Termenii și condițiile calității de membru LifePoints

Termenii și condițiile calității de membru LifePoints

 

ULTIMA ACTUALIZARE: 20 februarie 2024

Acești Termeni și condiții cu privire la statutul de membru LifePoints („Termeni”, „Contract”) descriu termenii și condițiile aplicabile panelurilor LifePoints operate și deținute de Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 SUA („Lightspeed”, „Noi”), o companie a grupului Kantar („Kantar”). Prezentul Contract stabilește angajamentele Lightspeed și ale Membrilor panelurilor LifePoints în ceea ce privește participarea lor la Paneluri (după cum este definit aici prin fiecare termen scris cu majuscule). Trebuie să citiți acești Termeni, să-i înțelegeți și să-i examinați periodic pentru actualizări. Participarea dvs. ca Membru al unui Panel LifePoints înseamnă că înțelegeți și vă asumați obligațiile stipulate în prezentul Contract. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii, nu utilizați site-ul nostru web și nici serviciile noastre.

Pentru claritate, acești Termeni se aplică accesului și utilizării site-urilor, aplicațiilor sociale și mobile ale Lightspeed (colectiv, „Site-ul”) și serviciilor furnizate de Lightspeed, inclusiv Grupul LifePoints Lightspeed și serviciile de cercetare aferente.

 

1. Serviciile

Serviciile permit persoanelor în viață care îndeplinesc anumite cerințe de eligibilitate să se înregistreze ca membru („Membru al panelului”) al panelului nostru de cercetare („Panelul”) și să participe la diferitele activități de cercetare online și offline („Activități”) puse la dispoziție și propuse de Lightspeed (denumite colectiv „Serviciile”). Aceste Activități, întotdeauna legate de studiile de piață, sunt furnizate de Lightspeed direct, prin sau cu sprijinul unor terțe părți care lucrează pentru Lightspeed („Furnizori”) sau clienții noștri („Clienți”). Agenții virtuali, roboții sau alte forme de programe care simulează activitatea umană nu au voie să se înregistreze ca membri ai panelului.

 

2. Eligibilitatea și înregistrarea pentru Servicii

Serviciile pot fi utilizate numai de persoane care au vârsta de cel puțin 14 ani și nu sunt destinate utilizării de către copii sub 14 ani. Acești Termeni și orice utilizare asociată a Serviciilor sunt nule acolo unde sunt interzise. În unele țări, poate fi necesar să aveți mai mult de 14 ani pentru a accesa Serviciile noastre.

După înregistrarea dvs. în Panel, va fi creat un cont de Panel („Cont”). Sunteți singurul responsabil pentru acest cont, pe care trebuie să îl protejați în orice moment cu o parolă pe care trebuie să o păstrați în siguranță.

Vă puteți înregistra în Panelul nostru doar în țara în care locuiți. Nu încercați să accesați Serviciile noastre din altă țară, deoarece contul dvs. poate fi suspendat imediat. Acest fapt este valabil indiferent de situație, inclusiv dacă sunteți în vacanță în afara țării dvs.

PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI FAPTUL CĂ ÎNDEPLINIȚI CERINȚELE DE ELIGIBILITATE ȘI CĂ VĂ VEȚI CONFORMA TERMENILOR PREZENTULUI CONTRACT.

 

3. Taxe pentru utilizarea Serviciilor

Membrilor Panelului nu li se percepe nicio taxă pentru participarea la Servicii. Lightspeed poate, la discreția sa absolută, să aleagă să perceapă taxe pentru participarea la Servicii sau pentru utilizarea sau accesarea oricăror alte servicii, în orice moment. Dacă o face, Lightspeed va actualiza acești Termeni pentru a reflecta orice astfel de modificări și vă va notifica cu 30 de zile calendaristice în avans.

 

4. Stimulente

Odată ce v-ați înscris în Panel, LifePoints vă va oferi stimulente sub formă de puncte („Puncte”) sau veți beneficia de alte tipuri de stimulente LifePoints atunci când efectuați diferite Activități pe Site, în conformitate cu Termenii Programului de recompense LifePoints.

Punctele sunt creditate în Contul dvs. și sunt disponibile pentru a fi valorificate cât timp Contul dvs. este „activ” (consultați secțiunea #7 din acești termeni).

