ενθαρρυντικα αποσπασματα - Καλό, καλύτερο, βέλτιστο.

Καλό, καλύτερο, βέλτιστο. Μην επαναπαύεσαι ποτέ. Έως ότου το καλό σου γίνει καλύτερο, και το καλύτερο βέλτιστο.

ενθαρρυντικα αποσπασματα - Καλό, καλύτερο, βέλτιστο.

Καλό, καλύτερο, βέλτιστο. Μην επαναπαύεσαι ποτέ. Έως ότου το καλό σου γίνει καλύτερο, και το καλύτερο βέλτιστο.

Άγιος Ιερώνυμος