Η πληροφορια τησ ημερασ- Guinea pigs

Στην Ελβετία η ιδιοκτησία ενός μόνο ινδικού χοιριδίου είναι παράνομη (καθώς νιώθουν μοναξιά)

Η πληροφορια τησ ημερασ- Guinea pigs

Στην Ελβετία η ιδιοκτησία ενός μόνο ινδικού χοιριδίου είναι παράνομη (καθώς νιώθουν μοναξιά)