Punctele nu au nicio valoare monetară și nicio valoare în afara Serviciilor noastre și nu vor genera dobândă. Nu puteți să vindeți, să schimbați, să transferați Puncte sau să le schimbați contra numerar

Fiecare parte va fi singura responsabilă pentru orice impozit(e) impus(e) prin legile aplicabile, inclusiv orice impozite pe venituri sau legate de primirea de Puncte de către o parte în conformitate cu acești Termeni.

 

5. Cerințe privind participarea

Capacitatea dvs. de a participa la Servicii este condiționată în mod expres de respectarea prevederilor prezentului Contract și a tuturor politicilor și îndrumărilor aplicabile Serviciilor, pe care Lightspeed le poate pune la dispoziție din când în când. În cazul nerespectării regulilor de conformitate, fraudei sau a altor activități inadecvate (după cum este determinat de Lightspeed la discreția sa), Lightspeed vă poate închide sau suspenda Contul. Închiderea sau suspendarea Contului dvs. poate restricționa, bloca, limita și împiedica accesul și utilizarea Serviciilor și, în plus, toate Punctele, stimulentele și recompensele vor fi anulate (consultați secțiunea secțiunea #7 din acești termeni).

Fără a limita caracterul general al prevederilor de mai sus, nerespectarea oricăreia dintre următoarele cerințe poate duce automat la închiderea conturilor dvs., pierderea tuturor Punctelor acumulate și a tuturor consecințelor aferente participării dvs. la Panel.

 

Confidențialitatea

Neutilizarea și nedivulgarea Informațiile și conținutul disponibile pentru dvs. ca parte a Serviciilor pot conține secrete comerciale sau alte informații confidențiale sau protejate prin drepturi de autor ale furnizorilor, Clienților sau licențiatorilor Lightspeed. Trebuie să păstrați confidențialitate strictă și să nu divulgați niciunei alte persoane informațiile și conținuturile pe care le accesați sau le învățați în legătură cu participarea dvs. la orice Panel, sondaj, proiect, chestionar sau altă activitate de cercetare de piață legată de Servicii. Nu trebuie să utilizați nicio astfel de informație și niciun astfel de conținut în alte scopuri altele decât participarea dvs. la Servicii în conformitate cu Termenii din prezentul Contract.

Prin prezenta, sunteți de acord să notificați imediat Lightspeed dacă aflați sau suspectați orice utilizare, divulgare, sau acces la orice astfel de informații sau conținut, altfel decât este în mod explicit autorizat în Termenii din prezentul Contract.

 

Informații adevărate și precise în profilul pentru grup

Sunteți de acord (a) să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs., după cum poate fi solicitat prin orice formulare de înregistrare la Servicii și (b) să păstrați și să actualizați prompt informațiile dvs. din profilul pentru grup, precum și orice alte informații pe care le furnizați către Lightspeed, pentru a le menține exacte, actualizate și complete. Înregistrarea necesită informații despre dvs. care includ, fără limitare, numele dvs. legal complet, data dvs. de naștere, adresa domiciliului dvs. principal, numărul dvs. de telefon și adresa dvs. de e-mail funcțională.

 

Conturi multiple

Este permisă existența unui singur cont la un moment dat pentru fiecare persoană în viață.

 

Respectarea prevederilor legislative

Trebuie să respectați întotdeauna prevederile tuturor legilor, regulilor, reglementărilor și ordinelor aplicabile și să nu provocați încălcarea de către Lightspeed a vreunei legi, reguli, reglementări sau ordin.

 

Buna-credință și participarea sinceră

Sunteți de acord să participați cu bună-credință și în deplina dvs. capacitate la toate Activitățile la care participați în legătură cu Serviciile. Nu veți furniza date false sau înșelătoare, inclusiv, fără a vă limita la acestea, răspunsuri la sondaj care sunt false, inconsecvente cu răspunsurile anterioare sau improbabile din punct de vedere statistic.

