Termenii și condițiile calității de membru LifePoints

Termenii și condițiile calității de membru LifePoints

 

Ultima actualizare: 16 ianuarie 2020

Acești Temeni de utilizare (prezentul „Contract”) descriu termenii și condițiile aplicabile pentru utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor Lightspeed. Trebuie să-i citiți, să-i înțelegeți și să-i examinați periodic pentru actualizări. Dacă aveți orice întrebări la care Întrebările noastre frecvente nu pot răspunde, vă rugăm să contactați Echipa de asistență. Dacă nu sunteți de acord cu prezentul Contract, nu utilizați site-ul nostru web și nici serviciile noastre. Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau a elimina porțiuni din prezentul Contract în orice moment, la discreția noastră exclusivă. Utilizarea în continuare de către dumneavoastră a site-ului nostru va indica întotdeauna acceptarea de către dumneavoastră a prezentului Contract și a oricăror modificări aduse acestuia.

 

1. Acceptarea Contractului de utilizare

Termenii („Regulile”) programului de recompense LifePoints se aplică tuturor promoțiilor desfășurate de Lightspeed LLC („Lightspeed”), inclusiv, dar fără limitare, Programul de Puncte LifePoints, așa cum este promovat pe site-ul web LifePoints panel („Site-ul web”). LifePoints („Panelul LifePoints”) este numele panelului operat de Lightspeed.

 

2. Serviciile

The Serviciile permit persoanelor care îndeplinesc cerințele de eligibilitate să efectueze sondaje sau să se înregistreze în grupul nostru de utilizatori („Grupul”). Membrii grupului pot fi eligibili să participe la sondajele de pe Site. Membrii grupului pot primi Puncte sau alte stimulente pentru participarea la serviciile pe care Lightspeed le pune la dispoziție din când în când.

 

3. Punctele; Starea Activ

Odată ce te-ai înscris în Panou, LifePoints îți va oferi stimulente sub formă de puncte („Puncte”) sau vei beneficia de alte tipuri de stimulente LifePoints atunci când efectuezi diferite Activități pe Site, în conformitate cu Termenii Programului de recompense LifePoints. Punctele sunt creditate în Contul tău numai în urma participării tale la Activitățile autorizate de Lightspeed și le poți revendica numai în perioada în care Contul tău este Activ.

Atunci când te înregistrezi în Panou, Contul tău va avea starea „Activ”; poți participa la toate Activitățile la care ești invitat de Lightspeed și te poți bucura de toate beneficiile Panoului, precum accesul la Serviciile noastre, stimulentele tale și posibilitatea de a contacta Personalul Lightspeed. Pentru a-ți menține contul „Activ” trebuie să te înscrii în Panou și să participi la un Sondaj sau la o altă activitate pe Site în termen de 30 zile de la înregistrarea inițială sau în orice interval de 90 zile.

Lightspeed nu îți va trimite niciun fel de notificare privind anularea sau pierderea unora dintre Punctele tale. Lightspeed își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli privind anularea sau pierderea Punctelor, la discreția sa exclusivă.

 

4. Suspendarea Contului; Anularea Contului

De asemenea, Contul tău poate fi suspendat în una din următoarele situații:

• Nu ai participat la nicio activitate după înscrierea în Panou
• Nu ai participat la niciun Sondaj în primele 30 zile de la înscrierea în Panou
• Nu ai participat la niciun Sondaj într-un interval de 90 zile

În cazul în care Contul tău a fost suspendat sau închis, ai dreptul de a solicita Lightspeed să investigheze problema. În acest scop, trebuie să iei legătura cu echipa de Asistență. Dacă, în opinia ta, Contul tău a fost suspendat sau închis în mod incorect, trebuie să contactezi Lightspeed prin e-mail în termen de șaizeci (60) zile de la presupusa eroare și să explici pe larg temeiul contestației tale, atașând orice informații relevante care să dovedească neconcordanța. La primirea notificării tale, vom cerceta problema apărută și te vom anunța în legătură cu decizia luată în termen de treizeci (30) zile. Dacă avem nevoie de timp suplimentar pentru a lua o decizie, te vom anunța în acest sens și ne vom strădui să luăm o decizie în cel mai scurt timp rezonabil. Orice decizie pe care o luăm în legătură cu problema semnalată este finală.

