ενθαρρυντικα αποσπασματα - Αισιοδοξία

Η αισιοδοξία είναι η πίστη που οδηγεί στην επιτυχία. Τίποτα δεν είναι εφικτό δίχως ελπίδα και αυτοπεποίθηση.

ενθαρρυντικα αποσπασματα - Αισιοδοξία

Η αισιοδοξία είναι η πίστη που οδηγεί στην επιτυχία. Τίποτα δεν είναι εφικτό δίχως ελπίδα και αυτοπεποίθηση.

Έλεν Κέλερ