 

Comunicări corespunzătoare

În cazul în care comunicați cu Echipa noastră de asistență sau cu un alt membru al personalului Lightspeed sau LifePoints („Personalul”), sunteți de acord să faceți acest lucru într-o manieră respectuoasă și corespunzătoare. Nu veți trimite, încărca, partaja sau distribui în alt mod Personalului, Personalului afiliaților sau altor utilizatori ai Serviciilor nicio comunicare nepoliticoasă sau jignitoare și niciun fel de conținut obscen, vulgar, cu orientare sexuală, șocant, amenințător, incitator la ură, ilegal sau inadecvat în orice alt mod.

 

Verificări de calitate

În calitate de membru al Panelurilor noastre, avem nevoie și ne așteptăm să participați în conformitate cu standardele de calitate rezonabile, dar stricte, așa cum este indicat în secțiunea „Cerințe de participare”. Efectuăm verificări regulate asupra Panelurilor pentru a monitoriza interacțiunile membrilor panelurilor noastre cu Serviciile. Pentru a efectua aceste verificări, folosim mai multe instrumente și metode, dezvoltate intern sau furnizate de furnizori terți de încredere, care analizează, în timp real sau nu, datele generate de Servicii. Astfel de analize pot fi susținute de modele și motoare de inteligență artificială. Aceste verificări au fost dezvoltate pentru a servi ca instrument de asistență pentru luarea deciziilor, permițând echipei Panelului să identifice comportamente care ar putea să nu fie în conformitate cu acești Termeni.

În cazul în care contul dvs. a fost identificat ca neconform, vi se poate cere, la discreția exclusivă a Lightspeed, să vă verificați suplimentar contul. Aceste verificări suplimentare pot necesita comunicarea unor detalii suplimentare despre identitatea dvs. sau efectuarea unor sarcini suplimentare legate de securitatea contului, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, securizarea contului dvs. de plăți digitale (dacă utilizați unul) sau activarea autentificării multi-factor în contul dvs. din Panel.

Protecția conturilor din Panel și a Serviciilor noastre constituie principala noastră prioritate și putem adăuga din când în când noi mijloace și proceduri pentru a ne proteja împotriva comportamentelor frauduloase sau a celor pe care le considerăm neconforme cu acești Termeni.

 

6. Conținut provenit de la utilizator

Puteți furniza informații către Lightspeed în legătură cu participarea dvs. la Activități sau în legătură cu Serviciile, inclusiv răspunsuri la sondaj, idei, feedback, alte informații sau alt conținut („Conținut generat de utilizator”). Dacă furnizați orice Conținut generat de utilizator, cu excepția cazului în care Lightspeed indică în mod expres altfel, acordați Lightspeed și afiliaților săi un drept neexclusiv, fără redevențe, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui, efectua și afișa un astfel de Conținut de la utilizator în întreaga lume pe orice suport fizic, fără acceptul dvs. și fără să primiți vreo despăgubire.

 

Prin furnizarea oricărui Conținut generat de utilizator, declarați și garantați faptul că aveți dreptul legal de a furniza acest conținut și că acesta este exact și complet. Nu trebuie să furnizați Conținut generat de utilizator care:

 

 • Este ilegal, calomniator, defăimător, obscen, pornografic, indecent, lasciv, ambiguu, hărțuitor, amenințător, invaziv asupra drepturilor de confidențialitate sau de publicitate, abuziv, instigator, fals, inexact, înșelător, fraudulos, care falsifică identitatea unei persoane sau entități sau reprezintă în mod eronat o afiliere cu orice persoană sau entitate;
 •  

 • Ar încălca o obligație de confidențialitate sau drepturile oricărei persoane sau entități sau care ar crea răspunderi sau ar încălca orice lege locală, regională, națională sau internațională, inclusiv, fără a se limita la acestea, reglementările Comisiei pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori din SUA sau orice reguli ale unei burse de valori, cum ar fi Bursa de Valori din New York, Bursa de Valori Americană sau NASDAQ;
 •  

 • Poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de proprietate al oricărei persoane sau entități;
 •  

 • Conține informații confidențiale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv, fără limitare, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de securitate socială (coduri numerice personale) și numere de cărți de credit;
 •  

 • Conține viruși, date corupte sau alte fișiere sau informații periculoase, perturbatoare sau distructive; sau
 •  

 • În opinia exclusivă a Lightspeed, este inacceptabil sau nu reflectă eforturile dvs. de bună-credință de a răspunde la sondaj sau la întrebările de cercetare a pieței sau poate expune Lightspeed, Afiliații sau Clienții săi la răspundere de orice tip.
 •  

 • Confirmați și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback, materiale originale sau creative, sau alte informații sau alt conținut furnizate de dvs. către Lightspeed, în măsura în care acestea nu fac parte din Conținutul de la utilizator, vor deveni proprietatea exclusivă a Lightspeed. Lightspeed va deține drepturile exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, și va avea dreptul la utilizarea și difuzarea nerestricționată a acestor informații și a acestui conținut în orice scop, comercial sau de alt tip, fără a fi necesară confirmarea dvs. și fără a vă oferi vreo compensație. Mai mult, prin prezenta, acordați Lightspeed o licență perpetuă și irevocabilă de a utiliza aceste informații și acest conținut în orice scop.

 

7. Menținerea Contului dvs. în stare bună

Când vă înregistrați în Panel, Lightspeed va deschide un cont de panel („Cont”) pentru dvs. Dvs. veți alege o parolă pentru acest cont. Dvs. sunteți, în permanență, responsabil pentru menținerea securității parolei și a datelor de conectare, precum și a Contului. Vă recomandăm să vă schimbați parola în mod regulat.

Când vă înregistrați în Panel, Contul dvs. va avea statutul Activ. Aceasta înseamnă că puteți participa la toate Activitățile la care sunteți invitat de Lightspeed și vă puteți bucura de toate beneficiile Panelului, cum ar fi accesul la Serviciile noastre, stimulentele la care aveți dreptul și posibilitatea contactării Personalului nostru.

În anumite circumstanțe, inclusiv cele descrise în prezentul document, Contul dvs. poate fi închis sau suspendat de Lightspeed, moment în care nu veți mai fi considerat apt și nu veți mai putea participa la Activități și primi beneficii viitoare din Panel.

 

Închiderea contului dvs.

Contul dvs. poate fi închis în orice moment și din orice motiv, la discreția exclusivă a Lightspeed, inclusiv dacă încălcați acești Termeni. Fără a se limita la prevederile de mai sus, Lightspeed își rezervă, de asemenea, dreptul de a vă închide Contul în cazul în care dreptul Lightspeed de a procesa și utiliza informațiile necesare pentru a rula Panelul este retras prin lege sau în alt mod legal. De asemenea, Lightspeed vă poate revoca imediat calitatea de membru, fără a specifica un motiv.

Închiderea Contului dvs. va avea ca urmare faptul că accesul și utilizarea Serviciilor de către dvs. vor fi dezactivate; datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse din baza noastră de date după 3 luni (oferindu-vă timp să faceți contestație), iar toate Punctele, stimulentele și recompensele vor fi anulate. După ce contul dvs. a fost închis, nu îl veți mai putea redeschide.

 

Suspendarea Contului dvs.

Contul dvs. poate fi suspendat în orice moment și la discreția Lightspeed, în următoarele situații:

 • Dacă nu ați participat la nicio activitate după înscrierea în Panel
 • Dacă vă înregistrați la Panel și nu participați la niciun sondaj în primele 30 de zile de apartenență la Panel.

   

 • Dacă nu aveți nicio participare în ultimele 90 zile
 • Dacă nu participați la un sondaj într-o perioadă de 90 de zile.

   

 • Securitatea contului
 • Dacă sistemele noastre detectează o anomalie în Contul dvs. sau dacă suspectăm compromiterea Contului dvs.

   

 • Calitate
 • Dacă participarea dvs. nu îndeplinește criteriile de calitate specificate mai sus în secțiunea 5 „Verificări de calitate”.

   

Dreptul dvs. la a doua evaluare

În cazul în care Contul dvs. a fost suspendat sau închis, aveți dreptul de a solicita Lightspeed să investigheze situația și să confirme sau să anuleze decizia care afectează statutul Contului dvs. Pentru a solicita o a doua evaluare din partea Lightspeed, trebuie să accesați site-ul Panelului și să contactați echipa de asistență pentru Panel, selectând opțiunea „Dreptul la a doua evaluare” din formularul de contact. Vi se poate cere să vă dovediți identitatea. Lightspeed va răspunde petiției dvs. în termen de 30 de zile. Vă vom comunica apoi încheierea acestei investigații și decizia noastră finală. Exprimându-vă acordul cu privire la acești Termeni, sunteți de acord cu faptul că decizia Lightspeed este definitivă și că nivelul detaliilor comunicate dvs. prin acest drept la contestație va fi determinat exclusiv de Lightspeed.