Îți poți anula contul în orice moment, accesând Site-ul nostru, secțiunea conturi și făcând clic pe opțiunea „Anulare cont”. Contul tău va fi anulat imediat. Dacă întâmpini probleme cu anularea contului, te rugăm să iei legătura cu echipa de asistență. Echipa de asistență îți va răspunde în cel mai scurt timp rezonabil. Imediat după ștergere sau după retragerea ta din Panou, contul tău va fi închis. Înțelegi și ești de acord că, așa cum s-a specificat mai sus, în momentul suspendării, anulării sau închiderii contului tău, dreptul tău de a accesa Serviciile încetează și toate Punctele creditate în contul tău până la momentul respectiv sunt pierdute, indiferent cum și când au fost acumulate. Lightspeed își rezervă dreptul de a-ți închide contul în orice moment, indiferent de motiv.

 

5. Eligibilitatea și înregistrarea pentru Servicii

Serviciile pot fi utilizate numai de către persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Serviciile nu sunt destinate utilizării de către copii sub vârsta de 14 ani. Utilizarea Serviciilor este nulă în situațiile în care este interzisă.

 

PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI FAPTUL CĂ DUMNEAVOASTRĂ ÎNDEPLINIȚI CERINȚELE DE ELIGIBILITATE ȘI CĂ VĂ VEȚI CONFORMA TERMENILOR PREZENTULUI CONTRACT.

 

6.Taxe pentru utilizarea Serviciilor

Utilizatorilor nu li se percepe nicio taxă pentru participarea la Servicii. Lightspeed poate, la discreția sa absolută, să aleagă să perceapă taxe pentru participarea la Servicii sau pentru utilizarea sau accesarea oricăror alte servicii, în orice moment. În cazul în care alege să procedeze în acest mod, Lightspeed va actualiza prezentul Contract pentru a reflecta orice astfel de schimbări.

 

7. Cerințe privind participarea

Capacitatea dumneavoastră de a participa la Servicii este condiționată în mod expres de respectarea prevederilor prezentului Contract și a tuturor politicilor și îndrumărilor aplicabile Serviciilor pe care Lightspeed le poate pune la dispoziție din când în când. În cazul în care dumneavoastră nu respectați prevederile, fraudați sau desfășurați alte activități necorespunzătoare (așa cum s-a stabilit de către Lightspeed la discreția sa absolută), Lightspeed poate anula sau invalida eligibilitatea, conturile, înregistrările și Punctele dumneavoastră, poate refuza răscumpărarea Punctelor sau poate restricționa, bloca, limita și împiedica accesul dumneavoastră la Servicii și utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor și, în plus, toate Punctele, stimulentele și recompensele vor face obiectul confiscării. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, următoarele cerințe se aplică utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor:

