Η πληροφορια τησ ημερασ - Άμλετ

Η αγγλική λέξη «hamlet» σημαίνει μικρό χωριό χωρίς εκκλησία και στην Αγγλία, μια κωμόπολη δεν μπορεί να ονομαστεί κωμόπολη αν δεν έχει καθεδρικό ναό.

Η πληροφορια τησ ημερασ - Άμλετ

Η αγγλική λέξη «hamlet» σημαίνει μικρό χωριό χωρίς εκκλησία και στην Αγγλία, μια κωμόπολη δεν μπορεί να ονομαστεί κωμόπολη αν δεν έχει καθεδρικό ναό.