 

Dreptul dvs. de a vă închide Contul (dezabonare)

Dacă doriți să vă dezabonați de la Panel și să vă închideți Contul, puteți să o faceți accesând Site-ul nostru, secțiunea de preferințe pentru cont. Contul dvs. va fi imediat închis, iar Punctele dvs. vor fi anulate imediat și nu vor mai putea fi recuperate în cazul în care vă răzgândiți. Datele dvs. personale vor fi șterse în conformitate cu Politica de confidențialitate. În cazul în care nu vă puteți închide personal Contul, puteți contacta, de asemenea, echipa noastră de asistență pentru Panel prin intermediul site-ului LifePoints, care vă va închide Contul manual.

 

8. Confidențialitate și drepturi de autor

Serviciile și alte materiale conținute pe Site sau în cadrul Serviciilor și Activităților ce vă sunt furnizate de Lightspeed, inclusiv, fără limitare, mărcile și siglele Lightspeed, Kantar și LifePoints, precum și toate informațiile, tot conținutul, toate proiectele, tot textul, toată grafica, toate informațiile, toate datele, tot software-ul, alte fișiere și selectarea și aranjarea acestora (colectiv, „Conținutul”), sunt proprietatea Lightspeed și a furnizorilor, licențiatorilor și clienților săi și sunt protejate de legile din SUA și de legile internaționale privind drepturile de autor.

Atât timp cât vă conformați prevederilor din acești Termeni, Lightspeed vă acordă o licență limitată, revocabilă, netransferabilă și neexclusivă de a accesa și a utiliza Serviciile exclusiv în scopurile dvs. personale, necomerciale. Cu excepția acelor drepturi conferite în mod expres în acești Termeni, nu vi se acordă niciun fel de alte drepturi, explicite sau implicite. Cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit în acești Termeni, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca conferindu-vă vreo licență pentru drepturile de proprietate intelectuală, fie prin excludere, implicare sau în alt mod. Această licență este revocabilă în orice moment.

Orice utilizare a Serviciilor sau a oricărui Conținut, alta decât cele specificate în prezentul Contract și reglementate de legile și normele aplicabile, fără permisiunea scrisă prealabilă a Lightspeed, este strict interzisă și va duce la rezilierea licenței acordate în această secțiune. Contul dvs. va fi închis imediat, fără nicio notificare.

Pentru claritate, acceptând acești Termeni, sunteți de acord în mod explicit să vă abțineți de a posta orice fel de Conținut pe Internet, indiferent de tipul de site-uri, inclusiv, dar fără a vă limita la, site-uri de socializare precum Facebook, Twitter și YouTube. De asemenea, trebuie să vă abțineți să faceți fotografii ale Conținutului folosind un smartphone, o cameră sau orice dispozitiv similar. Sunteți de acord să păstrați orice Conținut partajat cu dvs. la fel de confidențial ca întotdeauna, inclusiv să nu discutați despre Activități cu prietenii și cunoștințele dvs. Prin prezenta, recunoașteți că orice încălcare a obligațiilor de confidențialitate impuse prin acești Termeni ar cauza prejudicii ireparabile Lightspeed și/sau Furnizorilor săi și că remediile legale ar fi inadecvate pentru a remedia orice încălcare reală sau amenințare cu încălcarea acestor Termeni. În consecință, sunteți de acord că, pe lângă orice altă măsură de salvare disponibilă, Lightspeed și/sau Furnizorii săi pot încerca să pună în aplicare obligațiile legate de confidențialitate prin măsuri temporare și permanente, fără a depune o garanție sau fără a dovedi daunele reale.