 •  Neutilizarea și nedivulgarea Informațiile și conținutul disponibile pentru dumneavoastră în Servicii pot conține secrete comerciale sau alte informații confidențiale sau protejate prin drepturi de autor ale furnizorilor și licențiatorilor Lightspeed. Trebuie să păstrați confidențialitate strictă și să nu divulgați niciunei alte persoane informații și conținut pe care le accesați sau le învățați în legătură cu participarea dumneavoastră la orice sondaj, proiect, chestionar sau altă activitate de cercetare de piață legată de Servicii. Nu trebuie să utilizați nicio astfel de informație și niciun astfel de conținut în alte scopuri altele decât participarea dumneavoastră la Servicii în conformitate cu prezentul Contract. Prin prezenta, sunteți de acord să notificați imediat Lightspeed dacă aflați sau suspectați orice utilizare, divulgare, sau acces la orice astfel de informații sau conținut, altfel decât este în mod explicit autorizat prin prezentul Contract.
 • Informații privind înregistrarea. Sunteți de acord (a) să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dumneavoastră, după cum poate fi solicitat prin orice formulare de înregistrare la Servicii; (b) să păstrați securitatea parolei dumneavoastră și a acreditărilor dumneavoastră de conectare; și (c) să păstrați și să actualizați prompt informațiile dumneavoastră de înregistrare și orice alte informații pe care le furnizați către Lightspeed, pentru a le menține exacte, actualizate și complete. Înregistrarea necesită informații care includ, fără limitare, numele dumneavoastră legal complet, data dumneavoastră de naștere, adresa domiciliului dumneavoastră principal, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail funcțională.
 • Conturi multiple. Puteți avea numai un singur cont activ în orice moment. Se permite numai un singur cont pentru fiecare adresă de e-mail. Conturile multiple sau adresele de e-mail multiple ale oricărei persoane pot fac obiectul rezilierii și confiscării tuturor Punctelor, stimulentelor și recompenselor.
 • Respectarea prevederilor legislative. Trebuie să respectați întotdeauna prevederile tuturor legilor, regulilor, reglementărilor și ordinelor aplicabile și să nu încălcați nicio lege, regulă, reglementare și niciun ordin al Lightspeed.
 • Participarea cu bună-credință. Sunteți de acord să participați cu bună-credință și la capacitatea dumneavoastră cea mai bună în orice activități de cercetare de piață la care participați în legătură cu Serviciile. Nu veți furniza date false sau înșelătoare, inclusiv, fără limitare, răspunsuri la sondaj care sunt inconsecvente cu răspunsurile anterioare sau improbabile din punct de vedere statistic.
 • • Comunicările corespunzătoare. În cazul în care comunicați cu Echipa noastră de asistență sau cu un alt membru al personalului Lightspeed sau LifePoints („Personalul”), sunteți de acord să faceți acest lucru într-o manieră respectuoasă și corespunzătoare. Nu veți trimite, încărca, partaja sau distribui în alt mod Personalului, Afiliaților personalului sau altor utilizatori ai Serviciilor nicio comunicare nepoliticoasă sau jignitoare și niciun conținut obscen, vulgar, cu orientare sexuală, cu orientare de producere de șoc, cu comportament amenințător, cu conținut de ură, cu conținut ilegal sau necorespunzător în orice alt mod.
 • Conținut de utilizator. Puteți furniza informații către Lightspeed în legătură cu participarea dumneavoastră la cercetarea de piață sau în alt mod în legătură cu Serviciile, inclusiv răspunsuri la sondaj, idei, feedback sau alte informații sau alt conținut („Conținut de utilizator”). Dacă furnizați orice Conținut de utilizator, cu excepția cazului în care Lightspeed indică în mod expres altfel, acordați Lightspeed și afiliaților săi un drept neexclusiv, fără redevențe, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivative din, distribui, efectua și afișa un astfel de Conținut de utilizator în întreaga lume pe orice suport fizic, fără acceptul dumneavoastră și fără să primiți vreo despăgubire.

 

Prin furnizarea oricărui Conținut de utilizator, declarați și garantați faptul că aveți dreptul legal de a furniza acest conținut și că acesta este exact și complet. Nu trebuie să furnizați niciun Conținut de utilizator care:

 •  Este ilegal, calomniator, defăimător, obscen, pornografic, indecent, lasciv, ambiguu, hărțuitor, amenințător, invaziv asupra drepturilor de confidențialitate sau de publicitate, abuziv, instigator, fals, inexact, înșelător, fraudulos sau care se dă drept orice persoană sau entitate sau reprezintă în mod eronat o afiliere cu orice persoană sau entitate;
 • Ar încălca o obligație de confidențialitate sau drepturile oricărei persoane sau entități sau care altfel ar crea răspunderi sau ar încălca orice lege locală, de stat, națională sau internațională, inclusiv, fără limitare, reglementările Comisiei pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori din SUA sau orice reguli ale unei burse de valori, cum ar fi Bursa de Valori din New York, Bursa de Valori Americană sau NASDAQ;
 • Poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi intelectuale sau de proprietate ale oricărei persoane sau entități;
 • Conține orice informații confidențiale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv, fără limitare, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de securitate socială (coduri numerice personale) și numere de cărți de credit;
 • Conține orice viruși, date corupte sau alte fișiere sau informații periculoase, perturbatoare sau distructive; sau
 • În opinia exclusivă a Lightspeed, este inacceptabil, nu reflectă eforturile dumneavoastră de bună-credință de a răspunde la sondaj sau la întrebările de cercetare a pieței sau care pot expune Lightspeed sau licențiatorii sau furnizorii săi la răspundere de orice tip.

 

8. Drepturi de autor și licență limitată

Serviciile și alte materiale conținute pe Site sau în cadrul Serviciilor, inclusiv, fără limitare, mărcile Lightspeed și LifePoints, siglele Lightspeed și LifePoints și toate informațiile, tot conținutul, toate proiectele, tot textul, toată grafica, toate informațiile, toate datele, tot software-ul, alte fișiere și selectarea și aranjarea acestora (colectiv, „Conținutul”), sunt proprietatea Lightspeed și a furnizorilor și licențiatorilor săi și sunt protejate de legile din SUA și legile internaționale privind drepturile de autor.

 

Atât timp cât vă conformați prezentului Contract, Lightspeed vă acordă o licență limitată, revocabilă, netransferabilă și neexclusivă pentru a accesa și a utiliza Serviciile exclusiv în scopurile dumneavoastră personale, necomerciale. Cu excepția acelor drepturi conferite în mod expres în prezentul Contract, nu vi se acordă niciun fel de alte drepturi, exprese sau implicite, în baza prezentului Contract. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în prezentul Contract, nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat ca conferind orice licență de drepturi de proprietate intelectuală, prin venire contra factum proprium, prin implicare sau în alt mod. Această licență este revocabilă în orice moment.

 

Orice utilizare a Serviciilor sau a oricărui Conținut alta decât cea specificată în prezentul Contract, fără permisiunea scrisă prealabilă a Lightspeed, este strict interzisă și va rezilia licența acordată în această secțiune. Utilizarea neautorizată poate, de asemenea, să încalce legile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările și legile aplicabile în materie de comunicații și drepturile Lightspeed și ale terțelor părți.

 

9. Mărci comerciale

Mărcile și siglele LifePoints și Lightspeed, proiectul globului Lightspeed și alte denumiri sau sloganuri de produse sau servicii conținute în orice Conținut sau altfel în cadrul Serviciilor sunt proprietatea Lightspeed, a furnizorilor sau licențiatorilor săi și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau în parte, fără permisiunea scrisă prealabilă a Lightspeed sau a titularului de drepturi aplicabil. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, denumiri de produse și nume de companii sau sigle de companii care apar în Servicii sau în orice Conținut sunt proprietatea deținătorilor lor. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații, după nume comercial, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel, nu constituie și nu implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea celor menționate mai sus de către Lightspeed. Toate drepturile sunt rezervate.

 

10. Declinarea responsabilității privind garanțiile

UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ORICĂRUI CONȚINUT, SE REALIZEAZĂ PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. SERVICIILE ȘI TOT CONȚINUTUL SUNT FURNIZATE PE BAZĂ DE „CA ATARE” ȘI „DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL”. Lightspeed, AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI, ȘI MEMBRII, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, AGENȚII ȘI ANGAJAȚII LOR RESPECTIVI (COLECTIV, „FURNIZORII”) DECLINĂ EXPRES RESPONSABILITATEA PRIVIND TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, DE TITLU ȘI DE NON-ÎNCĂLCARE. NICI Lightspeed, NICI ALT FURNIZOR NU GARANTEAZĂ UTILIZAREA NEÎNTRERUPTĂ, FUNCȚIONAREA NEÎNTRERUPTĂ SAU DISPONIBILITATEA CONTINUĂ A SERVICIILOR SAU A ORICĂRUI CONȚINUT SAU CĂ ORICE SOLICITARE DE TRIMITERE SAU DE TRANZACȚIONARE ÎNCERCATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI FINALIZATĂ CU SUCCES, VA FI NECORUPTĂ SAU VA FI FINALIZATĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE TIMP REZONABIL. VEȚI AVEA RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ PENTRU ORICE ÎNTÂRZIERE SAU PIERDERE DE ORICE FEL CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ LA SERVICII ȘI CONȚINUT SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR ȘI A CONȚINUTULUI. NICIUN FEL DE SFATURI SAU INFORMAȚII, VERBALE SAU SCRISE, OBȚINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA Lightspeed SAU DE LA ORICARE ALT FURNIZOR PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU DE LA SERVICII, NU VOR CREA VREO GARANȚIE PRIVIND SERVICIILE CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ EXPRES ÎN PREZENTUL CONTRACT. UNELE JURISDICȚII POT INTERZICE O DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII PRIVIND GARANȚIILE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA JURISDICȚIE LA JURISDICȚIE.

