Η πληροφορια τησ ημερασ - Άτυχοι αριθμοί

Στην Ιταλία το 17 θεωρείται άτυχος αριθμός. Στην Ιαπωνία το 4 θεωρείται άτυχος αριθμός.

Η πληροφορια τησ ημερασ - Άτυχοι αριθμοί

Στην Ιταλία το 17 θεωρείται άτυχος αριθμός. Στην Ιαπωνία το 4 θεωρείται άτυχος αριθμός.