 

9. Mărci comerciale

Mărcile și siglele Kantar, LifePoints și Lightspeed, precum și alte produse, denumiri de servicii sau sloganuri incluse în orice Conținut sau altfel în cadrul Serviciilor sunt proprietatea Lightspeed, a furnizorilor sau licențiatorilor săi și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau în parte, fără permisiunea scrisă prealabilă a Lightspeed sau a titularului de drepturi aplicabil. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, denumiri de produse și nume de companii sau sigle de companii care apar în Servicii sau în orice Conținut sunt proprietatea deținătorilor lor. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații, după nume comercial, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel, nu constituie și nu implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea celor menționate mai sus de către Lightspeed. Toate drepturile sunt rezervate.

 

10. Declinarea responsabilității privind garanțiile

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ORICĂRUI CONȚINUT, SE REALIZEAZĂ PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. SERVICIILE ȘI TOT CONȚINUTUL SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „DUPĂ DISPONIBILITATE”, CU ASUMAREA ORICĂROR DEFECTE POSIBILE. Lightspeed, AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI, ȘI MEMBRII, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, AGENȚII ȘI ANGAJAȚII LOR RESPECTIVI (COLECTIV, „FURNIZORII”) DECLINĂ ÎN MOD EXPRES RESPONSABILITATEA PRIVIND TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, DE TITLU ȘI DE NON-ÎNCĂLCARE.

NICI Lightspeed, NICI ALT FURNIZOR NU GARANTEAZĂ UTILIZAREA NEÎNTRERUPTĂ, FUNCȚIONAREA NEÎNTRERUPTĂ SAU DISPONIBILITATEA CONTINUĂ A SERVICIILOR SAU A ORICĂRUI CONȚINUT SAU CĂ ORICE SOLICITARE DE TRIMITERE SAU DE TRANZACȚIONARE ÎNCERCATĂ DE DVS. PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI FINALIZATĂ CU SUCCES, VA FI NECORUPTĂ SAU VA FI FINALIZATĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE TIMP REZONABIL. VEȚI AVEA RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ PENTRU ORICE ÎNTÂRZIERE SAU PIERDERE DE ORICE FEL CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DVS. LA SERVICII ȘI CONȚINUT SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR ȘI A CONȚINUTULUI. NICIUN FEL DE SFATURI SAU INFORMAȚII, VERBALE SAU SCRISE, OBȚINUTE DE DVS. DE LA Lightspeed SAU DE LA ORICARE ALT FURNIZOR PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU DE LA SERVICII, NU VOR CREA VREO GARANȚIE PRIVIND SERVICIILE CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ EXPRES ÎN PREZENTUL CONTRACT. UNELE JURISDICȚII POT INTERZICE O DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII PRIVIND GARANȚIILE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA JURISDICȚIE LA JURISDICȚIE.

Conținutul generat de utilizatori, în special, este furnizat de și este responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor care furnizează acel conținut. Nicio sugestie sau informație, verbală sau scrisă, obținută de la alți utilizatori sau prin intermediul Serviciilor, nu va crea vreo garanție care nu este prevăzută în mod expres aici.

 

11. Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, NEGLIJENȚĂ), ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ Lightspeed SAU ORICARE ALT FURNIZOR NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PRIVIND PIERDEREA PROFITURILOR, VADULUI COMERCIAL/CLIENTELEI, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ Lightspeed SAU ALȚI FURNIZORI AU FOST INFORMAȚI PRIVIND POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE), CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DVS. LA, SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR ȘI A ORICĂRUI CONȚINUT. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ACCIDENTALE, DECI LIMITĂRILE DE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ MAXIMĂ A Lightspeed ȘI A TUTUROR CELORLALȚI FURNIZORI FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE REVENDICĂRILE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT, INDIFERENT DACĂ SUNT PE BAZĂ DE CONTRACT, DE PREJUDICIU SAU PE ALTĂ BAZĂ, ESTE VALOAREA CEA MAI MARE DINTRE (A) ORICE SUME PLĂTITE DE Lightspeed CĂTRE DVS. CONFORM PREZENTULUI CONTRACT ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI PREMERGĂTOARE REVENDICĂRII APLICABILE, ȘI (B) 100 DE DOLARI SUA (100 USD). FIECARE PREVEDERE DIN PREZENTUL CONTRACT CARE STIPULEAZĂ O LIMITARE A RĂSPUNDERII, DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PRIVIND GARANȚIILE, LANSĂRI SAU EXCLUDEREA DAUNELOR ESTE DE A ALOCA RISCURILE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT ÎNTRE PĂRȚI ȘI REFLECTĂ O ALOCARE REZONABILĂ ȘI CORECTĂ A RISCURILOR ÎNTRE DVS. ȘI Lightspeed. Lightspeed NU VA PUTEA FURNIZA SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL PE O BAZĂ REZONABILĂ ECONOMIC FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI, DECLINĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII ȘI RENUNȚĂRI, IAR ACEASTĂ ALOCARE ESTE UN ELEMENT ESENȚIAL AL BAZEI DE NEGOCIERE ÎNTRE PĂRȚI. FIECARE DINTRE ACESTE PREVEDERI ARE CARACTER SEPARAT ȘI INDEPENDENT FAȚĂ DE TOATE CELELALTE PREVEDERI ALE PREZENTULUI CONTRACT. LIMITĂRILE DIN ACEASTĂ SECȚIUNE SE VOR APLICA CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU LIMITAT EȘUEAZĂ SĂ-ȘI ATINGĂ SCOPUL SĂU ESENȚIAL.

