ενθαρρυντικα αποσπασματα - Το παρελθόν και το μέλλον

Το παρελθόν δεν αλλάζει. Το μέλλον παραμένει στα χέρια σου.

ενθαρρυντικα αποσπασματα - Το παρελθόν και το μέλλον

Το παρελθόν δεν αλλάζει. Το μέλλον παραμένει στα χέρια σου.

Άγνωστος