 

11. Limitarea răspunderii

NICI Lightspeed, NICI ALT FURNIZOR NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PRIVIND PIERDEREA PROFITURILOR, VADULUI COMERCIAL/CLIENTELEI, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ Lightspeed SAU ALȚI FURNIZORI AU FOST INFORMAȚI PRIVIND POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE), CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ LA, SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR ȘI A ORICĂRUI CONȚINUT. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ACCIDENTALE, DECI LIMITĂRILE DE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE.

 

RĂSPUNDEREA TOTALĂ MAXIMĂ A Lightspeed ȘI A TUTUROR CELORLALȚI FURNIZORI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE REVENDICĂRILE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT, INDIFERENT DACĂ SUNT PE BAZĂ DE CONTRACT, DE PREJUDICIU SAU PE ALTĂ BAZĂ, ESTE VALOAREA CEA MAI MARE DINTRE (A) ORICE SUME PLĂTITE DE Lightspeed CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ CONFORM PREZENTULUI CONTRACT ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI PREMERGĂTOARE REVENDICĂRII APLICABILE, ȘI (B) 100 DE DOLARI SUA (100 USD). FIECARE PREVEDERE A PREZENTULUI CONTRACT CARE MENȚIONEAZĂ LIMITAREA RĂSPUNDERII, DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PRIVIND GARANȚIILE SAU EXCLUDEREA DAUNELOR ESTE INCLUSĂ PENTRU ALOCAREA RISCURILOR ÎNTRE PĂRȚI CONFORM PREZENTULUI CONTRACT. ACEASTĂ ALOCARE ESTE UN ELEMENT ESENȚIAL AL BAZELOR NEGOCIERII ÎNTRE PĂRȚI. FIECARE DINTRE ACESTE PREVEDERI ARE CARACTER SEPARAT ȘI INDEPENDENT FAȚĂ DE TOATE CELELALTE PREVEDERI ALE PREZENTULUI CONTRACT. LIMITĂRILE DIN ACEASTĂ SECȚIUNE SE VOR APLICA CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU LIMITAT EȘUEAZĂ SĂ ATINGĂ SCOPUL SĂU ESENȚIAL.

 

12. Despăgubire

Veți despăgubi și veți exonera Lightspeed și toți ceilalți Furnizori față de și împotriva oricăror costuri, daune, cheltuieli și răspunderi (inclusiv, fără limitare, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau au legătură cu orice Conținut de utilizator, cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor sau a oricărui Conținut, cu încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Contract sau cu încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei terțe părți

 

13. Conținut terță parte

Serviciile pot conține link-uri sau referințe la informații, conținut și servicii furnizate de terțe părți (colectiv, „Conținut terță parte”). Lightspeed nu monitorizează și nu are niciun control asupra Conținutului terță parte. Lightspeed nu aprobă și nu adoptă niciun fel de Conținut terță parte și nu poate garanta deloc exactitatea sau caracterul complet al acestuia. Lightspeed nu își asumă nicio responsabilitate privind actualizarea sau revizuirea oricărui Conținut terță parte și nu declară și nu garantează exactitatea oricărei informații conținută în orice Conținut terță parte. Utilizați orice Conținut terță parte conținut în acesta pe riscul dumneavoastră. Vizualizările exprimate în Conținut terță parte nu sunt aprobate de Lightspeed.

 

14. Confidențialitate

Lightspeed poate colecta date de înregistrare și poate obține alte informații despre dumneavoastră prin intermediul Serviciilor. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitatepentru informații privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea acestor informații de către Lightspeed.

 

15. Feedback

Confirmați și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback, materiale originale sau creative, sau alte informații sau alt conținut furnizate de dumneavoastră către Lightspeed, în măsura în care acestea nu fac parte din Conținut de utilizator, vor deveni proprietatea exclusivă a Lightspeed. Lightspeed va deține drepturile exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, și va avea dreptul la utilizarea și difuzarea nerestricționată a acestor informații și a acestui conținut în orice scop, comercial sau în alt mod, fără a fi necesară confirmarea dumneavoastră și fără să primiți vreo compensație. Mai mult, prin prezenta, acordați Lightspeed o licență perpetuă și irevocabilă de a utiliza aceste informații și acest conținut pentru orice scop.

 

16. Contractanți independenți

Dumneavoastră și Lightspeed sunteți contractanți independenți pentru toate scopurile. Nicio relație de tip agenție, de tip parteneriat, de tip joint-venture, de tip angajat-angajator sau de tip francizor-francizat nu este intenționată sau creată prin prezentul Contract sau prin accesul la sau utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor.