 

12. Despăgubire

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, veți despăgubi și veți exonera Lightspeed și toți ceilalți Furnizori față de și împotriva oricăror costuri, daune, cheltuieli și răspunderi (inclusiv, fără limitare la, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau au legătură cu orice Conținut de la utilizator, cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a oricărui Conținut, cu încălcarea de către dvs. a prezentului Contract sau cu încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale unei terțe părți. Lightspeed își rezervă dreptul, pe cheltuiala dvs., de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni pentru care vi se cere să despăgubiți Lightspeed în temeiul prezentului Contract și sunteți de acord să cooperați cu apărarea noastră în cazul unor astfel de revendicări.

 

13. Conținut terță parte

Serviciile pot conține link-uri sau referințe la informații, conținut și servicii furnizate de terțe părți (colectiv, „Conținut terță parte”). Lightspeed nu monitorizează și nu are niciun control asupra Conținutului terță parte. Lightspeed nu aprobă și nu adoptă niciun fel de Conținut terță parte și nu poate garanta deloc exactitatea sau caracterul complet al acestuia. Lightspeed nu își asumă nicio responsabilitate privind actualizarea sau revizuirea oricărui Conținut terță parte și nu declară și nu garantează exactitatea oricărei informații conținută în orice Conținut terță parte. Utilizați orice Conținut terță parte inclus în acesta pe riscul dvs. Vizualizările exprimate în Conținutul terță parte nu sunt aprobate de Lightspeed.

 

14. Confidențialitate

Lightspeed poate colecta date de înregistrare și poate obține alte informații despre dvs. prin intermediul Serviciilor. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate pentru informații privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea acestor informații de către Lightspeed. Lightspeed nu va închiria sau vinde niciodată datele dvs. personale fără permisiunea dvs.

 

15. Contractanți independenți

Dvs. și Lightspeed sunteți contractanți independenți pentru toate scopurile. Nicio relație de tip agenție, de tip parteneriat, de tip joint-venture, de tip angajat-angajator sau de tip francizor-francizat nu este intenționată sau creată prin prezentul Contract sau prin accesul la sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

 

16. Reziliere

Fără a aduce atingere vreunui termen al prezentului Contract, Lightspeed își rezervă dreptul, fără notificare și la discreția sa absolută (cu excepția cazurilor prevăzute prin lege), de a întrerupe sau rezilia oricare dintre Servicii, de a rezilia licența dvs. de utilizare a Serviciilor, de a șterge orice Cont, înregistrare în Panel sau alte conturi, de a șterge Punctele fără posibilitatea răscumpărării și de a restricționa, bloca, limita și împiedica accesarea și utilizarea Serviciilor de către dvs. Orice reziliere sau altă acțiune a Lightspeed descrisă în acest paragraf nu va limita niciun fel de alte remedii pe care le are la dispoziție Lightspeed pe bază de lege, de drept natural sau în alt mod.

