a aktuální, přijímáme náležitá opatření vycházející z nejnovějších údajů, které nám poskytnete vy nebo náš klient.

Spoléháme se na vás, že nám pomůžete udržovat vaše osobní údaje přesné, úplné a aktuální tím, že na naše otázky budete odpovídat upřímně. Nesete odpovědnost za to, že nás budete o případných změnách vašich osobních údajů informovat.

 

8.     Osobní údaje dětí 

 

Společnost Lightspeed uznává potřebu zajistit ve vztahu k osobním údajům shromažďovaným od dětí další opatření na ochranu osobních údajů. Nezletilé děti, které jsou mladší, než je zákonem stanovený věk v zemi, ve které žijete, nikdy vědomě nevyzýváme k účasti ve výzkumných studiích bez svolení rodičů. Je-li v rámci konkrétního projektu nezbytné a vhodné zapojit přímo děti mladší, než je zákonem stanovený věk, přijímáme opatření zajišťující svolení rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Společnost Lightspeed poskytne rodičům či zákonným zástupcům informace o tématu průzkumu, o případných osobních či citlivých údajích, které mohou být od dětí shromažďovány, o způsobu jejich použití a o tom, zda a komu může společnost Lightspeed tyto údaje předávat. Osobní údaje dětí neprodáváme.

Odpovědnost za dohled nad dítětem při vyplňování průzkumu nese rodič nebo zákonný zástupce.

 

9.     Citlivé údaje  

 

Společnost Lightspeed může příležitostně shromažďovat osobní údaje klasifikované jako „zvláštní kategorie” osobních údajů. Ty zahrnují údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, genetické údaje, biometrické údaje pro potřeby jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci. Vždy si můžete vybrat, zda nám tyto údaje poskytnete.

 

10.     Práva jednotlivců  

 

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o vás máme v držení, pošlete písemnou žádost na e-mailovou či poštovní adresu uvedenou níže v oddílu „Jak nás kontaktovat“. V žádosti uveďte své ID člena panelu nebo jiné příslušné identifikátory. Můžeme vás rovněž požádat o předložení kopie platného úředního dokladu totožnosti (např. řidičského průkazu nebo pasu) k ověření vaší žádosti.

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:

 1. právo změnit názor a odvolat svůj souhlas;
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům;
 3. právo na opravu svých osobních údajů;
 4. právo na výmaz svých osobních údajů z našich systémů, nemáme-li důvody založené na oprávněném zájmu, abychom nadále tyto údaje zpracovávali;
 5. právo na přenositelnost svých osobních údajů (právo přenositelnosti);
 6. právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 7. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 8. právo výslovně nesouhlasit s prodejem svých osobních údajů (pokud je prodáváme);
 9. právo nebýt vystaven(a) diskriminaci při uplatňování jakýchkoli práv, která vám přiznávají platné zákony o ochraně osobních údajů.

V případě nutnosti budeme také o změnách, které provedeme na základě vaší žádosti, informovat třetí strany, kterým jsme vaše osobní údaje předali. Upozorňujeme, že přestože společnost Lightspeed těmto třetím stranám tento požadavek sdělí, neodpovídá za opatření, které v reakci na něj tyto třetí strany přijmou. Můžete mít přístup k osobním údajům drženým těmito třetími stranami a v případě jejich nepřesnosti je opravit, upravit či vymazat.

 

11.     Uchovávání a archivace údajů

 

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro zamýšlený účel a zákonné použití. Společnost Lightspeed bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete členem panelů. Odhlásíte-li se z panelů, vaše osobní údaje budeme uchovávat nejdéle tři měsíce po odhlášení, nebude-li zákon vyžadovat jinak. Osobní údaje, které již nebudou potřeba, budou odstraněny způsobem, který zajišťuje, aby nebyla porušena jejich důvěrnost.

V rámci plánu zajištění kontinuity podnikání společnosti a na základě požadavků norem ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 a určitých zákonů jsou naše elektronické systémy zálohovány a archivovány. Tyto archivy jsou uchovávány po stanovenou lhůtu v přísně kontrolovaném prostředí. Po vypršení platnosti jsou údaje vymazány a zničeny, aby bylo zajištěno jejich úplné odstranění.

 

12.     Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

 

Naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a příležitostně (nejméně jednou za 12 měsíců) upravujeme. Nejaktuálnější verze zásad bude vždy k dispozici na našich webových stránkách nebo na portálu vašeho panelu. Uvedeme, kdy byly zásady naposledy revidovány. Jiné než podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou oznamovány pouze na stránkách panelů. Váš pokračující přístup ke stránkám a službám panelů po těchto změnách je vyjádřením vašeho souhlasu s nimi.

 

13.     Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně ochrany osobních údajů nebo postupů společnosti Lightspeed v oblasti ochrany osobních údajů (nebo pokud chcete například zrušit zasílání zpráv) nás můžete kdykoli kontaktovat.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů se jmenuje Ravinder Roopra a společnost Lightspeed lze kontaktovat:

 1. zasláním e-mailu na adresu privacy@lightspeedresearch.com 
 2. zasláním dopisu na adresu: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom
 3. Telefonicky na bezplatném čísle 1-800 uvedeném na stránkách Kantar.com (pouze pokud se nacházíte v USA).

 

14.     Complaints &Stížnosti a zpřístupnění v jednotlivých zemích

Domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů z naší strany dochází k porušování zákonů o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU nebo v jurisdikci vašeho obvyklého bydliště, místě výkonu práce či místě, kde podle vás k porušení došlo. Kontaktní údaje dozorového úřadu ve vaší zemi naleznete na příslušné stránce .

 

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK