Inspirerende quotes - Optimisme

Optimisme is het geloof dat leidt tot verwezenlijkingen. Je krijgt niets gedaan zonder hoop en vertrouwen.

Inspirerende quotes - Optimisme

Optimisme is het geloof dat leidt tot verwezenlijkingen. Je krijgt niets gedaan zonder hoop en vertrouwen.

Helen Keller