 

17. Actualizări și modificări ale prezentului Contract

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau a elimina porțiuni din prezentul Contract în orice moment, la discreția noastră exclusivă. Când vom actualiza acești Termeni, vom revizui data „actualizată”. Dacă modificările sunt semnificative, vă vom trimite un e-mail sau vă putem cere să vă exprimați acordul cu privire la aceste modificări semnificative. Sunteți responsabil pentru examinarea și respectarea celei mai recente actualizări ale acestor Termeni. Utilizarea în continuare a Site-ului și Serviciilor noastre va indica întotdeauna acceptarea de către dvs. a celei mai recente versiuni a acestor Termeni.

Ultima actualizare: 20 februarie 2024

 

18. Schimbarea proprietarului panelului

Dacă se întâmplă ca Lightspeed să fuzioneze cu o altă companie sau să fie achiziționat de o altă companie, sau ca Panelul să fuzioneze cu un alt panel, acordați permisiunea Lightspeed de a face demersurile necesare pentru a vă gestiona Contul în această situație. Lightspeed va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a vă proteja datele personale și datele legate de cont, de ex. Punctele sau recompensele dvs.

 

19. Notificări juridice cu caracter general

Prin accesarea sau prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să primiți comunicări în format electronic de la Lightspeed. Aceste comunicări pot include notificări despre contul dvs. și informații referitoare la sau legate de Servicii. Sunteți de acord că orice notificări, acorduri, divulgări sau alte comunicări pe care Lightspeed vi le trimite în format electronic vor satisface orice cerințe juridice de comunicare, inclusiv cerința ca toate comunicările să fie efectuate în scris.

Incapacitatea Lightspeed de a acționa într-o circumstanță particulară nu anulează capacitatea sa de a acționa cu privire la acea circumstanță sau circumstanțe similare.

Orice prevedere a prezentului Contract care este constatată ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă va fi separată de prezentul Contract, iar restul prevederilor prezentului Contract vor continua să fie în vigoare și să producă efecte juridice complete. Rubricile și titlurile secțiunilor din prezentul Contract sunt doar pentru comoditate și nu produc niciun fel de efecte juridice sau contractuale. Orice prevederi din prezentul Contract care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii prezentului Contract (inclusiv, fără limitare, prevederi care reglementează despăgubirea, declinări ale responsabilității privind garanțiile și deținere a proprietății intelectuale) vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice după rezilierea sau încheierea prezentului Contract.

Prezentul Contract, utilizarea de către dvs. a Site-ului și furnizarea de Servicii de către Lightspeed sunt guvernate de legile statului New York, SUA, excluzând conflictele de principii de drept. Orice controversă sau revendicare care decurge din sau este legată de Servicii sau de prezentul Contract trebuie abordată în termen de un an de la apariția revendicării. Înainte de a da curs unei reclamații, trebuie să fi îndeplinit condițiile din prezentul Contract, inclusiv, dar fără a vă limita la, respectarea cerințelor pentru o a doua evaluare, așa cum este descris în Secțiunea 7. În plus, părțile sunt de acord că vor introduce orice acțiune sau procedură care decurge din sau se referă la Servicii sau prezentul Contract exclusiv în instanțele statului New York și instanțele federale situate în New York, New York („Instanțele convenite” ) și că se supune în mod irevocabil jurisdicției exclusive a Instanțelor convenite, renunțând la orice obiecție cu privire la locul de desfășurare în Instanțele convenite și renunțând la orice obiecție conform căreia Instanțele convenite sunt un for incomod sau nu au jurisdicție asupra vreunei părți.

PRIN PREZENTA, FIECARE DINTRE PĂRȚI RENUNȚĂ IREVOCABIL LA ORICARE ȘI LA TOATE DREPTURILE DE A FI JUDECATĂ DE UN JURIU ÎN ORICE PROCEDURĂ JURIDICĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE ACEST CONTRACT.

Prezentul Contract, inclusiv toți termenii, toate politicile și toate îndrumările menționate în prezentul Contract, reprezintă întregul acord între dvs. și Lightspeed privind Serviciile. Prezentul Contract înlocuiește toate acordurile anterioare sau comunicările anterioare dintre dvs. și Lightspeed cu privire la obiectul prezentului Contract.

 

20. Modul de contactare a Lightspeed

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări sau preocupări legate de prezentul Contract sau Servicii, vă rugăm să ne contactați direct pe Site-ul LifePoints.

 

ÎNAPOI LA PARTEA SUPERIOARĂ