 

17. Informații generale

Reziliere

Fără a aduce atingere vreunui termen al prezentului Contract, Lightspeed își rezervă dreptul, fără notificare și la discreția sa absolută, de a întrerupe sau de a rezilia oricare dintre Servicii, de a rezilia licența dumneavoastră pentru utilizarea Serviciilor, de a șterge orice înregistrare pe Grup sau alte conturi, de a șterge Punctele fără posibilitatea răscumpărării și de a restricționa, a bloca, a limita și a împiedica accesul dumneavoastră la Servicii și de a împiedica utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Orice reziliere sau altă acțiune a Lightspeed descrisă în acest paragraf nu va limita niciun fel de alte remedii pe care le are la dispoziție Lightspeed pe bază de lege, de drept natural sau în alt mod.

 

Updates to this Agreement

Lightspeed may update this Agreement from time to time. When it does, it will revise the "updated" date on this Agreement. You are responsible for reviewing and adhering to the most recent update of this Agreement.

 

Actualizări la prezentul Contract

Lightspeed poate actualiza din când în când prezentul Contract. Când face acest lucru, Lightspeed va examina datele „actualizate” conform prezentului Contract. Sunteți responsabil pentru examinarea și respectarea celei mai recente actualizări a prezentului Contract.

Notificări juridice cu caracter general Prin accesarea sau prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să primiți comunicări în format electronic de la Lightspeed. Aceste comunicări pot include notificări despre contul dumneavoastră și informații referitoare la sau legate de Servicii. Sunteți de acord că orice notificări, acorduri, divulgîri sau alte comunicări pe care Lightspeed vi le trimite în format electronic vor satisface orice cerințe juridice de comunicare, inclusiv cerința ca toate comunicările să fie efectuate în scris.

Incapacitatea Lightspeed de a acționa într-o circumstanță particulară nu anulează capacitatea sa de a acționa cu privire la acea circumstanță sau circumstanțe similare. Orice prevedere a prezentului Contract care este constatată ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă va fi separată de prezentul Contract, iar restul prevederilor prezentului Contract vor continua să fie în vigoare și să producă efecte juridice complete. Rubricile și titlurile secțiunilor din prezentul Contract sunt doar pentru comoditate și nu produc niciun fel de efecte juridice sau contractuale. Orice prevederi din prezentul Contract care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii prezentului Contract (inclusiv, fără limitare, prevederi care reglementează despăgubirea, declinări ale responsabilității privind garanțiile și deținere a proprietății intelectuale) vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice după rezilierea sau încheierea prezentului Contract.

Prezentul Contract este guvernat de legile Statului New York, SUA, excluzând conflictele între principii ale legii. Orice controversă sau revendicare care decurge din sau în legătură cu Serviciile sau prezentul Contract trebuie să fie inițiată în termen de un an de la data formulării revendicării și va fi soluționată prin arbitraj cu decizie obligatorie, în conformitate cu regulile de arbitrare comercială ale Asociației Americane de Arbitraj. Orice astfel de controversă sau revendicare va fi arbitrată individual și nu va fi consolidată în niciun arbitraj cu nicio revendicare sau nicio controversă a oricărei alte părți. Arbitrajul se va desfășura în New York, New York, iar sentința de arbitraj poate fi pronunțată în orice instanță a jurisdicției competente. Sentința de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru părți fără recurs sau revizuire, cu excepția cazurilor permise de legea din New York. Oricare dintre părți poate solicita orice măsură restrictivă interimară sau preliminară din partea oricărei instanțe a jurisdicției competente, după cum este necesar pentru a proteja drepturile sau proprietatea părții respective în așteptarea încheierii arbitrajului.

Prezentul Contract, inclusiv toți termenii, toate politicile și toate îndrumările menționate în prezentul Contract, reprezintă întregul acord între dumneavoastră și Lightspeed privind Serviciile. Prezentul Contract înlocuiește toate înțelegerile anterioare sau comunicările anterioare dintre dumneavoastră și Lightspeed cu privire la obiectul prezentului Contract.

 

Modul de contactare a Lightspeed

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări sau preocupări legate de prezentul Contract sau Servicii, vă rugăm să vizualizați pagina noastră de contact Contact Us.

 

ÎNAPOI LA PARTEA SUPERIOARĂ